• DTK Hydronet Solutions

  Rozważanie koncepcji i planowanie główne systemu zaopatrzenia w wodę dla wielu miejscowości w rejonie Bankura

  Bankura, Bengal Zachodni, Indie

Podsumowanie projektu

  • DTK Hydronet Solutions – Conceptioneering and Master Planning of Bankura Multi Village Bulk Water Supply Scheme

Projekt
DTK Hydronet Solutions, firma zajmująca się modelowaniem zaawansowanych sieci dystrybucji wody oraz sieci kanalizacyjnych i burzowych, została zaangażowana do projektu przez Dział ds. Zdrowia Publicznego i Inżynierii Środowiska (PHED) w Zachodnim Bengalu oraz Azjatycki Bank Rozwoju w celu świadczenia usług dystrybucji wody dla Bankura. Bankura jest jednostką administracyjną w stanie Bengal Zachodni i zamieszkana jest przez wiele rdzennych społeczności plemiennych. Obecnie plemiona te stoją w obliczu poważnych wyzwań związanych z suszą. Źródła wód powierzchniowych niemal wyschły, a wody gruntowe są poważnie zanieczyszczone arsenem i fluorem, co czyni je niezdatnymi do picia. Projekt ten obejmował zaprojektowanie i zbudowanie sieci wodociągowej rozprowadzającej wodę do części Bankura, która obejmuje 600 wiosek i prawie 1 milion mieszkańców.

Rozwiązanie
’Istniejąca sieć wodociągowa Bankura składała się z rur azbestowo-cementowych, które miały długą historię wycieków i napraw. Dlatego też firma DTK Hydronet stworzyła osobny model hydrauliczny do analizy stanu istniejącej sieci i stwierdziła, że przestarzała infrastruktura nie jest w stanie zaspokoić obecnego i przyszłego zapotrzebowania na wodę. Następnie firma zdecydowała się odrzucić istniejący system w całości i zaprojektować nową sieć wodociągową z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS. Firma DTK Hydronet zidentyfikowała najbardziej efektywną opcję prowadzenia infrastruktury, która prowadziła wodę do czterech wyznaczonych bloków w Bankura. W pierwszym etapie pompowania woda jest przepompowywana od źródła do zbiorników naziemnych w każdym bloku. W drugim etapie pompowania woda będzie przepompowywana z tych zbiorników naziemnych do odpowiednich zbiorników w tych blokach. Chociaż ta opcja nie była najtańsza, firma DTK Hydronet wybrała to rozwiązanie, ponieważ było ono najbardziej niezawodne, biorąc pod uwagę dużą powierzchnię projektu i nierówny teren.

Rezultaty
Osiągnięte cele projektowe i inżynierskie obejmują: pojedynczy model hydrauliczny zintegrowany z systemem GIS; przestrzeganie norm inżynierskich w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa; szczegółową analizę każdej możliwej alternatywy; a także oszczędność 40 procent kosztów projektowania i 80 procent czasu projektowania. Ponadto dodatkowe korzyści z projektu obejmują ekonomiczne działanie i przyszłe założenia dotyczące łączności SCADA. Cała sieć dystrybucyjna została zaprojektowana z myślą o minimalnych kosztach i maksymalnych korzyściach związanych z ciśnieniem. Główna magistrala przesyłowa została poddana analizie pod kątem bezpieczeństwa, a pompy zostały zaprojektowane tak, aby działały optymalnie i ekonomicznie. Zastosowanie technologii firmy Bentley pozwoliło zaoszczędzić 9 miesięcy czasu projektowania, ponieważ projekt został ukończony w ciągu jednego miesiąca. Firma DTK oszacowała, że projekt ten początkowo kosztowałby 12 miliardów INR, ale przy optymalizacji kosztów średnic rur, materiałów i pompowni, udało się obniżyć koszty o prawie 16 procent. Pięć procent kapitału zaoszczędzono na maszynach pompujących, a 11 procent na rurach.

Oprogramowanie
Firma DTK Hydronet opracowała model hydrauliczny z użyciem oprogramowania WaterGEMS. Narzędzie CONNECT Advisor wewnątrz oprogramowania WaterGEMS umożliwiło szybki dostęp do wszystkich zasobów technicznych, a funkcja Network Navigator pomogła opracować bezbłędny model. Zespół projektowy podzielił model hydrauliczny w oprogramowaniu WaterGEMS na wiele scenariuszy, w tym scenariusze przesyłu i dystrybucji. Narzędzie Darwin Designer zostało z kolei wykorzystane do uzyskania wielu optymalnych kosztowo rozwiązań projektowych i dostarczyło zespołowi wstępny, teleskopowy model hydrauliczny sieci dystrybucyjnych. Firma DTK Hydronet przeprowadziła analizę krytyczności z wykorzystaniem oprogramowania WaterGEMS w celu wygenerowania raportów dla operatorów testów izolacji i działań w obszarach DMA. Wznosząca się magistrala została następnie przeanalizowana pod kątem różnych wariantów operacyjnych, a zespół projektowy wyeksportował model wznoszącej się magistrali do narzędzia HAMMER w celu sprawdzenia i przeanalizowania go pod kątem zużycia i awarii rurociągów.

Playbook projektów:
WaterGEMS, HAMMER
Rezultaty/fakty
 • Wykorzystanie narzędzi Model Builder, TRex i LoadBuilder w oprogramowaniu WaterGEMS do opracowania modelu hydraulicznego pozwoliło zaoszczędzić 80 procent czasu projektowania, pozwalając jednemu człowiekowi wykonać zadania pierwotnie przeznaczone dla pięciu osób.
 • Firma DTK tworzyła wcześniej mapy i rysunki konstrukcyjne w oparciu o dane z arkusza kalkulacyjnego Excel.
 • Zastosowanie oprogramowania firmy Bentley pozwoliło obniżyć całkowite koszty projektu o 16 procent, oszczędzając 2 miliardy INR.
Cytat:
 • Rozwiązanie WaterGEMS firmy Bentley umożliwiło „rozważanie koncepcji” na potrzeby tego pojedynczego modelu hydraulicznego dla systemu zaopatrzenia obszaru wiejskiego z wieloma miejscowościami o długości 4000 km w wodę — z korzyścią dla około 1 miliona mieszkańców wsi w Indiach. Ocena i analiza projektu została sprawnie przeprowadzona w optymalnych ramach czasowych 25 dni roboczych, dzięki czemu projekt ten był jedynym w swoim rodzaju!”

  Devashri Karve Konsultant ds. inżynierii wodnej DTK Hydronet Solutions