• PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

  Szpital modułowy COVID-19 wyposażony w izolatkę z podciśnieniem

  Dżakarta Południowa, Dżakarta, Indonezja

Podsumowanie projektu

  • BUILDINGS AND CAMPUSES - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Rozszerzanie możliwości opieki nad chorymi na COVID-19

Stolica Indonezji, Dżakarta, podobnie jak wiele innych miejsc na świecie, stanęła w obliczu gwałtownie rosnącej liczby zachorowań, co spowodowało przekroczenie pojemności szpitali. Wobec tego rząd zainicjował plany budowy 14 nowych placówek leczniczych. Firma PT. Wijaya Karya (WIKA) otrzymała zadanie zbudowania jednej z nich na dawnym boisku do piłki nożnej o powierzchni 22 700 metrów kwadratowych. Szpital o wartości 4 milionów dolarów ma pojemność 300 łóżek, zawiera 35 sal intensywnej terapii i 10 oddziałów ratunkowych, a także najnowocześniejsze sale wyposażone w system zapobiegający rozprzestrzenianiu się skażonego powietrza. Biorąc pod uwagę krytyczną sytuację pandemiczną, rząd Indonezji postawił przed WIKA wyzwanie ukończenia prac projektowych i budowlanych oraz oddania szpitala do użytku w niecały miesiąc, pomimo ograniczeń wynikających z konieczności stosowania dystansu społecznego. W takiej sytuacji firma musiała wdrożyć innowacyjne rozwiązania technologiczne celem koordynowania i przyśpieszenia inżynierskich procesów pracy.

Modułowe podejście do budownictwa

Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, czas miał kluczowe znaczenie. W kilka tygodni WIKA starała się przesunąć granice projektowania i budowy dzięki modułowemu podejściu, które nie tylko przyśpieszyłoby proces budowy, ale także podniosłoby jakość, bezpieczeństwo oraz wpłynęłoby pozytywnie na kwestie zrównoważonego rozwoju. Jednak ta metodologia wymagała usprawnienia procesów i podejmowania złożonych decyzji, czemu tradycyjne strategie projektowania nie były w stanie sprostać. Zakres projektu obejmował prace konstrukcyjne, architektoniczne, mechaniczne, inżynierskie i hydrauliczne (MEP), które musiały być skoordynowane w taki sposób, żeby czynności projektowe i budowlane mogły odbywać się jednocześnie w celu dotrzymania napiętego harmonogramu. Aby sprostać wyzwaniom związanym z planowaniem, kwestią współpracy między zespołami, oraz zarządzaniem, firma WIKA chciała zintegrować standardy budownictwa modułowego z cyfrową aplikacją BIM.

Droga do sukcesu dzięki interoperacyjnej technologii

Do zrealizowania swojego podejścia modułowego, firma WIKA za pomocą ProjectWise stworzyła połączone środowisko danych (CDE), oraz zastosowała modelowanie rzeczywistości firmy Bentley oraz metodologię BIM. Przy użyciu drona i oprogramowania ContextCapture zarejestrowano i przetworzono obrazy dwuhektarowego terenu projektu, tworząc rzeczywisty model obszaru topograficznego, zaś oprogramowanie OpenBuildings Designer i OpenRoads posłużyły do generowania modelu całego budynku szpitala. Narzędzie Hevacomp pomogło w uproszczeniu analizy optymalnego przepływu powietrza w obiekcie. SYNCHRO 4D ułatwiło integrację modeli 3D z harmonogramem budowy, optymalizując zarządzanie zmianami w celu zapewnienia terminowej realizacji. Zintegrowana platforma BIM umożliwiła współpracę między zespołami dzięki ulepszonej wizualizacji i wsparła podejmowanie decyzji w warunkach konieczności zachowywania dystansu społecznego.

Metodologia BIM uprzemysławia realizację

Dzięki ustanowieniu cyfrowych procesów pracy BIM, WIKA przeprowadziła 95 zmian w projekcie i rozwiązała 62 kolizje w ciągu trzech dni celem realizacji projektu modułowego w 10 dni. Wykorzystanie SYNCHRO 4D do zarządzania cyfrowym budownictwem skróciło czas budowy o cztery dni – do 16, czyli o 20% szybciej niż założono. Ten wynik był niezwykle ważny, ponieważ żeby zapewnić opiekę pacjentom zarażonym COVID-19, konieczne było jak najszybsze ukończenie tego obiektu. Przez usprawnienie procesów pracy i pełny wgląd w koszty, planowanie i harmonogramowanie, WIKA poprawiła efektywność kosztową o 18%. Podejście modułowe i technologia BIM firmy Bentley zwiększyły zwrot z inwestycji o 24%, przyśpieszając rozpoczęcie działalności szpitala o dwa miesiące. W przyszłości WIKA rozbuduje aplikację BIM i opracuje cyfrowego bliźniaka, służącego jako punkt odniesienia dla kolejnych projektów.

Portfolio projektu: ContextCapture, LumenRT, OpenBuildings, OpenRoads, ProjectWise, ProStructures, SYNCHRO 4D

Wynik/Fakty
 • WIKA otrzymała zadanie realizacji budowy szpitala o wartości 4 milionów dolarów w Dżakarcie, żeby rozwiązać problem braku łóżek szpitalnych dla szybko rosnącej liczby chorych na COVID-19.
 • Firma Wijaya Karya zdała sobie sprawę, że integracja aplikacji BIM firmy Bentley z jej modułowymi standardami budowlanymi pomoże uporać się z wymogiem szybkiego tempa realizacji przy jednoczesnych ograniczeniach związanych z koniecznością zachowania dystansu społecznego.
 • Interoperacyjna technologia firmy Bentley pozwoliła zaoszczędzić siedem dni w trakcie procesu przeglądu projektu i skróciła czas budowy o cztery dni.
 • Zintegrowana cyfrowa metodologia BIM przyśpieszyła rozpoczęcie działalności szpitala o dwa miesiące w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.
Cytat:
 • „Technologia firmy Bentley dysponuje możliwościami i narzędziami do tworzenia efektywnych i wydajnych modułowych procesów pracy, dzięki czemu możemy zoptymalizować koszty i poprawić wydajność procesu projektowania”.

  Rizky Yusuf Ramadhan Koordynator BIM PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk