• Offshore Oil Engineering Co., Ltd.

  Zaprojektowanie fundamentów kratownicowych na polu naftowym PL19-3 i opracowanie aplikacji Fixed Offshore Structure Design Tool

  Tiencin, Chiny

Podsumowanie projektu

Projekt
Projekt Bohai Development Project zlokalizowany w Zatoce Pohaj u północno-wschodniego wybrzeża Chin to warte 8,8 mld CNY przedsięwzięcie typu joint venture firm China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) i ConocoPhillips China Inc. Projekt zakłada rozbudowę istniejących obiektów o dwie 40-otworowe platformy głowicowe, platformę centralną oraz powiązane rurociągi i kable. Jako wykonawca odpowiedzialny za projektowanie, zaopatrzenie, konstrukcję i montaż (EPCI) firma CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd. (COOEC) miała za zadanie przygotowanie szczegółowych projektów platform morskich oraz opracowanie oprogramowania inżynierskiego.

Rozwiązanie
Projektowanie platform wymagało złożonego modelowania w oprogramowaniu do analizy i projektowania platform morskich SACS oraz w zintegrowanym oprogramowaniu do symulacji konstrukcji morskich MOSES. Aby uprościć wymianę danych, zarządzać danymi projektu i zautomatyzować powtarzalne zadania, firma COOEC opracowała aplikację Fixed Offshore Structure Design Tool (FOSDT) stanowiącą interfejs dla oprogramowania firmy Bentley. Możliwość inteligentnego projektowania pozwoliła zespołowi firmy COOEC na szybkie dostosowywanie modeli analitycznych do zmieniających się parametrów i uzyskanie optymalnego rozwiązania.

Rezultaty
Niestandardowa aplikacja firmy COOEC zapewniła zintegrowany system do projektowania i zmaksymalizowała wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley. Zapewniając nowy sposób zarządzania bazą danych projektu, aplikacja FOSDT zwiększyła wydajność i zapewniła postęp projektu. Dzięki temu zespół równocześnie zaprojektował trzy fundamenty kratownicowe przy poziomie błędów wynoszącym mniej niż 0,5 procenta, oszczędzając 2000 godzin roboczych i redukując koszty o 400 000 CNY. Wykorzystując oprogramowanie firmy Bentley, firma COOEC ukończyła szczegółowe projektowanie platform w siedem miesięcy i zrealizowała projekt na cztery tygodnie przed planowanym terminem.

Oprogramowanie
Bazując na oprogramowaniu SACS i MOSES, aplikacja FOSDT zapewniła uproszczone i inteligentne procesy pracy w zakresie analizy oraz projektowania pomieszczeń mieszkalnych, pokładów platform i fundamentów kratownicowych. Funkcje przetwarzania wstępnego i końcowego udostępniane przez aplikację umożliwiły dostosowanie danych wyjściowych oprogramowania firmy Bentley. Oprogramowanie MOSES umożliwiło niezawodne symulowanie złożonej instalacji typu float-over platformy centralnej. W przypadku projektu połączeń fundamentów kratownicowych oprogramowanie SACS umożliwiło wizualizację wpływu, jaki dostosowanie parametrów miało na wytrzymałość zmęczeniową połączeń, co umożliwiło ukończenie związanych z nimi prac projektowych na dwa tygodnie przed planowanym terminem.

Playbook projektów: MOSES, SACS
Outcome/Facts
 • Aplikacje firmy Bentley zapewniły inteligentne procesy pracy w zakresie analizy oraz projektowania pomieszczeń mieszkalnych, pokładów platform i fundamentów kratownicowych.
 • Wykorzystując oprogramowanie MOSES, zespół wykonał symulację złożonej instalacji typu float-over platformy centralnej, a oprogramowanie SACS umożliwiło ukończenie projektu połączeń na dwa tygodnie przed planowanym terminem.
 • Projekt został zrealizowany na cztery tygodnie przed planowanym terminem, co przyczyniło się do zmniejszenia liczby godzin roboczych i redukcji kosztów o 400 000 CNY.
 • Niestandardowa aplikacja firmy COOEC zapewniła zintegrowany system do projektowania i zmaksymalizowała wykorzystanie oprogramowania firmy Bentley.
Quote:
 • „Oprogramowanie SACS i MOSES firmy Bentley jest nieodzowne w przypadku projektowania stałych platform morskich”.

  Guangrong Yin Inżynier budowlany, CNOOC Offshore Oil Engineering Co., Ltd.