• SATRIA Technologies Sdn. Bhd.

  Zrównoważone rozwiązania systemów sterowania i ochrony

  Kelang, Selangor, Malezja

Podsumowanie projektu


Projekt
Firma Tenaga Nasional Berhad (TNB) zleciła firmie SATRIA Technologies opracowanie i dostarczenie paneli przekaźników sterujących 33 kV/11 kV dla nowej podstacji elektrycznej w Pandamaran w malezyjskim dystrykcie Kelang w stanie Selangor. Projekt warty 500 000 MYR wymagał od zespołu dostarczenia sześciu różnych schematów systemów sterowania i ochrony dla 19 jednostek przeznaczonych do zainstalowania w ograniczonej przestrzeni podstacji elektrycznej. Aby sprostać złożonym wymaganiom projektowym i zapewnić realizację projektu w przyspieszonym, 20-dniowym terminie określonym przez klienta, firma SATRIA wymagała elastycznej i inteligentnej technologii modelowania.

Rozwiązanie
Firma SATRIA stworzyła centralną bazę danych za pomocą oprogramowania Promis.e firmy Bentley w celu zapewnienia standardowego procesu projektowania systemów elektrycznych. Inżynierowie przesłali dane i biblioteki informacji do oprogramowania Promis.e w celu stworzenia bazy danych z inteligentnymi właściwościami oraz skonfigurowali sieć zapewniającą równoczesny dostęp całemu zespołowi projektowemu, co poprawiło współpracę i usprawniło procesy pracy. Elastyczność oprogramowania Promis.e umożliwiła zespołowi skonfigurowanie informacji w bazie danych w sposób pozwalający na efektywne zaprojektowanie sześciu różnych typów paneli przekaźników sterujących zgodnie z wymaganiami firmy TNB.

Rezultaty
Firma SATRIA skróciła czas realizacji o 50 procent dzięki wykorzystaniu oprogramowania Promis.e, dostarczając rysunki projektowe firmie TNB przed upływem 20 dni w porównaniu z szacowanymi 40 dniami, co przełożyło się na łączne oszczędności kosztów wynoszące 20 000 MYR. Automatyczne funkcje wzajemnych odniesień w oprogramowaniu Promis.e zmniejszyły liczbę godzin roboczych potrzebnych na wygenerowanie raportu z dni do sekund. Wdrożenie standardowego procesu projektowania opartego na współpracy zminimalizowało liczbę błędów podczas projektowania i rysowania, skróciło czas poświęcony na przygotowanie zestawień materiałów o 20 procent do 25 procent i przyczyniło się do zmniejszenia ilości odpadów.

Oprogramowanie
Firma SATRIA wykorzystała oprogramowanie Promis.e jako inteligentne rozwiązanie zapewniające standardowe procedury projektowania, co przyspieszyło udostępnianie informacji i skróciło czas realizacji projektu. Możliwość eksportowania projektów i rysunków w różnych formatach plików usprawniło komunikację z osobami zainteresowanymi i klientem, zapewniając bardziej efektywne procesy przeglądu i wprowadzania zmian. Wykorzystanie szablonów i makr utworzonych w bazie danych umożliwiło inżynierom opracowanie rysunków schematycznych w jeden dzień zamiast dwóch. Elastyczna i zapewniająca efektywność wymiany danych technologia firmy Bentley zautomatyzowała rutynowe czynności i uprościła procesy pracy, zmniejszając liczbę błędów oraz zwiększając efektywność prac inżynierskich w celu terminowego spełnienia wymagań klienta.

Playbook projektów: MicroStation, Navigator, Promis.e
Outcome/Facts
 • Firma TNB zleciła firmie SATRIA opracowanie w ciągu 20 dni sześciu różnych typów paneli przekaźników sterujących 33kV/11kV dla 19 jednostek w celu ich zainstalowania w nowej podstacji elektrycznej w Pandamaran w malezyjskim dystrykcie Kelang w stanie Selangor.
 • Dzięki wykorzystaniu oprogramowania Promis.e firma SATRIA skróciła czas realizacji o 50 procent, oszczędzając 20 000 MYR w projekcie wartym 500 000 MYR.
 • Elastyczność i efektywność wymiany danych oprogramowania Promis.e umożliwiły firmie SATRIA dostosowanie inteligentnego, opartego na współpracy i ekonomicznego procesu projektowania do przyszłych wymagań klientów i projektów.
 • Po zainstalowaniu panele przekaźników sterujących będą chroniły podstawowe wyposażenie podstacji elektrycznej w Pandamaran oraz zmniejszą ryzyko powstawania w obiekcie przeskoków zagrażających życiu.
Quote:
 • „Ponieważ projekt wymagał od nas dostarczenia sześciu różnych typów paneli w 19 jednostkach, wiele czasu spędziliśmy na tworzeniu projektów i rysunków w oprogramowaniu AutoCAD. Aby sprostać temu zadaniu, zespół inżynierski został wyposażony w oprogramowanie Promis.e w celu autonomicznego tworzenia schematów elektrycznych poprzez opracowanie własnych bibliotek i szablonów standardowych spełniających wymagania firmy TNB.”

  Mohd Farid Ramli Inżynier systemów SATRIA Technologies Sdn. Bhd.