• Network Rail

  Pokonywanie wyzwań w trakcie ograniczeń związanych z pandemią COVID-19

  Walia i region zachodni, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

  • ADVANCING VIRTUALIZATION THROUGH DIGITAL TWINS - Network Rail

Spełnianie nowych wymagań dotyczących pracy związanych z pandemią

Firma Network Rail, właściciel i zarządca infrastruktury większości brytyjskiej sieci kolejowej, jest odpowiedzialny za zapewnienie niezawodnego i wydajnego transportu publicznego wzdłuż 32 000 kilometrów torów, 30 000 mostów, tuneli i wiaduktów oraz tysięcy sygnalizatorów, przejazdów i stacji. Pomimo decyzji rządu Wielkiej Brytanii o ustanowieniu pracowników kolei jako kluczowych podczas pandemii COVID-19, firma Network Rail's Wales and Western Region (NRWW) musiała przestrzegać ograniczeń związanych z lockdownem, co wiązało się z koniecznością pracy z domu, czyli przejściem ze środowiska biurowego, w którym spotkania twarzą w twarz były normą, do standardów pracy zdalnej. W rezultacie firma stanęła przed licznymi wyzwaniami związanymi z koordynacją i współpracą, co skłoniło kierownictwo do poszukiwania kreatywnych sposobów na wirtualną pracę przy zachowaniu bezpieczeństwa i niezawodności działania sieci kolejowej. W celu przezwyciężenia tych trudności pojawiła się potrzeba innowacyjnego myślenia, sprawnej transformacji cyfrowej i pracy zespołowej.

Wizualizacja, integracja projektu i wprowadzenie w świat wirtualny

Podczas lockdownu firma Network Rail pracowała nad kilkoma projektami wymagającymi modernizacji kolejowych systemów nawigacji i sygnalizacji na stacjach Paddington i Exeter. Projekty te charakteryzowały się wyzwaniami, obejmującymi problemy z ograniczonymi informacjami, pomiarami i gromadzeniem danych oraz ze skomplikowaną dokumentacją majątku trwałego, dodatkowo wzmożonymi przez ograniczenia związane z pandemią. Tradycyjne metody pracy nie były w stanie im sprostać. Firma oczekiwała zintegrowanego podejścia technologicznego w otwartym, połączonym środowisku danych (CDE) celem umożliwienia wizualizacji w Internecie, integracji projektu i wprowadzenia w wirtualny świat, a w rezultacie utworzenia dokumentacji projektu. Pomimo wypróbowania różnych platform udostępniania danych w celu wdrożenia podejścia cyfrowego, żadna z nich nie zapewniła wystarczającej wymaganej kontroli i integralności danych źródłowych.

Na drodze do sukcesu dzięki metodologii BIM i technologii cyfrowych bliźniaków

Dzięki znajomości oprogramowania firmy Bentley, firma NRWW ustanowiła cyfrowe procesy pracy pracy w chmurze przy użyciu ProjectWise, umożliwiając zespołom i wykonawcom współpracę zdalną, przeprowadzanie interdyscyplinarnych przeglądów projektów na żywo oraz rozwiązywanie potencjalnych problemów. Przy wykorzystaniu MicroStation i Descartes stworzono kompleksowy model 3D stacji Exeter. Dzięki OpenRail Designer wykonano wizualnie i technicznie dokładny model do przeprowadzenia oceny widoczności sygnałów. Z powodu niemożności wykonania fizycznych pomiarów i przejrzenia ponad 100 istniejących znaków znajdujących się na londyńskiej stacji Paddington, sporządzono skany chmury punktów i wykorzystano narzędzie Descartes do stworzenia cyfrowego bliźniaka z obrazów, zapewniając realistyczne odwzorowanie oznakowania i wielu opcji sygnalizacji.

Zaawansowane wirtualne procesy pracy zapewniają korzyści

Za pomocą zintegrowanych aplikacji BIM firmy Bentley, firma NRWW stworzyła model stacji Exeter w zaledwie trzy dni, co umożliwiło wirtualne wizyty w terenie i zaangażowanie interesariuszy w projekt, tym samym ułatwiając podejmowanie świadomych decyzji bez konieczności wychodzenia z domu. Zastosowanie cyfrowych procesów pracy w narzędziu Descartes skróciło czas manipulacji danymi chmury punktów o 50%, skutkując utworzeniem cyfrowego bliźniaka stacji Paddington miesiąc przed planowanym terminem. Praca w środowisku wirtualnym zmniejszyła również problemy z bezpieczeństwem podczas realnego dostępu do sieci kolejowej i usprawniła zdalną współpracę podczas pandemii. Dzięki cyfrowemu bliźniakowi zespół modelujący mógł pracować w przyśpieszonym, bardziej wydajnym tempie, a także stworzono solidne podstawy do wykorzystania cyfrowych bliźniaków w całym regionie.

Portfolio projektu: Descartes, LumenRT, MicroStation, OpenRail Designer, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Firma Network Rail potrzebowała innowacyjnego podejścia do współpracy przy swoich projektach w cyfrowym środowisku budowlanym podczas ograniczeń związanych z pandemią.
 • MicroStation umożliwiło realizację dokładnego modelu 3D stacji Exeter w ciągu trzech dni.
 • Użycie ProjectWise w celu ułatwienia przeglądów projektów na żywo zapewniło sprawną i przejrzystą komunikację między zdalnym zespołem oraz zoptymalizowane rozwiązywanie problemów.
 • Wygenerowanie cyfrowego bliźniaka stacji Paddington za pomocą narzędzia Descartes pozwoliło zaoszczędzić 50% czasu projektowania.
Cytat:
 • „Szybkie stworzenie modelu [przy użyciu aplikacji firmy Bentley] dowiodło, że podczas globalnej pandemii i lockdownu nadal możliwe jest świadczenie usług, które wykraczają poza oczekiwania naszych klientów i interesariuszy”.

  John Nolan Menedżer programu, metodologia BIM Network Rail Wales and Western Region