• Sweco

  Sweco | Digitalizacja dzięki metodologii BIM

  Wielkiej Brytania

Podsumowanie projektu

  • PROJECT DELIVERY - Sweco

Rozwój w dziedzinie realizacji projektów

Sweco jest jedną z wiodących firm konsultingowych w dziedzinie architektury i inżynierii w Europie. Ma biura w ponad 14 krajach, zatrudnia 17 500 pracowników, którzy jak dotąd zrealizowali projekty w ponad 70 krajach. Mottem firmy, w jej dążeniu do kształtowania zrównoważonych miast i społeczeństw jutra, jest wiara, że infrastruktura będzie stanowiła istotny fundament rozwoju w nadchodzących latach. Wobec tego Sweco rzuciło wyzwanie sobie i dotychczasowym klientom, żeby przejść na bardziej zrównoważone, cyfrowe metody pracy, koncentrując się na długoterminowych ulepszeniach podczas planowania i projektowania społeczności i miast.

Przesuwanie granic współpracy

Żeby to osiągnąć, postawiono sobie za cel wdrożenie połączonego, zdigitalizowanego podejścia w swoich globalnych projektach. Tradycyjne metody zarządzania danymi nie działały, ponieważ często były czaso- i pracochłonne, oraz podatne na błędy. Dane projektowe w ramach tych metod były nieustrukturyzowane i żmudne w zarządzaniu, ponieważ przechowuje się je w kilku lokalizacjach — w tym na serwerach, lokalnych dyskach twardych; udostępnia się je również ad hoc w postaci plików — co skutkowało rozproszonymi i zduplikowanymi informacjami w kilku lokalizacjach. W Sweco zdawano sobie również sprawę, że konieczne jest przekraczanie granic tego, w jaki sposób globalne projekty i zespoły są połączone z informacjami i między sobą. Musiano nie tylko pracować z zawsze aktualnymi informacjami projektowymi w różnych dyscyplinach i miejscach pracy, ale także standaryzować i efektywnie zarządzać informacjami w scentralizowanym, aktualnym modelu danych. Scentralizowany model danych pomógłby im uzyskać wydajność i ograniczyć ryzyko przez zgodność projektów ze standardami BIM i najlepszymi praktykami procesów pracy. Zapewnienie kierownikom projektów dostęp do zautomatyzowanych informacji projektowych ułatwiłby wcześniejszą identyfikację i omijanie potencjalnych wąskich gardeł i problemów.

Łączenie projektów i zespołów na całym świecie

Firma Sweco, znając już aplikacje firmy Bentley, stworzyła otwarte, połączone środowisko danych (CDE), oparte na oprogramowaniu ProjectWise, które stanowiło platformę do współpracy w wielu krajach i branżach. ProjectWise umożliwiło utworzenie cyfrowych bliźniaków, które służyły jako pojedyncze źródło informacji dla każdego projektu i pozwoliły na zbieranie, zarządzanie i rozpowszechnianie wszystkich istotnych dokumentów projektowych w wielobranżowych zespołach w zarządzanych procesach. Od czasu wdrożenia ProjectWise w październiku 2019 r. Sweco wykorzystuje go jako pojedyncze źródło informacji w 16 dużych projektach w 14 organizacjach na całym świecie. W szczególności Sweco UK realizuje 10 projektów w ramach swojego modelu danych – o szacowanym koszcie ponad 750 milionów GBP – z 16 biur i z ponad 300 członkami projektu, umożliwiając klientom, projektantom, wykonawcom i interesariuszom w całej Anglii współpracę w jednym dużym zespole.

Wzmocnienie współpracy w celu uzyskania lepszych wyników projektu

W wyniku współpracy z firmą Bentley, Sweco udało się z powodzeniem wdrożyć zorientowany na majątek trwały model danych ISO 19650 w ciągu czterech tygodni, zamiast standardowych sześciu miesięcy. Dzięki adaptacji do procesu podejmowania decyzji na żywo w celu cyfrowego zatwierdzania dokumentacji projektowej, Sweco odnotowało 10% wzrost wydajności w programach projektowych. Ulepszone zarządzanie informacjami umożliwiło im wykorzystanie procesów unikania kolizji, aby ulepszyć wydajność w interdyscyplinarnych procesach przeglądu do 30%. Ponadto stanowi to zapewnienie, że wszystkie informacje projektowe tworzone i zarządzane w folderach są zgodne z wymaganiami klienta w zakresie danych dotyczących aktywów. Bez konieczności ręcznego wyodrębniania i analizowania danych wydajności, liderzy projektów Sweco są w stanie podejmować bardziej proaktywne decyzje, co ma kluczowe znaczenie dla szybszej realizacji projektów przy mniejszym ryzyku. Dzięki tym zmianom, Sweco odnotowało znaczny wzrost ogólnej wydajności i zmniejszenie ryzyka w planowaniu oraz wystąpienia błędów projektowych i konieczności przeróbek w swoich projektach. Korzyści te przełożyły się również na oszczędności kosztów, a także na poprawę jakości realizacji projektów.

Portfolio projektu: ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Firma Sweco była w stanie wdrożyć zorientowany na majątek trwały model danych ISO 19650 w ciągu czterech tygodni, pomimo tego, że jest to proces, który poprzednio wymagał wewnętrznego dostosowania i trwał do sześciu miesięcy.
 • Model danych ProjectWise firmy Sweco obsługuje 16 dużych projektów, umożliwiając 14 organizacjom i ponad 300 członkom zespołu pracę z informacjami w czasie rzeczywistym.
 • Przyjmując proces podejmowania decyzji na żywo w celu cyfrowego zatwierdzania dokumentacji projektowej, firma Sweco odnotowała 10% wzrost wydajności programów projektowych.
Cytat:
 • „Zaadoptowanie usługi Managed Services firmy Bentley do naszego modelu danych ISO 19650 pozwala nam na przyśpieszenie naszych aspiracji w zakresie dostarczania rozwiązań cyfrowych bliźniaków dla naszych partnerów i klientów”.

  Rupinder Wilkhu Kierownik ds. cyfryzacji i metodologii BIM Sweco