• WSP

  One Blackfriars, Londyn

  Londyn, Anglia, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu


Projekt
One Blackfriars w Londynie to wielofunkcyjny kompleks położony w pobliżu południowego brzegu Tamizy, który obejmuje wieżę mieszkalną, niską zabudowę hotelową i trzykondygnacyjne podziemie z basenem, spa, kinem i innymi udogodnieniami. Firma WSP opracowała i zrealizowała projekt we współpracy ze swoim klientem, firmą St. George. Największym wyzwaniem w ramach projektu była wyjątkowa geometria wieży mieszkalnej. Aby opracować ramy konstrukcyjne, które zmaksymalizowałyby powierzchnię apartamentów, każde piętro musiało mieć inny rozmiar i kształt. Zespół projektowy musiał zaprojektować optymalny układ budynku, a także mieć możliwość łatwego udostępniania i wprowadzania zmian w razie uzyskania nowych informacji.

Rozwiązanie
Firma WSP wykorzystała oprogramowanie RAM Concept firmy Bentley do modelowania i projektowania kablobetonowych stropów o grubości 225 milimetrów. Ta optymalna grubość umożliwiła maksymalizację wysokości mieszkań od podłogi do sufitu. Oprogramowanie RAM Concept również pomogło zespołowi w dokładnym przewidywaniu zachowania betonu poprzez testowanie wytrzymałości projektu. Następnie po ukończeniu projektu zespół łatwo udostępnił rysunki konstrukcyjne pozostałym członkom zespołu projektowego za pośrednictwem oprogramowania MicroStation.

Rezultaty
Możliwości projektowania w oprogramowaniu RAM Concept pozwoliły zespołowi na opracowanie najcieńszych możliwych stropów betonowych przy jednoczesnym zachowaniu wytrzymałości konstrukcyjnej budynku, co umożliwiło uzyskanie maksymalnej wysokości od podłogi do sufitu i zwiększenie wartości apartamentów. Zespół osiągnął także 10-procentowe oszczędności w ilości użytego betonu, zmniejszając ogólną masę konstrukcji. Ponadto zespół mógł łatwo modyfikować projekt od wstępnego etapu propozycji po etap budowy. Wykorzystując oprogramowanie MicroStation, zespół projektowy przesłał rysunki konstrukcyjne architektowi, klientowi, wykonawcy i specjaliście ds. jakości w celu zatwierdzenia i wyceny. To rozwiązanie usprawniło komunikację i zwiększyło wydajność, a jednocześnie skróciło czas oczekiwania na odpowiedzi. Po ukończeniu projekt będzie inspirować innych projektantów do przekraczania granic oraz promować Londyn jako stolicę światowej klasy architektury i inżynierii.

Oprogramowanie
Firma WSP wykorzystała algorytm tworzenia siatki w oprogramowaniu RAM Concept do wiarygodnego przewidywania sposobu, w jaki konstrukcja będzie wytrzymywać działanie wiatru i innych czynników środowiskowych, a także spełniać wymagania europejskich norm projektowych. Te możliwości pozwoliły zespołowi zobaczyć wpływ zmian na całą konstrukcję jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co oszczędziło czas, pieniądze i materiały. Oprogramowanie MicroStation zapewniło sprawną komunikację między zespołem projektowym, wykonawcami i osobami zainteresowanymi, umożliwiając ocenę opcji projektowych w krótkim czasie.

Playbook projektów: MicroStation, RAM
Rezultaty/Fakty
 • Firma WSP wykorzystała aplikacje firmy Bentley do sprostania wyzwaniom wynikającym z wyjątkowej geometrii kompleksu One Blackfriars.
 • Oprogramowanie RAM Concept pomogło zespołowi zaprojektować optymalną grubość stropów betonowych wieży mieszkalnej, zmniejszając wykorzystanie materiałów.
 • Optymalizując grubość stropów, zespół uzyskał maksymalną wysokość od podłogi do sufitu, co przełożyło się na zwiększenie wartości apartamentów.
 • Projekty można było łatwo udostępniać za pośrednictwem oprogramowania MicroStation, co zapewniło sprawną komunikację między wszystkimi stronami.
Cytat:
 • „Pakiety oprogramowania RAM Concept i MicroStation firmy Bentley umożliwiły firmie WSP opracowanie i dostarczenie jednego z najbardziej charakterystycznych projektów w Europie. Oprogramowanie umożliwiło skoordynowanie i zaprojektowanie ekonomicznych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, zapewniających korzyści klientowi oraz społeczności lokalnej. Projekt jest wspaniałym przykładem doskonałości architektonicznej i inżynierskiej”.

  Aret Garip Dyrektor techniczny WSP UK