• Firma PT. Wijaya Karya

  Ochrona przed osuwiskami ziemi w sieci dróg krajowych

  Cianjur, Jawa Zachodnia, Indonezja

Podsumowanie projektu

  • PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk – Landslide Disaster Protection Project on the National Road Network

Projekt

Dwa miesiące przed corocznym indonezyjskim festiwalem Homecoming Festival w Jawie Zachodniej, katastrofalne osunięcie ziemi uszkodziło drogę między miejscowościami Bogor a Cianjur, pogarszając i tak już straszliwą sytuację drogową na głównej arterii w Jawie Zachodniej. Ministerstwo Robót Publicznych zatrudniło firmę PT. Wijaya Karya (WIKA) do przygotowania skutecznego studium wykonalności podczas wykonywania działań zapobiegawczych na terenie obiektu. Projekt o szacowanej wartości 2,9 mln USD stanowił liczne wyzwania środowiskowe, które wymagały wdrożenia zintegrowanej technologii projektowej w celu dotrzymania ścisłego, pięciomiesięcznego terminu realizacji.

Rozwiązanie

Firma WIKA wdrożyła cyfrowe rozwiązanie 3D BIM i rozwiązanie do modelowania rzeczywistości z wykorzystaniem technologii firmy Bentley do rejestrowania danych, projektowania i zarządzania budową. Wykorzystując drony w połączeniu z oprogramowaniem ContextCapture, zespół zbadał teren, odtworzył teren na podstawie siatki rzeczywistości i wygenerował cyfrowy model terenu. Wykorzystując możliwości oprogramowania OpenBuildings™ Designer (dawniej AECOsim Building Designer) i OpenRoads™, zespół szybko zaprojektował teren, korytarz i konstrukcje pomocnicze oraz wykorzystał narzędzie Navigator do wykrycia kolizji w celu identyfikacji i rozwiązywania problemów przed rozpoczęciem budowy. Oprogramowanie ProjectWise® posłużyło za połączone środowisko danych w celu udostępniania informacji i optymalizacji koordynacji pomiędzy zespołami.

Rezultaty

Zintegrowane rozwiązanie technologiczne firmy Bentley pozwoliło na redukcję czasu projektowania i budowy o 30 procent, oszczędzając trzy miesiące i pomagając firmie WIKA dotrzymać krótkiego, pięciomiesięcznego terminu realizacji. Praca w połączonym środowisku danych usprawniła procesy projektowania i skróciła czas projektowania projektu nawet o 20 procent. Zapewnienie zintegrowanego cyfrowo środowiska modelowania pozwoliło zaoszczędzić 660 000 USD na kosztach projektowania. Wspólne podejście cyfrowe BIM poprawiło jakość projektu o 95 procent.

Oprogramowanie

Wykorzystanie zdjęć lotniczych i narzędzia ContextCapture do modelowania rzeczywistości pozwoliło firmie WIKA zaoszczędzić sześć dni na rejestracji istniejących warunków terenowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi. Biorąc pod uwagę warunki terenowe podatne na osuwanie się ziemi, narzędzie PLAXIS odegrało zasadniczą rolę w przeprowadzeniu analiz geologicznych w celu określenia właściwości gruntu dla projektów konstrukcji. Oprogramowanie OpenRoads i ProStructures pozwoliło na optymalizację projektowania jezdni i opisywania szczegółów wzmocnień, aby dostosować je do warunków panujących na fundamentach, podczas gdy system OpenBuildings Designer pomagał w zarządzaniu dokładnymi wygenerowanymi rysunkami 2D i 3D. Wykorzystanie narzędzia Navigator firmy Bentley do wykrywania kolizji i symulacji budowy zminimalizowało błędy projektowe i umożliwiło monitorowanie budowy w czasie rzeczywistym, co pozwoliło zaoszczędzić łącznie 158 000 USD kosztów.

Playbook projektów: ContextCapture, gINT, LumenRT, Navigator, OpenBuildings DesignerOpenRoads, PLAXIS, ProjectWise, ProStructures

Rezultaty/fakty
 • Zespół wdrożył podejście do modelowania cyfrowego 3D i modelowania rzeczywistości, aby sprostać wyzwaniom związanym z obiektem oraz krótkie, pięciomiesięczne ramy czasowe.
 • Wykorzystanie dronów powietrznych i narzędzia ContextCapture umożliwiło zespołowi przeprowadzenie pomiarów terenowych i modelowanie istniejących warunków w ciągu jednego dnia — w porównaniu z jednym tygodniem przy użyciu metod konwencjonalnych.
 • Zintegrowana platforma realizacji projektów firmy Bentley usprawniła procesy pracy i pozwoliła na zaoszczędzenie 660 000 USD i trzech miesięcy w zakresie czasu projektowania i budowy.
 • Interoperacyjne aplikacje projektowe firmy Bentley ułatwiły dokładną symulację wydobycia materiału i budowy w celu optymalizacji kosztów i wydajności oraz poprawy ogólnej jakości o 95 procent.
Cytat:
 • „Dzięki podejściu cyfrowemu możemy zoptymalizować koszty, przyspieszyć harmonogram projektu i uzyskać dokładny projekt. Rozwiązanie BIM firmy Bentley jest właściwym rozwiązaniem, pozwalającym stawić czoła wyzwaniom”.

  Romi Ramadhan Kierownik ds. BIM PT. Wijaya Karya