• Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.

  Innowacyjne zastosowanie metodologii BIM w projekcie inżynierskim portu lotniczego Ezhou Huahu

  Ezhou, Hubei, Chiny

Podsumowanie projektu

  • BUILDINGS AND CAMPUSES - Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute

Tworzenie lotniczego centrum przeładunkowego dla całych Chin

SF Express – operator lotniska, uznał, że celem usprawnienia przepływu towarów przez Chiny, konieczna jest budowa nowego obiektu w mieście Ezhou. Proponowane lotnisko cywilne w Ezhou miałoby służyć jako krajowy węzeł transportu lotniczego, umożliwiając dużym firmom logistycznym wysyłanie 33 milionów ton ładunków rocznie. Lotnisko miałoby również obsługiwać 15 milionów pasażerów rocznie. Firma Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute otrzymała zadanie wzniesienia tego składającego się z ośmiu głównych budynków obiektu o wartości 1,49 mld CNY, a także koordynacji projektowania i budowy szerokiej gamy elementów, w tym 14 dróg, przepompowni wody i ścieków, 110-kilowoltowej podstacji elektrycznej, 10-kilowoltej rozdzielni, stacji odbioru śmieci oraz kompleksowych prac obejmujących rurociągi technologiczne. Musiano również zminimalizować wpływ projektu na środowisko poprzez wdrożenie najbardziej zrównoważonych procesów pracy.

 

Zbyt złożony projekt na zakres projektowania 2D

W ramach projektu, w Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute zdecydowano się na opracowanie technicznie wyrafinowanego projektu o rygorystycznych normach konstrukcyjnych, który zapewniłby jakość i ograniczył wpływ na środowisko. Rozpoczęto od rysunków 2D, ale szybko zdano sobie sprawę, że w ten sposób wykluczone jest zagwarantowanie wymaganego poziomu koordynacji i wizualizacji. Projektowanie 2D wymagało od projektantów w każdej z 27 branż projektowych weryfikacji dokumentacji z projektantami z innych branż, co było nieintuicyjne, czaso- i pracochłonne. Dodatkowo, ze względu na mnogość różnych elementów, a także skomplikowane drogi i rurociągi, projektowanie 2D wiązało się z ryzykiem przypadkowego powstania znacznych kolizji projektowych, które mogłyby spowodować opóźnienia i przeróbki. Zdano sobie sprawę, że bez ujednoliconego procesu pracy 3D i cyfrowego bliźniaka nie będzie możliwe zapewnienie odpowiedniej jakości projektowania i współpracy między zespołami.

 

Współpraca i federacja z aplikacjami firmy Bentley

Po zbadaniu potencjalnych rozwiązań cyfrowych ustalono, że aplikacje firmy Bentley mogą pomóc w przejściu na technologię cyfrową, ułatwić współpracę między zespołami i interesariuszami oraz zapewnić jakość. Po pierwsze, wykorzystano ProjectWise do ustanowienia połączonego środowiska danych (CDE), co dawało gwarancję na bezkonfliktową współpracę między specjalistycznymi zespołami w wielu lokalizacjach. Dzięki MicroStation, OpenBuildings, OpenBridge Modeler i OpenRoads stworzono modele 3D 106 000 elementów. Powstała sfederowana wizualizacja pomogła zespołom określić idealne połączenia między rurociągami, systemem HVAC, głównymi konstrukcjami, obiektami wewnętrznymi i kablami zasilającymi. LEGION umożliwił stworzenie optymalnych tras, zarówno dla ładunków, jak i pasażerów, dzięki czemu loty i przyloty mogą odbywać się zgodnie z rozkładem. Wreszcie, wirtualne przeloty z LumenRT pomogły efektywnie wykorzystać dostępny teren, zmniejszyć zużycie energii przez ciężkie maszyny i zapobiec powstawaniu odpadów budowlanych.

 

Eliminacja kolizji i poprawa jakości

Dzięki przejściu na cyfrowy proces pracy i utworzeniu modeli 3D wszystkich elementów, zespół Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute znacząco usprawnił budowę portu lotniczego. Integracja różnych branż w jednym środowisku projektowym wyeliminowała martwe pola, poprawiła współpracę między 27 branżami i jakość projektu. Wizualizacja pomogła wszystkim zespołom i interesariuszom zrozumieć założenia projektowe, co doprowadziło do zidentyfikowania i wyeliminowania kolizji — 108 w samej sieci rurociągów. Projekt został ukończony w osiem miesięcy – trzy przed terminem, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów o 18%. Dzięki symulacji procesu budowlanego z wyprzedzeniem zidentyfikowano i rozwiązano 32 potencjalne problemy, skracając czas budowy o 35 dni i zmniejszając jej wpływ na środowisko.

Portfolio projektu: LEGION, LumenRT, MicroStation, OpenBuildings, OpenBridge Modeler, OpenRoads, ProStructures, ProjectWise

Wynik/Fakty
 • Zespół Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute musiał usprawnić współpracę między 27 branżami, żeby zaprojektować i zbudować lotnisko, służące jako lotnicze centrum dystrybucyjne.
 • Aplikacje firmy Bentley pomogły w połączeniu 106 000 elementów w pojedynczym modelu 3D, zapewniając dokładną wizualizację oraz pomagając wykrywać i eliminować kolizje.
 • Cyfrowe procesy pracy poprawiły projekt portu lotniczego, skróciły czas projektowania o trzy miesiące i zmniejszyły koszty o 18%.
Cytat:
 • "Budowa lotniska jest skomplikowana. Stajemy przed wyzwaniami związanymi ze współpracą i koordynacją. Mamy problemy techniczne. Mamy problemy z modelem i udostępnianiem danych. Firma Bentley zapewnia nam profesjonalne rozwiązania dla tych wyzwań, umożliwiając nam osiągnięcie naszych celów i realizację naszej cyfrowej transformacji."

  Rui Wang Koordynator projektu Beijing General Municipal Engineering Design & Research Institute Co., Ltd.