Podsumowanie projektu

    • Lebuhraya Borneo Utara Sdn Bhd – Pan Borneo Highway – Sarawak, Malaysia

Projekt

Pan Borneo w Malezji to czteropasmowa, dwukierunkowa autostrada o długości 1060 kilometrów, która przebiega przez pofałdowany teren z istniejącymi społecznościami i chronionymi rezerwatami w stanie Sarawak. Projekt o wartości 16,15 miliarda MYR służy jako punkt odniesienia dla cyfryzacji cyklu życia infrastruktury drogowej w kraju. Po ukończeniu pierwszego etapu budowy o długości 32,2 kilometra, partner realizujący projekt, firma Lebuhraya Borneo Utara (LBU), jest teraz odpowiedzialna za integrację danych projektowych i konstrukcyjnych z technologią wydajności majątku trwałego w celu zarządzania operacjami i utrzymaniem. Aby spełnić restrykcyjne normy rządowe i wybudować nową autostradę jako niezawodną podstawę transportu w Sarawak, firma LBU potrzebowała interoperacyjnego i zrównoważonego rozwiązania do zarządzania zasobami cyfrowymi.

Rozwiązanie

Po wcześniejszym ustanowieniu otwartego, połączonego środowiska danych przy użyciu oprogramowania ProjectWise do planowania, projektowania i budowy fazy pierwszej, firma LBU wykorzystała platformę do bezproblemowej integracji danych BIM, GIS i konstrukcyjnych na potrzeby użytkowania, utrzymania i zarządzania. Uwzględnienie kontekstu rzeczywistości pomogło stworzyć dokładny rejestr istniejących zasobów wzdłuż całej planowanej 1060-kilometrowej trasy autostrady. Zintegrowane aplikacje zapewniły kompletne rozwiązanie cyfrowe, pozwalające na stworzenie cyfrowego bliźniaka w połączonym środowisku danych, wspierające wydajność aktywów i potrzeby zarządzania jako jedyne źródło prawdziwych informacji o zasobach.

Wynik

Praca w połączonym środowisku danych pozwoliła zaoszczędzić ponad 160 milionów MYR podczas realizacji pierwszego odcinka autostrady Pan Borneo w Sarawak. Łącząc wszystkie informacje dotyczące modelowania, budowy, zasobów i GIS za pośrednictwem programu AssetWise, firma LBU stworzyła cyfrowego bliźniaka, który obejmuje realizację projektu i operacje, wykorzystując pełny potencjał dostępnych danych. Program AssetWise wykorzystuje połączone środowisko danych, aby zapewnić skuteczną wydajność zasobów i system zarządzania, który dostarcza w czasie rzeczywistym niezawodne informacje dotyczące użytkowania, utrzymania i inżynierii. Dynamiczne rozwiązanie cyfrowe ogranicza ryzyko, zwiększa wydajność operacyjną, usprawnia podejmowanie decyzji i zapewnia zgodność z przepisami w celu optymalizacji kosztów, użytkowania i utrzymania.

Oprogramowanie

Program AssetWise umożliwił firmie LBU powiązanie cennych informacji i danych konstrukcyjnych z oprogramowania ProjectWise ze znacznikami aktywów w celu wsparcia zarządzania i eksploatacji ukończonej autostrady na odcinku 32,2 km. Interoperacyjność aplikacji firmy Bentley do zarządzania zasobami i wydajnością ułatwiła integrację wielu źródeł danych i śledzenie zasobów zgodnie ze standardami rządu Malezji w ramach połączonego środowiska danych, usprawniając gromadzenie, analizę i kontrolę odpowiednich informacji o zasobach. Wykorzystanie BIM, modelowania rzeczywistości i danych inżynieryjnych na platformie AssetWise zapewnia firmie LBU i rządowi wizualizację z odniesieniami geograficznymi do analiz i podejmowania decyzji przy użyciu cyfrowego bliźniaka w celu wydajnej i zrównoważonej eksploatacji autostrad.

Podręcznik projektu: AssetWise, ProjectWise, ContextCapture

Wynik/Fakty
  • Autostrada Pan Borneo Sarawak to pierwszy projekt dróg i autostrad w Malezji, który łączy informacje BIM i GIS w celu stworzenia cyfrowego bliźniaka.
  • Wykorzystanie programu AssetWise w połączonym środowisku danych ProjectWise ułatwiło integrację danych z wielu źródeł, usprawniając dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących eksploatacji, utrzymania i inżynierii.
  • Dynamiczne rozwiązanie cyfrowe firmy Bentley umożliwia firmie LBU ograniczenie ryzyka i zwiększenie wydajności operacyjnej, aby autostrada stała się niezawodną podstawą transportu.
  • Po ukończeniu autostrada Pan Borneo Sarawak przyspieszy rozwój społeczno-gospodarczy, otwierając nowe możliwości dla mieszkańców i lokalnych firm.
Cytat:
  • „AssetWise zapewnia wiodące w branży narzędzia do zarządzania siecią i inwentaryzacji zasobów, w połączeniu z niezrównanymi możliwościami w zakresie utrzymania drogowego majątku trwałego. AssetWise pomaga zoptymalizować eksploatację i utrzymanie poprzez bardziej świadome decyzje oparte na danych w połączonym środowisku danych".

    Safuani Abdul Hamid Dyrektor generalny Lebuhraya Borneo Utara