• Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.

  Projekt rafineryjny tlenku glinu prowadzony we współpracy między firmą Aluminium Corporation of China i Indonezją

  Bukit Batu, Kalimantan Zachodni, Indonezja

Podsumowanie projektu

  • Digital Engineering (BIM) Center of Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Alumina Refinery Project Cooperated between CHALCO and Indonesia_v2

Projekt

W instytucie Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering & Research Institute (SAMI) zamówiono realizację cyfrowego modelu informacji 3D na potrzeby opracowania wielkoskalowej fabryki aluminium w Kalimantanie Zachodnim, w Indonezji. Przy rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej 1 milion ton, zakład o wartości 4,3 miliarda RMB zajmuje teren około 136 akrów i obejmuje strefy aluminium, energii cieplnej, gazu i uzdatniania wody oraz 68 podjednostek. Koordynacja ponad 120 pracowników w 15 działach, zarządzanie ponad 30 000 dokumentów oraz opracowanie branżowego kodowania i baz danych w celu tworzenia modeli cyfrowych dla wszystkich specjalności wymagała opartych na współpracy, interoperacyjnych technologii z zakresu projektowania 3D.

Rozwiązanie

Instytut SAMI wykorzystał oprogramowanie ProjectWise i zintegrowane technologie BIM firmy Bentley do zbudowania bazy danych do zarządzania projektami, standaryzacji danych i wymagań dotyczących dokumentów, stworzenia 1000 katalogów roboczych i pierwszej inteligentnej platformy cyfrowego projektowania w przemyśle aluminiowym w Chinach. Korzystając z rozwiązania OpenBuildings Designer (wcześniej AECOsim Building Designer) i OpenPlant, zespół zoptymalizował współpracę pomiędzy różnymi branżami, usprawniając procesy pracy w celu dostarczenia kompleksowego cyfrowego modelu informacji 3D, obejmującego struktury architektoniczne, wyposażenie i rurociągi. Dzięki integracji systemu MicroStation i LumenRT instytut SAMI dodał możliwości wirtualnej rzeczywistości, aby interesariusze mogli w pełni zrozumieć schematy projektowe.

Rezultaty

Wdrożenie cyfrowego obiegu dokumentów 3D pozwoliło na redukcję roboczogodzin o 10 procent w porównaniu z tradycyjnymi procesami inżynierskimi, co przełożyło się na oszczędności rzędu 5000 godzin. Zintegrowane aplikacje BIM firmy Bentley pozwoliły na optymalizację projektu, zmniejszając zajęcie terenu i minimalizując wpływ na środowisko — co w konsekwencji dało oszczędności na poziomie 78 milionów RMB. Zastosowanie oprogramowania OpenPlant na potrzeby wygenerowania rysunków i raportów wyjściowych zminimalizowało liczbę błędów w celu zwiększenia dokładności o 2 procent, co pozwoliło zaoszczędzić około 80 milionów RMB w zakresie powiązanych kosztów. Elastyczność i interoperacyjność aplikacji projektowych firmy Bentley umożliwiła funkcjonalne rozszerzenie cyfrowych modeli 3D poprzez innowacyjne aplikacje mobilne wspierające budowę, eksploatację majątku trwałego i konserwację.

Oprogramowanie

Wykorzystując narzędzie OpenPlant PID, instytut SAMI stworzył standardowy system kodowania, który zaspokaja potrzeby projektowe całego krajowego przemysłu aluminiowego. Jednocześnie oprogramowanie ProjectWise posłużyło za połączone środowisko danych do efektywnego zarządzania i koordynacji pomiędzy wielobranżowym zespołem projektantów. Narzędzie Navigator umożliwiło instytutowi SAMI wykrywanie kolizji, sprawdzanie projektów i symulację budowy. Integracja oprogramowania LumenRT i MicroStation CONNECT Edition zapewniła wirtualne środowisko, dodając do wyświetlania intencji projektowych i ogólnego schematu animacje, poprawiając efektywność komunikacji i zwiększając zrozumienie interesariuszy.

Playbook projektów: AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, Bentley Substation, LumenRT, MicroStation, Navigator, OpenBuildings DesignerOpenPlant, OpenRoads, ProjectWise

Rezultaty/fakty
 • Firma SAMI stworzyła pierwszą w Chinach, dostosowaną do branży, cyfrową platformę projektową 2D/3D dla rafinerii aluminium o wartości 4,3 mld RMB w Kalimantanie Zachodnim w Indonezji.
 • Technologia firmy Bentley pozwoliła zredukować układ terenu i poprawić precyzję wygenerowanych rysunków, oszczędzając ponad 158 milionów RMB.
 • Wykorzystanie aplikacji OpenPlant ułatwiło wielobranżowe, inteligentne modelowanie 2D i 3D wśród 120 pracowników w 13 działach, co pozwoliło zaoszczędzić ponad 5000 godzin pracy.
 • Praca w połączonym środowisku danych (Connected Data Environment) firmy Bentley w oparciu o platformę ProjectWise zoptymalizowała efektywność zarządzania ponad 30 000 dokumentów i 1000 katalogów roboczych.
Cytat:
 • „Otwartość platformy danych firmy Bentley umożliwia firmie SAMI dostarczanie właścicielom nie tylko tradycyjnych rysunków i raportów, ale także produktów o wartości dodanej, takich jak symulacje operacyjne oparte na technologii wirtualnej rzeczywistości, symulacje budowlane i warsztaty cyfrowe. Ponadto, ta cyfrowa platforma pomaga firmie SAMI oferować wizualne, wydajne i pełne rozwiązania z zakresu cyklu życia, które są bogate w atrybuty informacyjne”.

  Fangbo Liu Dyrektor Centrum Operacji Projektów Inżynierii Cyfrowej (BIM) Shenyang Aluminum and Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.