• Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.

  Projekt modernizacji i rozwoju technologii dla termoelektrycznej spalarni odpadów w Nantong, zrealizowany przez Shanghai Electric Environmental Protection Group

  Nantong, Jiangsu, Chiny

Podsumowanie projektu

  • POWER GENERATION - Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering

Inicjatywa na rzecz energii odnawialnej i ochrony środowiska

Celem rozwiązania problemu odpadów domowych wytwarzanych przez około 4,5 miliona ludzi w mieście Nantong i okolicach, firma Shanghai Electric Group zainicjowała swój pierwszy projekt przetwarzania odpadów w energię. To kompleksowe wykorzystanie spalania odpadów do produkcji energii pozwoli na zmniejszenie ilości śmieci, przetworzenie ich na energię użytkową i uczynienie ich nieszkodliwymi dla środowiska. Projekt modernizacji i rozwoju technologii o wartości 1,36 miliarda CNY, autorstwa Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering (SIMEE), wymaga zbudowania trzech nowych linii do spalania odpadów na energię, które mają zastąpić oryginalne kotły fluidyzacyjne w istniejącej elektrowni. Nie obeszło się jednak bez problemów z integracją nowego i istniejącego sprzętu na ograniczonej powierzchni. Wyzwanie było jeszcze trudniejsze z powodu wymogu utrzymania działania pierwotnego zakładu, a także konieczności dotrzymania 18-miesięcznego harmonogramu budowy.

Zaangażowanie w cyfryzację 3D

Projekt zakładał wiele interakcji pomiędzy starymi i nowymi instalacjami, które były niezbędne do utrzymania istniejących operacji podczas modernizacji istniejącej technologii. Ponadto biorąc pod uwagę fakt, że nowe linie miały zostać wybudowane w pierwotnym zakładzie produkcyjnym, skutkowało to mniejszą ogólną powierzchnią budowy, większym obciążeniem pracą i złożonym układem rurociągów. W firmie SIMEE uznano, że konwencjonalne projektowanie 2D spowodowałoby przeróbki na placu budowy, opóźniając projekt i zwiększając koszty. Poszukiwano solidnego, innowacyjnego rozwiązania i w rezultacie zdecydowano się na cyfryzację 3D. Żeby ukończyć projekt na czas, konieczne było przyjęcie procesu BIM i utworzenie połączonego środowiska danych (CDE) w celu koordynowania 10 różnymi branżami i wygenerowania cyfrowego bliźniaka.

Firma Bentley zapewnia technologię BIM i rozwiązanie cyfrowego bliźniaka

Po przeanalizowaniu wszystkich opcji, firma SIMEE wybrała aplikacje 3D BIM i cyfrowe bliźniaki firmy Bentley do wdrożenia opartych na współpracy procesów pracy wizualnej. OpenPlant Modeler został wykorzystany do projektowania modułowego, wizualizacji i wykrywania kolizji – identyfikując z wyprzedzeniem ponad 600 z nich. Za pomocą OpenBuildings Designer zbudowano bibliotekę komponentów do projektowania budynku i opracowywania planów produkcyjnych. Aplikacja Navigator zapewniła mobilny podgląd modelu 3D dla wszystkich interesariuszy celem prezentacji właściwości wyposażenia i rurociągu, podczas gdy LumenRT udostępnił realistyczną wizualizację całego projektu. W oparciu o platformę Bentley iTwin wygenerowano opartego na chmurze cyfrowego bliźniaka na podstawie modelu 3D, a oprogramowanie ProjectWise posłużyło jako płaszczyzna do współpracy w celu usprawnienia wizualnych procesów pracy BIM.

Postęp technologiczny zwiększa oszczędności i zapewnia zrównoważony rozwój

Zaawansowana technologia modelowania i wizualizacji firmy Bentley skróciła cykl projektowania z dwóch miesięcy do 45 dni i poprawiła ogólną jakość i głębię projektu o 50%. Wykorzystanie modelu 3D do dokładnego wyodrębnienia materiału przyniosło oszczędności w wysokości ok. 2 milionów CNY na kosztach materiałów do rurociągów. Aplikacje BIM i cyfrowe bliźniaki firmy Bentley pomogły firmie SIMEE w obniżeniu kosztów pracy o 31%, zmniejszyły liczbę błędów konstrukcyjnych o 90% i umożliwiły uruchomienie projektu 31 dni przed terminem. Ze względu na to, że jest to w Chinach pierwszy projekt przetwarzania odpadów na energię oparty na technologii cyfrowych bliźniaków, odegrał on znaczącą rolę w poprawie budowy infrastruktury miejskiej, promowaniu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, wyznaczając punkt odniesienia dla przyszłych inicjatyw branżowych.

Portfolio projektu: AssetWise, AutoPIPE, iModelHub, OpenBuildings, OpenPlant, ProjectWise, ProSteel

Wynik/Fakty
 • Firma SIMEE otrzymała zadanie zaprojektowania pierwszego projektu spalania odpadów do produkcji energii dla Shanghai Electric.
 • Modernizacja i rozwój technologii o wartości 1,36 miliarda CNY wiązały się z pracą na ograniczonym terenie, a także z wyzwaniami związanymi z koordynacją i integracją przy napiętym harmonogramie budowy.
 • SIMEE zastosowała technologie BIM i cyfrowych bliźniaków firmy Bentley w celu usprawnienia zarządzania i udostępniania informacji, oszczędzając 2,4 mln CNY na kosztach materiałów i robocizny.
 • Praca w wizualnie połączonym środowisku 3D przy użyciu cyfrowego bliźniaka skróciła przegląd rysunków konstrukcyjnych z jednego miesiąca do pięciu dni.
Cytat:
 • „Dzięki wykorzystaniu cyfrowego bliźniaka byliśmy w stanie z wyprzedzeniem zidentyfikować problemy w projekcie i wprowadzić zmiany na czas, co przyczyniło się do zachowania ciągłości budowy, ograniczyło przeróbki i pozwoliło na uniknięcie opóźnień”.

  Yuping Liu Inżynier Shanghai Institute of Mechanical and Electrical Engineering Co., Ltd.