• Oman Gas Company S.A.O.C.

  Rozwiązanie z zakresu wydajności majątku trwałego na potrzeby zarządzania niezawodnością

  Al-Khuwair, Muscat, Oman

Podsumowanie projektu

  • Oman Gas Company SAOC – Asset Performance Solution for Reliability Management

Projekt
Główna spółka zajmująca się transportem gazu w Sułtanacie Omanu, Oman Gas Company S.A.O.C. (OGC), przesyła i dystrybuuje gaz do 4,4 mln mieszkańców Sułtanatu i większości kluczowych sektorów przemysłowych na tym obszarze. Firma zainicjowała program niezawodności i integralności w celu zapewnienia przewidywalnej i spójnej produkcji swojego wyrobu. Firma OGC starała się również zautomatyzować i zdigitalizować system w celu ograniczenia ingerencji człowieka i analizy błędów oraz poprawy efektywności zasobów. W związku z faktem, że majątek trwały firmy jest szeroko rozprzestrzeniony w całym kraju, OGC potrzebowała jednej wspólnej platformy do zarządzania niezawodnością, integralnością, danymi kontrolnymi i konserwacją majątku trwałego.

Rozwiązanie
Firma OGC, w celu wykonania pracy, wykorzystała oprogramowanie AssetWise Asset Reliability do cyfryzacji, automatyzacji i kompilacji wszystkich analiz niezawodności i integralności oraz zarządzania danymi kontrolnymi w jednym, połączonym środowisku danych zintegrowanym z systemem SAP Enterprise Asset Management. Z pomocą firmy konsultingowej Advisian, firma OGC wdrożyła system AssetWise, aby zdigitalizować i wesprzeć swoje postępowe procesy i praktyki w celu maksymalizacji wartości majątku trwałego i utrzymania bezpiecznego, pewnego i niezawodnego działania. Firma OGC wykorzystała również szkolenia certyfikowanego lidera ds. niezawodności, przeprowadzone przez stowarzyszenie Association for Asset Management Professional (AMP) oraz Uptime Elements Framework, aby pomóc w podnoszeniu świadomości kulturowej dotyczącej niezawodności.

Rezultaty
Zespół był w stanie zwiększyć niezawodność działania o 9 procent przy użyciu AssetWise Asset Reliability, co zaowocowało znacznymi oszczędnościami kosztów. Posiadanie cyfrowej, zautomatyzowanej struktury majątku trwałego w celu zarządzania niezawodnością i integralnością tegoż majątku pozwoliło na wyeliminowanie analizy błędów ludzkich, poprawiło efektywność zasobów i ułatwiło aktywne podejście do konserwacji majątku trwałego. Udane wdrożenie oprogramowania firmy Bentley pozwoliło na zmniejszenie liczby awarii w obiektach firmy, jednocześnie optymalizując niezawodną dostępność gazu dla klientów firmy OGC.

Oprogramowanie
Oprogramowanie służy do przeprowadzania analiz opartych na ryzyku i integralności bezpieczeństwa oraz konserwacji skoncentrowanej na niezawodności. Urządzenia mobilne są następnie wykorzystywane do przeprowadzania zalecanych kontroli oraz rutynowych prac operatorskich. System konsoliduje i analizuje wszystkie dane dotyczące kontroli i monitorowania stanu ze źródeł manualnych i Internetu Rzeczy, zapewniając wgląd w aktualny stan i trendy jego degradacji. Zespół uzyskuje wgląd w działania dzięki zautomatyzowanemu systemowi i wbudowanym obliczeniom, co pozwala na podejmowanie najbardziej aktualnych i precyzyjnych decyzji dotyczących proaktywnego zarządzania majątkiem trwałym. Firma OGC wykonuje również za pomocą oprogramowania AssetWise analizy nieupoważnionych użytkowników i przyczyn źródłowych, przy tym organizacja wdraża zalecenia mające na celu ciągłą poprawę niezawodności wyposażenia.

Playbook projektów:
AssetWise Asset Reliability
Rezultaty/fakty
 • Firma OGC wykorzystała nieodłączne cechy oprogramowania AssetWise, aby wdrożyć zdigitalizowane, zautomatyzowane ramy zapewniające niezawodność i integralność programu.
 • Wdrożenie oprogramowania AssetWise w celu zapewnienia połączonego środowiska danych i stworzenia cyfrowych procesów pracy zmniejszyło liczbę awarii i poprawiło niezawodność działania o 9 procent.
 • Korzystając z urządzeń przenośnych, firma OGC zintegrowała pierwszoliniowe działania konserwacyjne za pomocą rozwiązania AssetWise w celu zapewnienia zgodności poprzez trendowanie parametrów operacyjnych i śledzenie kluczowych wskaźników wydajności.
 • Udane wdrożenie technologii firmy Bentley pozwoliło na przekształcenie zarządzania majątkiem trwałym i jego utrzymanie z podejścia reaktywnego na podejście skoncentrowane na niezawodności, co zaowocowało znacznymi korzyściami ekonomicznymi.
Cytat:
 • „Funkcje automatycznego ostrzegania i powiadamiania pocztą elektroniczną oprogramowania AssetWise Asset Reliability firmy Bentley umożliwiają nam poprawę wzrostu niezawodności w znaczącym tempie na poziomie około 9 procent w skali roku”.

  Fahmi Reza Kierownik ds. monitorowania niezawodności i stanu technicznego Oman Gas Company, S.A.O.C.