• Seikey S.r.l.

    Seikey — Enterprise Drone Solutions

    Caronno Pertusella, Varese, Włochy

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma Telecom Italia zaplanowała standaryzację inspekcji 11 800 stacji bazowych (RBS) działających na terenie Włoch oraz przyspieszenie wymiany informacji między osobami zainteresowanymi w celu ułatwienia konserwacji obiektów, zapewnienia zgodności z przepisami i usprawnienia zarządzania majątkiem trwałym. Aby osiągnąć ten cel, firma Seikey S.r.l., partner technologiczny firmy Telecom Italia, rozpoczęła projekt rejestrowania danych i modelowania rzeczywistości zakładający połączenie doświadczenia firmy w zakresie rozwiązań do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych z wykorzystaniem dronów cywilnych do dokładnego rejestrowania danych lotniczych. Celem firmy Seikey było przyspieszenie wymiany informacji między osobami zainteresowanymi oraz zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu inspekcji i ograniczenie zagrożenia dla życia ludzkiego związanego z tradycyjnymi metodami inspekcji.

Rozwiązanie
Zespół projektowy firmy Seikey wykorzystał zintegrowane oprogramowanie firmy Bentley do modelowania 3D w czasie rzeczywistym, używając dronów do dokładnego rejestrowania danych lotniczych stacji. Zarejestrowane dane były przetwarzane w oprogramowaniu ContextCapture, które wygenerowało modele fotogrametryczne i cyfrowe wszystkich obiektów poddawanych inspekcji. Następnie dane były analizowane za pomocą oprogramowania MicroStation, które umożliwiło firmie Seikey przetworzenie danych pochodzących z oprogramowania ContextCapture, tak aby lepiej zarządzać danymi chmury punktów, generowaniem siatek i tworzeniem identyfikatorów w celu odzwierciedlenia anomalii i parametrów. Oprogramowanie Bentley Map i Navigator umożliwiło nawigację przestrzenną tych samych informacji w celu przeglądania modelu oraz informacji o zapytaniach dotyczących anomalii, identyfikatorów lub innych informacji pochodzących ze stacji.

Rezultaty
Wykorzystanie dronów do rejestrowania danych umożliwiło firmie Seikey przeprowadzenie inspekcji w zaledwie sześć godzin — w porównaniu ze średnio pięcioma dniami — bez wyłączania instalacji. Zintegrowane modelowanie 3D w czasie rzeczywistym umożliwiło zoptymalizowanie czynności związanych z konserwacją i kontrolą oraz wzmocnienie siły sygnału obiektów RBS w celu zapewnienia operatorom większego zasięgu sieci komórkowej. Ponadto zintegrowane modelowanie rzeczywistości umożliwiło przeprowadzanie bezpieczniejszych i dokładniejszych konserwacji zapobiegawczych oraz napraw instalacji RBS, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności operacyjnej i zmniejszenia kosztów.

Oprogramowanie
Oprogramowanie ContextCapture umożliwiło wykonanie dokładnej rekonstrukcji fotogrametrycznej na podstawie ponad 400 terabajtów danych dotyczących wszystkich instalacji RBS. Oprogramowanie MicroStation, Bentley Map i Navigator pozwoliło na uwzględnienie powiązanych danych i informacji geoprzestrzennych w modelu. Oprogramowanie ProjectWise umożliwiło niezwłoczną wymianę dużych ilości danych i informacji, przyspieszając udostępnianie danych oraz informowanie zainteresowanych stron.

Playbook projektów:
ContextCapture, Bentley Map, Navigator, MicroStation, ProjectWise
Outcome/Facts
  • Dzięki wykorzystaniu dronów do rejestrowania danych firma Seikey przeprowadziła inspekcje stacji w zaledwie sześć godzin — w porównaniu ze średnio pięcioma dniami na obiekt — bez wyłączania instalacji.
  • Aby wygenerować dokładne modele w oprogramowaniu ContextCapture, w przypadku każdej stacji wykorzystano 30 gigabajtów zdjęć.
  • Podejście oparte na modelowaniu 3D w czasie rzeczywistym umożliwiło firmie udostępnianie w czasie rzeczywistym pełnych informacji wszystkim osobom zainteresowanym w celu zoptymalizowania czynności związanych z konserwacją i kontrolą oraz zwiększenia efektywności majątku trwałego.
Quote:
  • „Oprogramowanie ProjectWise umożliwiło szybką koordynację z osobami zainteresowanymi, zapewniając operatorom sieci komórkowej natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji oraz olbrzymią ilość danych w postaci szczegółowych, fotogrametrycznych rekonstrukcji wygenerowanych za pomocą oprogramowania ContextCapture. System do przechowywania danych zapewnia bazę dokumentacji umożliwiającą ciągłe zarządzanie majątkiem trwałym”.

    Cristiano De Leonardis Założyciel i dyrektor generalny Seikey S.r.l.