• Sweco Nederland BV

  Łącznik Oosterweel, Antwerpia

  Antwerpia, Flandria, Belgia

Podsumowanie projektu

Przygotowywanie Antwerpii na zrównoważoną mobilność

Ten projekt to część antwerpskiej strategii o nazwie "Wielkie połączenie", która ma przygotować to miasto na zrównoważoną mobilność. Łącznik Oosterweel zmniejszy natężenie ruchu, jednocześnie obniżając zanieczyszczenie hałasem i poprawiając jakość powietrza w okolicznych dzielnicach. Sweco Nederland otrzymało zlecenie na budowę 5,5-kilometrowej autostrady zamykającej obwodnicę Antwerpii, która będzie przebiegać przez 2,5-kilometrowy tunel pod kanałem Alberta. Sweco musiało również dodać dwa górne tunele biegnące od południa i dwa od północy. Oba tunele rozejdą się i zespolą na obniżonym skrzyżowaniu, łączącym autostradę z miastem i portem w Antwerpii, z dodatkowym tunelem zbudowanym pod rzeką Scheldt w celu ukończenia obwodnicy. Jednocześnie Sweco musi zastąpić prawie 5-kilometrowy zadaszony odcinek obniżoną autostradą, na górze której powstaną duże parki w intencji zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu. Zespół miał również do czynienia z ogromną ilością danych do zarządzania. Modele dróg składały się z 30 różnych plików przebiegów, zawierających 75 tras o łącznej długości 68 kilometrów. Istniało również 30 plików korytarzy, zawierających ponad 250 korytarzy i 400 szablonów spadków oraz 25 modeli edycji i przewyższeń do przechowywania linii konstrukcyjnych.

 

Zarządzanie złożonym projektem w wielu zespołach

Aby pomyślnie zakończyć to zadanie, Sweco musiało zachować spójność w całym projekcie, obejmującym wielu interesariuszy i równoległe procesy, skutkujące ciągłym strumieniem mniejszych lub większych zmian projektowych, które musiały być szybko i jasno przekazane innym zespołom. Dlatego firma Sweco postanowiła modelować skomplikowany projekt odcinka drogi w ramach projektu 3D i wykorzystać solidny system do współpracy w celu ujednolicenia danych wielobranżowego zespołu. Jednak nie wszyscy członkowie zespołu mogli otrzymywać lub dostarczać informacje 3D. W związku z tym firma potrzebowała aplikacji projektowej, która mogłaby dokładnie modelować projekt 3D w celu wsparcia innych członków zespołu w wizualizacji ich danych. Ponieważ poprzednie etapy projektu zostały zakończone w innej aplikacji, Sweco musiało przejąć te przebiegi i kontynuować je w nowym rozwiązaniu, co przyczyniło się do powstania nowego wyzwania, polegającego na opracowaniu optymalnego procesu pracy z tym oprogramowaniem.

 

Wykorzystanie innowacyjnej technologii do udostępniania plików interesariuszom

Firma Sweco, znając już aplikacje firmy Bentley, wiedziała, że OpenRoads Designer może im pomóc w tym skomplikowanym i złożonym projekcie. Oprogramowanie to umożliwiło zespołowi trzech projektantów dróg równoczesną pracę nad projektem i wzajemne udostępnianie sobie swoich projektów jako danych wejściowych. Postanowili oni użyć oddzielnych modeli dla każdego przebiegu i wdrożyć ProjectWise do zarządzania nimi, tak żeby mogli pracować z wieloma projektantami na tych samych odcinkach. Jednak Sweco miało trudności z wyeksportowaniem plików do innych formatów, ponieważ nie wszystkie branże korzystały z oprogramowania firmy Bentley. W rezultacie trzeba było wyeksportować modele dróg do różnych formatów, a potem wyeksportować pełen model do iModel, w międzyczasie używając silnika manipulacji cechami Safe Software do przekształcenia modeli do formatu DWG. Wszystkie modele tego wielobranżowego zespołu zostały następnie zebrane i wyeksportowane do LumenRT w celu ułatwienia przeglądu projektu.

 

Oszczędność czasu i kosztów w celu poprawy jakości życia w mieście

Dzięki OpenRoads Designer firma Sweco zaprojektowała, zweryfikowała i wdrożyła zmiany w krótszym czasie. Na przykład, jedna zmiana projektu zajęła trzem projektantom tylko cztery tygodnie, co doprowadziło do zaoszczędzenia trzech miesięcy osobogodzin w porównaniu do innego oprogramowania. Co więcej, firma zaoszczędziła cztery miesiące przy użyciu OpenRoads Designer do modyfikacji zmian w obniżonym, częściowo zadaszonym skrzyżowaniu między tunelami pod Kanałem Alberta i rzeką Scheldt. Gdyby użyto innego oprogramowania, zmiany te mogłyby w ogóle nie zostać wzięte pod uwagę ze względu na ograniczenia czasowe. OpenRoads Designer pomógł również Sweco osiągnąć szacunkowe siedem miesięcy oszczędności w porównaniu z poprzednimi procesami pracy, co przełożyło się na redukcję kosztów projektowania dróg o 400 000 EUR. Wykorzystanie typów elementów w OpenRoads Designer umożliwiło zespołowi zapewnienie interesariuszom szybkiego wglądu w projekt jako całość, a także w jego oddzielne komponenty. Typy elementów zostały również wykorzystane do zautomatyzowania procesu pracy eksportu modeli, co pozwoliło zaoszczędzić dodatkowe 75 000 EUR. W rezultacie projekt poprawi jakość życia w okolicznych dzielnicach i sprawi, że miasto będzie odporne na zmiany klimatyczne.

 

Portfolio projektu: LumenRT, OpenRoads ConceptStation, OpenRoads Designer, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Firma Sweco jest jednym z pierwszych użytkowników OpenRoads Designer w Holandii.
 • Za pomocą OpenRoads Sweco opracowała swój własny obszar roboczy i zastosowała go w jednym z największych i najbardziej złożonych projektów w Europie.
 • W ciągu dwóch lat firma Sweco poznała możliwości OpenRoads Designer i zastosowała je w dynamicznym procesie projektowania.
 • Modele OpenRoads pomogły w wyjaśnianiu projektu, pokazując wpływ wyborów projektowych zarówno obeznanym, jak i nieobeznanym technicznie interesariuszom na wczesnym etapie procesu projektowania.
Cytat:
 • „OpenRoads Designer umożliwił nam szybkie badanie i wdrażanie zmian projektowych w ramach bardzo złożonego projektu, a także wykonanie natychmiastowej analizy oddziaływania dla wszystkich interesariuszy. W tym dynamicznym procesie stworzyliśmy wspólny zatwierdzony projekt, o pozytywnym wpływie na Antwerpię i Flandrię”.

  Joris Detrie Kierownik zespołu, integralne projektowanie infrastruktury Sweco Nederland BV