• AECOM

  Tideway Tunnels C410 — kontrakt centralny

  Londyn, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

  • AECOM –Tideway Tunnels C410 Central Contract

Projekt
Londyński system kanalizacyjny wymagał pilnie modernizacji, biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności miasta i produkcji odpadów. Miliony ton ścieków przedostających się każdego roku do odcinka pływowego Tamizy, przy tym zrzuty ścieków powodują już nawet niewielkie opady deszczu. Projekt tunelu pływowego Thames Tideway Tunnel o wartości 4 milionów GBP został opracowany w celu ograniczenia około 50 zdarzeń zalewowych, które mają miejsce wzdłuż rzeki, do zaledwie czterech rocznie. Projekt Tideway podzielony został na trzy kontrakty: wschodni, centralny i zachodni. Firma AECOM jest głównym projektantem centralnego kontraktu, który obejmuje około 25 kilometrów tuneli i tuneli łączących miasta Acton i Abbey Mills w Londynie.

Rozwiązanie
Firma AECOM stworzyła nowy profil ścian rzeki i rozwiązała problemy projektowe, w ramach których duże magistralne gazowe znajdowały się blisko istniejących ścian. Sieci gazowe, jak również usługi spedycyjne, musiały być chronione w trakcie budowy, a także po zakończeniu projektu. Na potrzeby współpracy i informowania wszystkich stron zaangażowanych w projekt, firma AECOM wykorzystała aplikacje firmy Bentley do zaprojektowania centralnych tuneli kontraktowych i mapowania planów budowy. Zarządzanie projektem zrealizowano w oprogramowaniu ProjectWise firmy Bentley, które ułatwiało dostęp do danych wszystkim zainteresowanym stronom we wszystkich ośmiu lokalizacjach. Znajdowały się w nim również wszystkie modele konstrukcyjne i rysunki ułatwiające proces przekazywania.

Rezultaty
Dane zarówno dla prac tymczasowych, jak i stałych były dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron projektu, bez względu na ich lokalizację, w celu ułatwienia podejmowania decyzji. Obecnie w systemie ProjectWise pracuje ponad 1100 użytkowników, w tym ponad 40 interesariuszy. W październiku 2018 r. w centralnym repozytorium utworzono ponad 190 tys. dokumentów z ponad 4,5 tys. rysunków i 1500 modelami. Użytkownicy ci dzielą się informacjami poprzez zdefiniowane procesy pracy pomiędzy wszystkimi uczestnikami z całodobowym dostępem do danych. System ProjectWise zajął się tym, co byłoby koszmarem logistycznym, wypełnionym problemami związanymi z kontrolą dokumentów i wersji, i zaradził problemowi, jednocześnie obniżając koszty zarządzania kosztami pracy. Centralny kontrakt na projekt Tideway, znajdujący się obecnie w fazie budowy, ma zostać ukończony zgodnie z harmonogramem w 2022 roku.

Oprogramowanie
System ProjectWise został wykorzystany do stworzenia kontrolowanego i bezpiecznego środowiska dla całego majątku trwałego, z wykorzystaniem procesów pracy, zdefiniowanego kodowania dokumentów i zarządzanych przestrzeni roboczych. Oprogramowanie OpenBuildings Designer (dawniej AECOsim Building Designer) i MicroStation zostały wykorzystane do stworzenia głównego modelu projektowego dla każdej lokalizacji w obrębie projektu. Narzędzie OpenBuildings Designer pomogło również w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy w projekcie. Zespół wykorzystał aplikację do prac wstępnych, co umożliwiło zespołowi projektowemu obejrzenie wszystkich obszarów obiektu. Praktyka ta pozwoliła zapewnić, że pracownicy zajmujący się konserwacją zawsze będą widoczni podczas kontroli, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa na budowie. Możliwości narzędzia Navigator w zakresie wykrywania kolizji pomogły również w zapewnieniu bezpieczeństwa projektu, umożliwiając zespołom projektowym i modelującym naprawę wszelkich kolizji przed rozpoczęciem budowy w celu usprawnienia dotrzymania harmonogramu projektu. Z kolei narzędzie ContextCapture pozwoliło na stworzenie modeli testowych poszczególnych lokalizacji, wykorzystując dane chmur punktów i proste zdjęcia wzdłuż brzegu.

Playbook projektów: OpenBuildings Designer, ContextCapture, Descartes, gINT, MicroStation, Navigator, ProjectWise
Rezultaty/fakty
 • Projekt Thames Tideway Tunnel został opracowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w celu ograniczenia zrzutów ścieków.
 • W systemie ProjectWise pracuje ponad 1100 użytkowników, w tym ponad 40 interesariuszy.
 • W październiku 2018 r. w centralnym repozytorium utworzono ponad 190 tys. dokumentów z ponad 4,5 tys. rysunków i 1500 modelami.
Cytat:
 • „Oprogramowanie ProjectWise firmy Bentley zapewniło kontrolowane środowisko, w którym można było zbudować wirtualną reprezentację majątku trwałego ośmiu poszczególnych lokalizacji, obejmującą wiele branży. Mogliśmy przygotować ponad 140 000 dokumentów od ponad 40 interesariuszy, obejmujących ponad 1000 użytkowników w sposób skoordynowany w fazie projektowej i budowlanej, a także w fazie przygotowania do przekazania klientowi”.

  Barry Jones Zastępca dyrektora — kierownik ds. BIM AECOM