• Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd.

  Aplikacja cyfrowa w parku demonstracyjnym modernizacji przemysłu budowlanego w Heilongjiang

  Miasto Harbin, Heilongjiang, Chiny

Podsumowanie projektu

  • Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group Co., Ltd. - Digital Application in Heilongjiang Construction Industry Modernization Demonstration Park

Projekt

Park demonstracyjny modernizacji przemysłu budowlanego Heilongjiang o wartości 3,6 miliarda CNY jest wyróżniającym się kampusem budynków ekologicznych w prowincji Heilongjiang. Projekt obejmuje 1,26 miliona metrów kwadratowych i pomoże spółce Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group w udoskonaleniu realizacji projektów i procesów produkcyjnych. Oczekuje się, że park przyczyni się do szerszego przyjęcia bardziej przyjaznych dla środowiska metod budowlanych w prowincji Heilongjiang i pomoże grupie uzyskać pozycję kluczowego dostawcy, integratora i usługodawcy. Obiekty parku będą wykorzystywane do produkcji prefabrykatów, w tym konstrukcji stalowych, drogowych i mostowych konstrukcji stalowych, betonu specjalnego oraz ścian osłonowych. W ramach trójfazowy budowy spółka Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group jest odpowiedzialna za koordynację i wdrażanie planowania i projektowania parku, a po wybudowaniu za zarządzanie produkcją, operacjami i konserwacją. Wyzwania, przed którymi stanął zespół, obejmowały napięty harmonogram projektowania, brak ujednoliconej platformy ułatwiającej współpracę między zespołem wielobranżowym oraz nieefektywne metody pomiarów, które pochłaniały wiele godzin pracy.

Rozwiązanie

Planując układ parku, firma Heilongjiang Construction postawiła przez zespołem projektowym zadanie stworzenia systemu drogowego, który maksymalizuje wydajność i optymalizuje lokalizacje do obsługi i budowy prefabrykatów. Zespół wdrożył również środowisko pracy oparte na współpracy, wykorzystujące połączone środowisko danych do zarządzania zawartością projektu i plikami CAD. Bez solidnego systemu współpracy trudno byłoby zintegrować i udostępnić zespołowi informacje inżynierskie. Aby połączyć modelowanie informacji o budynku i dane z systemu informacji geoprzestrzennej, firma Heilongjiang Construction stworzyła siatkę rzeczywistości 3D całego obszaru przy użyciu technologii fotogrametrii. Funkcja pomiarowa aplikacji wyodrębnia kluczowe dane i łączy je z oprogramowaniem do modelowania dróg opracowanym w ramach projektu w celu wygenerowania planów dróg i obiektów pomocniczych. Na koniec zespół wdrożył oprogramowanie do wykrywania kolizji, aby rozwiązać problemy, po rozważeniu rozmiaru i ciężaru produkowanych komponentów oraz określić najlepszy sposób od produkcji do przechowywania.

Wynik

Korzystając z wszechstronnego systemu zarządzania projektami w połączeniu ze zintegrowanymi aplikacjami do projektowania cyfrowego, firma Heilongjiang Construction skróciła czas projektowania o pięć dni i czas oceny kosztów o 80%. Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości pomogło w wygenerowaniu dokładnego modelu 3D, który usprawnił pomiary i obliczenia związane z robotami ziemnymi. Oprogramowanie pomogło również zespołowi ulepszyć tworzenie szczegółów zbrojenia o 20%, zmniejszyć straty surowców o 5% i obniżyć koszty zasobów o 60%. Wykrywanie kolizji i rozwiązywanie problemów w optymalizacji układu obiektu zaowocowało wzrostem dostępności i wykorzystania pojazdów o 50%. Z kolei praca na wspólnej platformie pozwoliła zaoszczędzić 4,5 miliona CNY na kosztach budowy i zapewniła pełne rozwiązanie do zarządzania aktywami w całym cyklu życia.

Oprogramowanie

Zespół wykorzystał program ContextCapture do opracowania modelu rzeczywistości 3D obszaru projektu. Program OpenRoads ConceptStation znacznie poprawił efektywność planowania schematów. Program ProStructures pomógł zaprojektować warsztat produkcji konstrukcji stalowych. Zespół projektowy użył również programu OpenBuildings Designer do przypisania informacji o parametrach — w tym typu, rozmiaru i materiału — do poszczególnych komponentów. Program STAAD.Pro ułatwił przetwarzanie końcowe i analizę wyników. Program MicroStation zoptymalizował projekt układu linii szablonów i schemat montażu prefabrykowanych komponentów, optymalizując rotację podobnych szablonów. Oprogramowanie ProjectWise zapewniło platformę zarządzania dla całego cyklu życia majątku trwałego, umożliwiając zespołowi współpracę oraz jednoczesne projektowanie i budowę. Program Navigator pomógł zespołowi wykrywać i rozwiązywać kolizje w celu poprawy optymalizacji układu obiektu.

Podręcznik projektu: ContextCapture, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings Designer, OpenRoads, ProjectWise, ProStructures, STAAD

Wynik/Fakty
 • Spółka Heilongjiang Construction High-Tech Capital Group musiała pracować w napiętym harmonogramie projektowym, ale brakowało jej ujednoliconej platformy ułatwiającej współpracę w ramach wielobranżowego zespołu projektowego.
 • Aby połączyć modelowanie informacji o budynku i dane z systemu informacji geoprzestrzennej, zespół stworzył siatkę rzeczywistości 3D całego obszaru przy użyciu technologii fotogrametrii.
 • Zespół usprawnił tworzenie szczegółów zbrojenia o 20%, zmniejszył straty surowców o 5% i obniżył koszty zasobów o 60%.
Cytat:
 • „Bez względu na to, która strona, budowlańcy, projektanci czy konstruktorzy, i nieważne na którym jesteśmy etapie — projektowania, budowy, produkcji lub zarządzania — zdaliśmy sobie sprawę z wyższości modelu cyfrowego bliźniaka w zakresie realizacji projektów i zarządzania aktywami. Co więcej, innowacyjne metody zarządzania pracą i produkcją pozwoliły nam zaoszczędzić wiele pracy i surowców oraz pomogły poprawić wydajność rotacyjną maszyn i szablonów”.

  Xuyuan Liang Zastępca sekretarza generalnego Związek Rozwoju Technologii BIM w Heilongjiang