• Northern Engineering & Technology Corporation, MCC

  Projekt SINO Iron Ore

  Perth, Australia Zachodnia, Australia

Podsumowanie projektu

  • Northern Engineering & Technology Incorporation, MCC – SINO Iron Ore Mine

Projekt

Położony w odległym regionie Pilbara w północno-zachodniej Australii projekt SINO dotyczący rud żelaza jest największym projektem wydobycia monomerów w australijskim sektorze surowcowym i obejmuje największy na świecie młyn. W projekcie o wartości 10 miliardów USD przedstawiono wyzwania związane z projektowaniem, budową i komunikacją ze względu na różnice pomiędzy chińskimi i australijskimi standardami budowlanymi oraz koncepcjami zarządzania. Firma Northern Engineering and Technology Corporation, MCC (NETC) wymagała zintegrowanych aplikacji do modelowania, aby spełnić bardzo precyzyjne wymagania dotyczące instalacji i transportu oraz aby ukończyć projektowanie, inżynierię i budowę.

Rozwiązanie

Firma NETC utworzyła zespół procesowy BIM i wdrożyła modułową strategię projektowania i budowy 3D. Zespół wykorzystał oprogramowanie OpenBuildings Designer (wcześniej AECOsim Building Designer), MicroStation i OpenPlant Modeler do ustanowienia wspólnych norm projektowania, które wspierają modułowy podział modeli 3D. Aplikacje uwzględniają również integrację procesów pracy, produkcji, montażu, transportu i instalacji. Modele zostały zaimportowane do narzędzia RAM w celu przeprowadzenia analizy elementów skończonych na potrzeby zapewnienia stabilności konstrukcji i integralności projektu zgodnie z międzynarodowymi normami. Rozwiązanie BIM firmy Bentley zapewniło symulowane środowisko do montażu modułów, transportu sprzętu i konstrukcji, co poprawiło wydajność i zoptymalizowało realizację projektu.

Rezultaty

Wykorzystanie zintegrowanych aplikacji BIM firmy Bentley umożliwiło firmie NETC wdrożenie innowacyjnego i efektywnego modułowego podejścia do projektowania i budowy 3D, co pozwoliło z kolei zaoszczędzić 70,3 miliona RMB kosztów. Zautomatyzowane funkcje oprogramowania ułatwiły dokładne wyodrębnianie rysunków zgodnie z ogólnymi normami międzynarodowymi. Dzięki tej możliwości zoptymalizowano zużycie materiałów w celu zmniejszenia ilości stali o 20 procent, a dzięki wykrywaniu kolizji zespół był w stanie z góry zidentyfikować problemy, co ograniczyło zmiany projektowe o około 80 procent. Praca we wspólnym, modułowym środowisku 3D BIM pozwoliła firmie NETC na prefabrykację modułów w Chinach i zainstalowanie ich za granicą w Australii, skracając okres budowy o dwa i pół roku.

Oprogramowanie

Firma NETC modelowała różne moduły przy użyciu oprogramowania OpenBuildings Designer i OpenPlant Modeler oraz wykonywała wykrywanie kolizji w celu optymalizacji modeli 3D i wyeliminowania kolizji na miejscu przy użyciu narzędzia Navigator. Oprogramowanie OpenPlant umożliwiło zespołowi zbudowanie modułu konstrukcji rurociągu z wykorzystaniem kołnierza zamiast połączeń spawanych dla 40 procent rurociągu, co pozwoliło zaoszczędzić znaczne koszty pracy. Aplikacja projektowa BIM 3D firmy Bentley ułatwiła wyodrębnianie tabel materiałowych z modelu rurociągu, osiągając całkowitą redukcję długości rurociągu o 15 procent. Z kolei narzędzie Navigator Mobile zoptymalizowało wymianę informacji, co ograniczyło transmisje danych w Chinach i Australii oraz poprawiło współpracę z inżynierami w terenie.

Playbook projektów:

MicroStation, Navigator, OpenBuildings DesignerOpenPlant Modeler, RAM 

 

Rezultaty/fakty
 • Firma NETC przeprowadziła symulację modułowej konstrukcji 3D, montażu i środowiska budowlanego w celu realizacji największego australijskiego projektu wydobycia monomerów i zaoszczędziła 70,3 miliona RMB kosztów.
 • Zespół BIM zredukował zmiany konstrukcyjne o około 80 procent, polegając na wykrywaniu kolizji i możliwościach projektowania 3D z dokładnymi ekstrakcjami rysunków.
 • Wykorzystanie narzędzia RAM do wykonywania analiz elementów skończonych pozwoliło obniżyć koszty transportu i zaoszczędzić 20 procent w przypadku ilości materiału stalowego.
 • Modułowe rozwiązanie 3D BIM pozwoliło na optymalizację budowy, eliminując zmiany na miejscu i skracając czas budowy o 30 miesięcy.
Cytat:
 • „Zastosowanie technologii BIM firmy Bentley skutecznie rozwiązuje problem koncentracji naprężeń i równomiernie rozkłada ładunek na urządzeniach transportowych. Zapewnia to bezpieczeństwo transportu, skraca okres budowy i trudności w budowie”.

  Shen Pengyu Northern Engineering and Technology Corporation, MCC