• NJS Engineers India Pvt. Ltd.

  Wspomagany przez JICA Ganga Action Plan II

  Waranasi, Uttar Pradeś, Indie

Podsumowanie projektu

Projekt
Położone wzdłuż brzegów Gangesu Waranasi to starożytne miasto i jedno z najważniejszych centrów turystycznych na świecie. Jednak nie ma ono właściwej infrastruktury do odpowiedniego oczyszczania ścieków, co przekłada się na niehigieniczne warunki życia, znaczne zanieczyszczenie środowiska i niską jakość wody w Gangesie. Ponieważ obecnie tylko 33 procent ścieków produkowanych przez Waranasi jest oczyszczanych, departament Uttar Pradesh Jal Nigam zlecił firmie NJS Engineers India Pvt. Ltd. przeprowadzenie analizy systemu kanalizacji i opracowanie zaleceń mających na celu uzyskanie 90-procentowej wydajności oczyszczania ścieków przed ich odprowadzeniem. Aby zrealizować projekt warty 4,5 mld INR zgodnie z budżetem i harmonogramem, firma NJS wymagała elastycznego i zapewniającego efektywność wymiany danych oprogramowania do projektowania konstrukcyjnego, modelowania hydraulicznego i przeprowadzania analiz.


Rozwiązanie
Wykorzystując aplikacje firmy Bentley, firma NJS przeprowadziła ocenę i opracowała zalecenia dotyczące ponad 800 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Zespół przygotował internetową bazę danych GIS dla całego projektu, zaktualizował listę zasobów sieci kanalizacyjnej, przygotował model i przeprowadził analizę istniejących i proponowanych systemów kanalizacji, przygotował plany rewitalizacji i rozbudowy systemu oraz zidentyfikował bardziej wydajne strategie operacyjne. Praca w internetowym, zintegrowanym środowisku do projektowania z wykorzystaniem oprogramowania Geo Web Publisher, SewerGEMS i STAAD.Pro przyspieszyła udostępnianie informacji, a także poprawiła jakość rozwiązań inżynierskich i wydajność.


Rezultaty
Elastyczność i efektywność wymiany danych aplikacji firmy Bentley umożliwiły firmie NJS automatyczne generowanie spójnych hydraulicznie modeli na podstawie rysunków CAD oraz zmniejszenie o 38 procent liczby przygotowywanych ręcznie rysunków o dużej skali. Łatwy w użyciu interfejs oprogramowania Geo Web Publisher zrewolucjonizował relacje z klientem poprzez usprawnienie procesów przeglądu opartego na współpracy, co umożliwiło skrócenie sesji przeglądu projektu, uniknięcie przeróbek i zwiększenie oszczędności. Łącznie oprogramowanie firmy Bentley umożliwiło zmniejszenie liczby godzin roboczych o 100, a kosztów projektu — o 180 mln INR.


Oprogramowanie
Firma NJS wykorzystała oprogramowanie Geo Web Publisher i AssetWise do opracowania bazy danych całego Waranasi, która może posłużyć do zarządzania informacjami o cyklu życia majątku trwałego w celu eksploatacji i konserwacji istniejących i przyszłych systemów kanalizacji. Zastosowanie oprogramowania SewerGEMS umożliwiło lepsze planowanie wydajności oraz pozwoliło zespołowi na przeprowadzenie analizy projektów kanalizacji i opracowanie zaleceń terminowo i bez ponoszenia zbędnych kosztów. Możliwość wykorzystania w bazie danych GIS modeli opracowanych w oprogramowaniu SewerGEMS usprawniło współpracę i zoptymalizowało mobilność informacji w zespole projektowym. Firma NJS wykorzystała oprogramowanie STAAD.Pro do zaprojektowania i przeglądu elementów inżynierii budowlanej projektu.

Playbook projektów: MicroStation, SewerGEMS, STAAD

Outcome/Facts
 • Wykorzystując oprogramowanie do projektowania i analizy firmy Bentley firma NJS przeprowadziła analizę istniejącego systemu kanalizacji w Waranasi — mieście najstarszym w Indiach i jednym z najstarszych na świecie — i opracowała zalecenia mające na celu zwiększenie wydajności oczyszczania ścieków o 66 procent.
 • W ramach tego projektu firma NJS wykorzystała oprogramowanie SewerGEMS do modelowania i analizy ponad 800 kilometrów sieci kanalizacyjnych.
 • Oprogramowanie Geo Web Publisher i AssetWise umożliwiło zespołowi opracowanie dostępnej online, zintegrowanej bazy danych GIS usprawniającej zarządzanie informacjami o cyklu życia w celu eksploatacji i konserwacji istniejących i przyszłych systemów kanalizacji w Waranasi.
 • Elastyczność i efektywność wymiany danych aplikacji firmy Bentley zoptymalizowała mobilność informacji i współpracę, zwiększając produktywność i dokładność modelowania oraz zmniejszając liczbę godzin roboczych i koszty projektu o 180 mln INR.
 • Projekt poprawi jakość wody w Gangesie oraz warunki środowiskowe w Waranasi, co przełoży się na lepsze warunki życia mieszkańców i turystów.
Quote:
 • „Produkty firmy Bentley zapewniały unikatowy poziom efektywności wymiany danych, umożliwiając nam przeprowadzenie analizy sieci kanalizacyjnej o długości ponad 800 kilometrów.”

  Rohit Dembi Dyrektor ds. usług ITES NJS Engineers India Pvt. Ltd.