• DPR Construction

  Zakład produkcji biofarmaceutyków

  Durham, Karolina Północna, Stany Zjednoczone

Podsumowanie projektu

  • 4D DIGITAL CONSTRUCTION - DPR Construction

Zwiększenie potencjału przełomowego leczenia

Kiedy globalna firma biotechnologiczna o specjalności neurologicznej podjęła się zwiększenia mocy wytwórczych nowatorskiego leku na chorobę Alzheimera, konieczna okazała się modernizacja 20-letniego zakładu produkcyjnego, co wymagało trzymiesięcznego przestoju. Czas wznowienia działalności był kluczowy, niezbędne było agresywnego planowanie; dodatkowo zadanie zakładało integrację nowych i istniejących aktywów. Firma DPR Construction (DPR) musiała także sprostać wyzwaniu, jakim była konieczność prowadzenia prac wokół istniejącej instalacji rurociągowej i innej infrastruktury, przykrytych w wyniku kilkukrotnych modernizacji obiektu na przestrzeni lat. Żeby zapewnić oddanie systemów zgodnie z harmonogramami produkcji leków, potrzebne były wizualizacja i skuteczne śledzenie zasobów podczas budowy, a także usprawnienie cyfrowych procesów pracy.

Modernizacja zasobów zakładu, poprawa przepustowości produkcyjnej

Firma DPR została zatrudniona do realizacji wartej 32 miliony dolarów modernizacji technologicznej, w wyniku której produkcja leków wzrosłaby trzykrotnie. Projekt wymagał dodania sprzętu filtrującego i większych zbiorników, a także obejmował położenie ponad 2 km rur ze stali nierdzewnej, ok. 17 km nowego okablowania zasilającego i teleinformatycznego, oraz stalowej platformy o wadze prawie 40 ton – a wszystko to w ograniczonej przestrzeni. Mimo ogromu i złożoności projektu, produkcja musiała zostać wznowiona jak najszybciej. Tradycyjne manualne i wizualne metody były niedokładne i nie były w stanie sprostać tym wyzwaniom. Firma DPR potrzebowała rozwiązania cyfrowego, które nie tylko zapewniłoby ilościową i wizualną reprezentację śledzenia zasobów, ale także ułatwiłoby monitorowanie budowy w celu podejmowania świadomych decyzji na podstawie dokładnych danych, aby pomóc klientowi w zaplanowaniu przyszłego uruchomienia linii produkcyjnej.

Na drodze do sukcesu z SYNCHRO 4D

W DPR zdano sobie sprawę, że SYNCHRO 4D zapewnia cyfryzację i symulację niezbędne do osiągnięcia pożądanego wirtualnego planowania budowy. Korzystając z interoperacyjnego oprogramowania firmy Bentley, byli w stanie stworzyć wysoce wizualne cyfrowe procesy pracy i modele 3D. Oprogramowanie zapewniło dokładną reprezentację wszystkich nowych rurociągów w fabryce oraz bieżącego stanu pracy na każdym etapie budowy, eliminując tym samym niejasności, które mogłyby się pojawić w ramach ręcznych kontroli. W oparciu o to oprogramowanie inżynierowie mogli podejmować świadome decyzje dotyczące harmonogramów, przenosić zespoły robocze do obsługi obszarów opóźnionych i przyjąć przejrzysty, oparty na danych sposób komunikacji z klientem.

Cyfryzacja zapewnia oszczędności

Dzięki SYNCHRO 4D firma DPR dokładnie śledziła postęp budowy, tworząc cyfrowy panel nawigacyjny dostępny dla wszystkich interesariuszy i klienta w celu monitorowania budowy oraz planowania odpowiednich działań. Dzięki starannemu, zautomatyzowanemu skryptowi przypisano ponad 27 000 obiektów modelu do 950 zasobów w zaledwie 15 minut, oszczędzając w ten sposób ponad dwa tygodnie pracy. Zautomatyzowane funkcje oprogramowania pomogły koordynować zasoby pracy i podejmować decyzje, a także prowadzić dyskusje na podstawie danych, całkowicie optymalizując zarządzanie zmianami. Korzystając z SYNCHRO 4D, dzięki zaawansowanemu planowaniu i współpracy, firma DPR ukończyła 14-tygodniowy projekt na sześć dni przed terminem, zapewniając klientowi możliwość zwiększenia przepustowości produkcyjnej i terminowego uruchomienia produkcji leku o potencjalnie przełomowym działaniu.

Portfolio projektu: SYNCHRO 4D

Wynik/Fakty
 • Firma DPR została zatrudniona do przeprowadzenia wartej 32 miliony USD modernizacji technologicznej dla globalnej firmy biotechnologicznej z branży neurologicznej, która pozwoliłaby na potrojenie produkcji nowatorskiego leku na chorobę Alzheimera.
 • W DPR zdano sobie sprawę, że SYNCHRO 4D zapewnia funkcje cyfryzacji i symulacji niezbędne do zrealizowania wirtualnego planowania budowy w oparciu o modele 3D, które zostały stworzone za pomocą różnych aplikacji.
 • Za pomocą SYNCHRO 4D, firma DPR ukończyła 14-tygodniowy projekt na sześć dni przed terminem dzięki zaawansowanemu planowaniu i współpracy.
Cytat:
 • „Użycie SYNCRHO 4D to nie był przypadek. Zespół planował zastosowanie tego oprogramowania od samego początku.”

  Amol Soman Starszy inżynier projektu DPR Construction