Podsumowanie projektu

Projekt
Firma Outotec, światowy lider w dziedzinie technologii przetwarzania minerałów i metali, opracowuje procesy i urządzenia pomagające klientom osiągać wyższe wskaźniki produkcji. Jej nowe obwody dekantacji przeciwprądowej (CCD) oddzielają stałe i ciekłe składniki zawiesiny wykorzystywanej w zastosowaniach hydrometalurgicznych przy pomocy cieczy myjącej. W ramach projektu wewnętrznego kierownictwo chciało mieć pewność, że predykcyjna i inteligentna konserwacja zostanie uwzględniona na etapie projektowania instalacji CCD. Ułatwia to zespołom konserwacyjnym uzyskiwanie dokładnych, opartych na danych zaleceń dotyczących tego, jakie oraz w jakim czasie będą potrzebne części zamienne i usługi.

Rozwiązanie
Firma Outotec wykorzystała oprogramowanie AssetWise do opracowania podstaw instalacji obwodu CCD z optymalizacją konserwacji. Ramy konserwacji opracowane przy pomocy oprogramowania AssetWise pomagają firmie Outotec realizować cel polegający na zapewnianiu rentowności i wydajności klienta.

Rezultaty
Ten projekt usprawnił produkcję dzięki uwzględnieniu konserwacji predykcyjnej na etapie projektowania instalacji CCD. Na podstawie wcześniejszych projektów o podobnym charakterze firma Outotec oszacowała, że konserwacja predykcyjna uwzględniona na etapie projektowania instalacji CCD w branży górniczej może się przyczynić do wzrostu wydajności produkcji netto o 3 do 5 procent. Co więcej, umożliwiło to zwiększenie wydajności i rentowności dzięki zmaksymalizowaniu czasu działania i niezawodności instalacji.

Oprogramowanie
Oprogramowanie AssetWise umożliwiło opracowanie podstaw projektów pod klucz obwodu CCD z optymalizacją konserwacji, które obejmują krytyczną analizę procesów i urządzeń, hierarchie majątku trwałego oraz analizę przyczyn i skutków awarii. Hierarchie wizualne w oprogramowaniu AssetWise pozwalają osobom zainteresowanym zobaczyć konstrukcję jeszcze na etapie projektowania, co usprawnia współpracę.

Playbook projektów: AssetWise, MicroStation
Rezultaty/Fakty
  • Dysponowanie ramami konserwacji opracowanymi przy pomocy oprogramowania AssetWise pomogło firmie Outotec zrealizować cel ciągłego rozwoju.
  • Ten projekt usprawnił produkcję instalacji dzięki uwzględnieniu konserwacji predykcyjnej na etapie projektowania instalacji CCD.
  • Firma Outotec oszacowała, że konserwacja predykcyjna może się przyczynić do wzrostu wydajności produkcji netto od 3 do 5 procent.