• Sieć kolejowa

  Modernizacja dworców Waterloo i South West Station

  Londyn, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

Projekt

Zespół Network Rail zajmujący się przepustowością stacji, który mierzy ruch pasażerów na stacjach kolejowych i zarządza nim, stanął przed trudnym wyzwaniem, kiedy otrzymał warte 800 milionów funtów zadanie przeprojektowania londyńskiej stacji Waterloo. Każdego roku przez stację przemieszcza się ponad 100 milionów ludzi — tylko w porannych szczytach 125 000 dziennie — co stanowi 3 procent wszystkich użytkowników kolei w kraju. Przed rozpoczęciem projektu firma Network Rail musiała wiedzieć, ile osób będzie przemieszczać się przez stację w okresach szczytu, aby określić, jak zmniejszyć zatłoczenie i zapewnić bezpieczne i wydajne poruszanie się systemu kolejowego. Ponadto firm musiała zminimalizować zakłócenia w ruchu pasażerskim w sześciotygodniowym okresie budowy.

Rozwiązanie

Firma Network Rail utworzyła model całej stacji i przeprowadziła symulację ruchu tłumów w godzinach porannego i wieczornego szczytu. Zespół manipulował modelem, aby określić, w jaki sposób każdy proponowany projekt, w tym zmiany toru i platform, wpłynie na ruch tłumu. Model pomógł projektantom przewidzieć, gdzie będą gromadzić się ludzie i jak będą się poruszać po stacji — nawet osoby, które nie zwracają uwagi na znaki kierunkowe, co maksymalizowałoby bezpieczeństwo. Firma Network Rail przewidziała również warunki ruchu pieszego podczas budowy oraz określiła ważne elementy stacji, które powinny pozostać otwarte.

Wynik

W wyniku symulacji ruchu pieszego przy użyciu szeregu scenariuszy, firma Network Rail skróciła proces projektowania i zoptymalizowała ostateczny projekt, aby umożliwić stabilny ruch pasażerów. Ponadto symulację pasażerów wykorzystano do uzasadnienia określonych modernizacji, takich jak szersze klatki schodowe, w reakcji na zmianę przeznaczenia terenu poza stacją oraz w celu uniknięcia kosztownych korekt w przyszłości. Podczas budowy zespół operacyjny stacji był odpowiednio poinformowany, czego się spodziewać, a symulacja pomogła ustalić, że drugorzędny środek dostępu do londyńskiego metra nie jest konieczny. Budowa zakończyła się sukcesem bez żadnych problemów spowodowanych nadmiernymi tłumami.

Oprogramowanie

Całość symulacji ruchu pasażerów Network Rail została przeprowadzona w narzędziu LEGION Simulator. Organizacja zbudowała model istniejącej stacji, a także zaproponowała zmiany w aplikacji w celu określenia wpływu na ruch pieszy oraz opracowania filmów, map cieplnych i wykresów pokazujących implikacje decyzji projektowych. Testy przeprowadzone w OpenBuildings Station Designer i LEGION Simulator dały Network Rail pewność, że stacja może nadal bezpiecznie działać podczas budowy. Pod koniec projektu firma Network Rail wykorzystała oprogramowanie do utworzenia jednego z największych i najbardziej złożonych modeli ruchu ludzi.

Narzędzia używane w projekcie: LEGION

Wynik/Fakty
 • Firma Network Rail musiała przewidzieć ruch pasażerów i zapewnić, że projekt przeprojektowania londyńskiej stacji Waterloo o wartości 800 milionów funtów będzie tak wydajny i bezpieczny, jak to tylko możliwe, także podczas budowy.
 • Model ruchu pieszego firmy utworzony w OpenBuildings Station Designer, który pokazał, jak rocznie przez stację przemieszcza się ponad 100 milionów ludzi, był jedną z największych i najbardziej złożonych symulacji opracowanych za pomocą aplikacji.
 • Symulacja pasażerów w LEGION Simulator uwzględniła również przyszłe zagospodarowanie terenu poza stacją i uzasadniła określone elementy, które pomogłyby w opracowaniu projektu z myślą o przyszłości.
 • Firma Network Rail skróciła proces projektowania i zoptymalizowała ostateczny projekt stacji oraz wyeliminowała potrzebę dodatkowego dostępu do stacji podczas budowy.
Cytat:
 • „Przy dużych zmianach infrastruktury łatwo pogubić się w złożoności realizacji. Narzędzie LEGION zapewniło, że nasz zespół był w stanie nadać priorytet pasażerom na stacji podczas budowy i dopilnowało, aby ostateczny projekt dostarczył coś, czego byliśmy pewni i co było gotowe na przyszłość”.

  Kyle Rosemary Adams Kierownik ds. przepustowości stacji Sieć kolejowa