• Pennsylvania State University, Wydział Inżynierii Architektonicznej

    Virtual Penn State Campus

    University Park, Pensylwania, Stany Zjednoczone

Podsumowanie projektu

Projekt
Kampus University Park położony w State College w stanie Pensylwania jest największy spośród 24 kampusów uniwersytetu Pennsylvania State University — na jego terenie znajduje się prawie 1000 budynków i konstrukcji z licznymi składnikami majątku trwałego mieszczącymi się w każdym obiekcie. Aby ułatwić kierownikom obiektu lokalizowanie majątku trwałego oraz umożliwić skuteczniejsze spełnianie wymagań związanych z utrzymaniem kampusu, uniwersytet zainicjował projekt Virtual Penn State Campus i opracował siatkę rzeczywistą kampusu University Park, która integruje dane geoprzestrzenne i dane zleceń pracy dotyczące majątku trwałego.

Rozwiązanie
Zespół projektowy wygenerował szczegółową, geoprzestrzennie dokładną siatkę rzeczywistości 3D całego kampusu i otaczającego obszaru na podstawie 2500 zdjęć lotniczych w czasie krótszym niż dwa dni, wykorzystując oprogramowanie ContextCapture i technologię rejestrowania rzeczywistości, taką jak skanowanie laserowe 3D. Zintegrował również dane geoprzestrzenne i dane zleceń pracy dotyczące majątku trwałego, pochodzące z uniwersyteckiego systemu informacji geoprzestrzennej oraz skomputeryzowanego systemu do zarządzania konserwacją, z siatką rzeczywistości w oprogramowaniu MicroStation. Następnie końcowa siatka rzeczywistości kampusu została zapisana w oprogramowaniu ProjectWise, gdzie jest dostępna dla konserwatorów i pracowników kampusu oraz aktualizowana w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia zarządzania majątkiem trwałym obiektów kampusu.

Rezultaty
Zespół projektowy opracował w pełni zintegrowany model wirtualny, który umożliwia kierownikom obiektu wizualizowanie dokładnych lokalizacji zleceń pracy, skrócenie czasu reakcji oraz zwiększenie wydajności w celu zapewnienia efektywniejszej konserwacji majątku trwałego i sprawniejszego zarządzania kampusem. Co więcej, usprawnienie procesu decyzyjnego jest możliwe bez konieczności fizycznej oceny majątku trwałego, ponieważ siatka rzeczywistości przedstawia szczegóły budynków, takie jak fasady i dachy. Dzięki temu pracownicy kampusu mogą również dokładniej planować prace konserwacyjne, w tym oceniać stan materiałów i zagrożenia bezpieczeństwa. Ponadto technologia rzeczywistości wirtualnej pozwala pracownikom przemieszczać się po wirtualnym kampusie Penn State i cieszyć się realistyczną wizualizacją.

Oprogramowanie
Jako interfejs współużytkowanej pamięci masowej oprogramowanie ProjectWise zapewniło internetowy dostęp do modelu, co wyeliminowało konieczność korzystania z przestrzeni dyskowej komputera i oszczędziło czas potrzebny do przesyłania modelu. Oprogramowanie ProjectWise również przyspieszyło i usprawniło wymianę dokładnych informacji między wszystkimi osobami zainteresowanymi mającą na celu zoptymalizowanie zarządzania obiektami kampusu i majątkiem trwałym. Oprogramowanie ContextCapture umożliwiło zespołowi szybkie i łatwe utworzenie dokładnego, trójwymiarowego, geoprzestrzennie dokładnego i szczegółowego odwzorowania zewnętrznych elementów budynków kampusu. Te dane zostały następnie zintegrowane z siatką rzeczywistości 3D w oprogramowaniu Bentley WorkStation, dzięki czemu można je wyszukiwać.

Playbook projektów: ContextCapture, MicroStation, ProjectWise
Rezultaty/Fakty
  • Zespół projektowy opracował w pełni zintegrowany model wirtualny, który umożliwia kierownikom obiektu wizualizowanie dokładnych lokalizacji zleceń pracy, skrócenie czasu reakcji oraz zwiększenie wydajności w celu zapewnienia efektywniejszej konserwacji majątku trwałego i sprawniejszego zarządzania kampusem.
  • Siatka rzeczywistości przedstawia dokładne szczegóły budynku, takie jak fasady i dachy, umożliwiając szybsze podejmowanie decyzji bez konieczności fizycznej oceny majątku trwałego, co oszczędza czas i pieniądze.
Cytat:
  • „Inicjatywa Virtual Penn State wykorzystująca oprogramowanie ContextCapture i ProjectWise oraz kontenery iModel firmy Bentley w celu opracowania dokładnego i kompletnego modelu kampusu oraz nakładanych danych CMMS zapewniła pracownikom Office of Physical Plant początkowe i potencjalne korzyści w zakresie czynności konserwacyjnych. Bezpośrednią korzyścią wynikającą z tej inicjatywy była możliwość wizualizowania dokładnych lokalizacji zleceń pracy, co pozwala na skrócenie czasu reakcji i zwiększenie wydajności poprzez łączenie interwencji techników pod kątem zleceń pracy w bliskim sąsiedztwie. Przyszłe korzyści obejmują możliwość wykorzystania modelu wirtualnego do przeprowadzania inspekcji fasad i opracowywania zleceń pracy na podstawie modelu kampusu i w oparciu o naprawy krytyczne, które wpływają na bezpieczeństwo życia”.

    Craig Dubler Kierownik obiektu ds. programu zarządzania majątkiem trwałym Pennsylvania State University