• MWH UK Ltd. (w ramach partnerstwa CiM6)

  Netheridge STW

  Gloucester, Gloucestershire, Anglia, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

Projekt
Z powodu wieloletniego braku kontroli nad obiegiem fermentacyjnym oczyszczalnia ścieków Netheridge Sewage Treatment Works (STW) w angielskim Gloucester borykała się z dużymi wahaniami produkcji biogazu, przy czym sytuację pogarszał zakres ścieków przemysłowych odbieranych przez zakład. Oczyszczalnia Netheridge STW obecnie obsługuje około 198 000 mieszkańców Gloucester, jednak szacuje się, że do 2034 roku populacja wzrośnie do prawie 219 000. Firma CiM6, partnerstwo firm Costain i MWH UK Ltd. w ramach programu AMP6, miała za zadanie przeprowadzić ocenę istniejącego procesu fermentacji i zaproponować rozwiązanie projektowe pozwalające operatorowi na większą kontrolę i zmaksymalizowanie produkcji biogazu. Celem projektu było zapewnienie spójnego i kontrolowanego dostarczania osadów ściekowych do instalacji fermentacji w celu zwiększenia zrównoważonej produkcji biogazu.

Rozwiązanie
Aby zwiększyć produkcję biogazu i usprawnić obiekty do odbioru ścieków przemysłowych, konieczne było zbudowanie nowego obiektu do odbioru osadów ściekowych z odległych zakładów, a także obiektu do odbioru i mieszania ścieków przemysłowych. Zespół projektowy firmy MWH opracował inteligentny model 3D zakładu w celu wykorzystania wymagań przestrzennych projektu do zoptymalizowania konstrukcji. Firma CiM6 we współpracy z firmą Severn Trent Water opracowała szczegółowy projekt nowego obiektu do odbioru osadów ściekowych i ścieków przemysłowych, który został wyposażony w dodatkowy zbiornik buforowy i system sterowania w celu zapewnienia regularnego przepływu i zasilania obiegu fermentacyjnego. Ponadto nowy projekt zmodernizował drogę osadów ściekowych pierwotnych, aby umożliwić odpowiednie zagęszczanie. Model 3D został wykorzystany do opracowania materiałów budowlanych oraz zaplanowania budowy etapowej i działań operacyjnych.

Rezultaty
Aplikacje firmy Bentley zoptymalizowały procesy prac projektowych i zarządzanie projektowaniem. Wspólne środowisko danych zapewniane przez oprogramowanie ProjectWise pozwoliło zespołowi projektowemu na współpracę z wykorzystaniem modeli dostarczonych przez dostawców oraz własnych modeli projektowych. Przygotowano złożony model zakładu, który następnie wyeksportowano jako pojedynczy kontener iModel umożliwiający przeprowadzanie wirtualnych przeglądów obejmujących wiele branż w różnych lokalizacjach. Ten usprawniony proces kontroli i przeglądu projektu za pośrednictwem oprogramowania Navigator umożliwił wyeliminowanie przeróbek i zaoszczędzenie czasu. Ponadto efektywna metoda modyfikowania materiału i przebiegu rurociągu dostępna dzięki oprogramowaniu OpenPlant Modeler znacznie skróciła czas edycji, ponieważ poprawki wprowadzane w trakcie tworzenia rurociągu zwykle są czasochłonne.

Oprogramowanie
Specjaliści ds. modelowania przebywający w Indiach współpracowali z inżynierami w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem połączonego środowiska danych ProjectWise, przeglądając kontenery iModel i oznaczając projekty w oprogramowaniu Navigator. Gdy modele 3D były ukończone w 90 procentach, wygenerowano pliki arkuszy z rysunkami 2D. Zespół projektowy wykorzystał oprogramowanie OpenPlant Modeler do opracowania mechanicznych elementów rurociągów i urządzeń, oprogramowanie AECOsim Building Designer do zaprojektowania elementów konstrukcyjnych, oprogramowanie Navigator do przeprowadzania przeglądów projektu oraz oprogramowanie MicroStation do przygotowania rezultatów projektowych 2D.


Playbook projektów: AECOsim Building Designer, MicroStation, Navigator, OpenPlant, ProjectWise

Rezultaty/Fakty
 • Oczyszczalnia ścieków Netheridge STW odbiera osady ściekowe od ponad 100 regionalnych oczyszczalni ścieków oraz ścieki przemysłowe od regionalnych i krajowych przedsiębiorstw; jest to również Centrum Oczyszczania Osadów Ściekowych dla firmy Severn Trent Water.
 • Rozwiązanie projektowe firmy MWH obejmowało sita 2D osadów ściekowych i ścieków przemysłowych, naziemne zbiorniki do magazynowania buforowego osadów ściekowych i ścieków przemysłowych z pompami mieszającymi, przepompownie z pompami kawitacyjnymi, taśmowe zagęszczacze grawitacyjne osadów ściekowych pierwotnych, system flokulacji proszkiem polimerowym, filtry do popłuczyn oraz instalację antyodorową.
 • Kontrole i przeglądy projektu były przeprowadzane z użyciem kontenerów iModel, co wyeliminowało konieczność wykonywania przeróbek.
 • Wydajne aplikacje firmy Bentley pozwoliły firmie MWH UK Ltd. zaoszczędzić znaczną ilość czasu na etapach edycji i przeglądu opartego na współpracy w ramach procesu projektowania.
Cytat:
 • „Oprogramowanie Bentley Navigator umożliwiło wizualizację placu budowy i ułatwiło konstruktorom, zespołowi budowlanemu oraz operatorom udostępnianie komentarzy i oznaczeń, dzięki czemu gotowy model umożliwił sprawną budowę, a po jej zakończeniu zapewnił bezpieczną eksploatację”.

  Andrew Collett Kierownik projektów MWH UK Ltd.