• MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited

  Projekt zaopatrzenia w wodę o wydajności 400 000 ton/dobę w dystrykcie Wenjiang, w mieście Chengdu

  Chengdu, Syczuan, Chiny

Podsumowanie projektu

  • MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – 400,000 ton per day Water Supply Project of Wenjiang District, Chengdu City

Projekt
Miasto Chengdu w Chinach odnotowało ostatnio dramatyczny wzrost liczby ludności spowodowany niedawną gospodarczą rewitalizacją. W rezultacie przepustowość lokalnej sieci wodociągowej nie była w stanie zaspokoić zwiększonego zapotrzebowania na wodę na poziomie 400 000 ton dziennie. Aby sprostać tej potrzebie, rząd zdecydował, że niezbędna jest budowa wielkoskalowej instalacji wodociągowej. Firma MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited została zatrudniona do realizacji kontraktu na przeprowadzenie prac inżynierskich, zamówień oraz prac budowlanych dla zakładu wodociągowego Jinqiang Shouan. Ten zakład wodociągowy o wartości 350 milionów CNY obejmuje 23 obiekty, a projekt wymagał współpracy inżynierów 12 różnych specjalności. Władze Chengdu chciały zapewnić, by nowy zakład wodociągowy miał jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko ze względu na pobliski Narodowy Rezerwat Przyrody Wolong i Bazę Badawczą Hodowli Pandy Olbrzymiej.

Rozwiązanie
Firma MCC wdrożyła strategię cyfrowego projektowania 3D z wykorzystaniem aplikacji do modelowania informacji o budynku (BIM) firmy Bentley w celu zapewnienia rozwiązania dla skomplikowanego systemu rurociągów i struktury zbiorników, a także wielobranżowego zespołu projektowego. Połączone środowisko danych firmy Bentley, w oparciu o oprogramowanie ProjectWise, umożliwiło współpracę pomiędzy wszystkimi członkami zespołu i ułatwiło przepływ informacji pomiędzy wszystkimi specjalnościami projektowymi. Firma MCC wykorzystywała rozwiązanie OpenBuildings (dawniej AECOsim Building Designer) oraz oprogramowanie OpenPlant do rozplanowania zakładu wodociągowego z wykorzystaniem możliwości modelowania 3D firmy Bentley na potrzeby zaprojektowania złożonego systemu rurociągów i struktury zbiorników. Po zakończeniu projektowania w narzędziu Navigator przeprowadzono detekcję kolizji, zapewniając usprawniony proces budowy, który wyeliminował konieczność wdrażania przeróbek. Zespół projektowy połączył również technologie BIM z technikami kodowania, tworząc bibliotekę komponentów, do której odwoływano się na wszystkich etapach cyklu życia zakładu.

Rezultaty
Aplikacje projektowe firmy Bentley, w tym OpenPlant i OpenBuildings Designer, przyczyniły się do zwiększenia wydajności projektowania o około 20 procent i skrócenia czasu projektowania o jeden miesiąc. Po zakończeniu projektowania, firma MCC wykorzystała narzędzie Navigator do sprawdzania modeli i wykrywania kolizji, a rozwiązanie LumenRT — do symulacji działania. Narzędzie Navigator pozwoliło na identyfikację 200 błędów, pominięć i kolizji. Firma MCC już posiadała doświadczenie w zakresie budowy bezkolizyjnej z wykorzystaniem narzędzia Navigator. Dzięki uniknięciu konieczności projektowania i przeróbek na miejscu udało się zaoszczędzić około 7 procent czasu budowy i 2 procent kosztów projektu. W zakresie budowy firma MCC nie miała problemów projektowych w porównaniu z podobnymi projektami. W rezultacie firma MCC skróciła czas budowy o 40 dni. Ponadto, oprogramowanie firmy Bentley pozwoliło na zmniejszenie zużycia materiałów o 8 procent. Zakład wodociągowy Jinqiang Shouan rozwiązał problem wykorzystania wody w dystrykcie Wenjiang w Chengdu i wsparł rozwój miasta, poprawił jakość życia mieszkańców i rozwiązał problem niedoborów wody w tym obszarze.

Oprogramowanie
Przy tak skomplikowanej strukturze rysunki były trudne do zrozumienia — model 3D jednakże ułatwił wielobranżowemu zespołowi projektowemu dostrzeżenie wszystkich aspektów zakładu. W procesie projektowania firma MCC wykorzystała oprogramowanie OpenBuildings Designer na potrzeby architektury; OpenPlant Modeler do rurociągów; ProStructures do konstrukcji stalowych; AutoPIPE do schematu systemu; Bentley Raceway and Cable Management do trasowania kabli; Bentley Substation na potrzeby instalacji elektrycznych; MicroStation do urządzeń; Power GEOPAK do terenu, a także OpenRoads Designer na potrzeby zaprojektowania dróg. Integracja tego oprogramowania w ramach połączonego środowiska danych w oprogramowaniu ProjectWise potwierdziła jednorodność i standaryzację modelu 3D. Możliwości wizualizacji narzędzia Navigator zostały wykorzystane do przeglądu projektu, a aplikacje do zarządzania projektami i majątkiem trwałym firmy Bentley usprawniły procesy pracy w zakresie projektowania i budowy — są one stale przywoływane na etapie eksploatacji i konserwacji.

Playbook projektów: OpenBuildings Designer, AutoPIPE, Bentley Raceway and Cable Management, Navigator, OpenPlant, ProjectWise
Rezultaty/fakty
 • Współdziałające aplikacje do modelowania firmy Bentley ułatwiły integrację z technologią kodowania i prefabrykacji fabrycznej w celu uzyskania dokładnych list materiałowych, skrócenia czasu realizacji projektu i poprawy jakości dostarczanych rezultatów projektowych.
 • Zastosowanie oprogramowania firmy Bentley skróciło okres projektowania o 15 dni, okres budowy o 15 procent, wykorzystanie gruntów o 12 procent, a zużycie materiałów o 8 procent.
 • Narzędzie Navigator zapewniło brak kolizji podczas budowy, oszczędzając około 7 procent czasu budowy i 2 procent kosztów projektu.
Cytat:
 • „Narzędzia dostarczane przez oprogramowanie ProjectWise firmy Bentley umożliwiają uczestnikom projektu pracę na tej samej platformie, co znacznie ułatwia przepływ danych i informacji zwrotnych dotyczących projektu oraz zapewnia niepowtarzalność informacji projektowych, co ma ogromny wpływ na zarządzanie projektem”.

  He Zhang Kierownik projektu ds. BIM MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited