• MRT Corporation

    Projekt Klang Valley Mass Rapid Transit — linia Sungai Buloh–Serdang–Putrajaya

    Kuala Lumpur, Selangor, Malezja

Podsumowanie projektu

Projekt
Linia Sungai Buloh–Serdang–Putrajaya (SSP) powstająca w ramach projektu Klang Valley Mass Rapid Transit (KVMRT) jest drugą linią metra projektowaną dla obszaru Greater Kuala Lumpur–Klang Valley w Malezji. Długość linii wynosi 52,2 kilometra — z czego 13,5 kilometra to odcinki prowadzone pod ziemią — i obejmuje 35 stacji. Po zakończeniu budowy linia metra będzie obsługiwać około 2 milionów pasażerów. Firma MRT Corporation (MRT Corp), właściciel i deweloper linii SSP, podjęła decyzję o wykorzystaniu BIM w celu usprawnienia współpracy przy projekcie, zwiększenia prawdopodobieństwa wykonalności budowy i dostarczenia dokładnych informacji powykonawczych.

Rozwiązanie
Firma MRT Corp wykorzystała proces pracy BIM na poziomie 2 do wdrożenia strategii BIM opracowanej w celu wypełnienia luki między informacjami o majątku trwałym gromadzonymi podczas budowy a informacjami przechowywanymi w bazie danych skomputeryzowanego systemu do zarządzania utrzymaniem ruchu (CMMS), która posłuży do eksploatacji i konserwacji ukończonej linii metra. Dzięki temu wszystkie dane dotyczące majątku trwałego były skutecznie zarządzane w całym cyklu życia projektu. Połączone środowisko danych (CDE) firmy Bentley wykorzystuje oprogramowanie ProjectWise i AssetWise oraz usługi w chmurze Azure firmy Microsoft w celu umożliwienia współpracy wielu branż przy projektach z dowolnego miejsca, a także zarządzania informacjami o majątku trwałym zapewniającego jego optymalną wydajność podczas eksploatacji i konserwacji. Aby zidentyfikować najważniejsze etapy projektu, zespół wykorzystał fotogrametrię 3D, importując chmury punktów do modeli 3D budowy w celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków.

Rezultaty
Standardy i strategie BIM firmy MRT Corp, w tym cyfrowe procesy pracy, usprawniły współpracę przy projekcie i koordynację, zwiększyły prawdopodobieństwo wykonalności budowy i dostarczyły dokładnych informacji powykonawczych dotyczących prac wykonywanych pod ziemią w ramach projektu linii SSP. Jako jeden z pierwszych właścicieli systemu metra, który wdrożył współpracę opartą na chmurze, firma MRT Corp planuje ukończenie linii SSP na czas i w ramach wyznaczonego budżetu. Oprócz ograniczenia liczby problemów dotyczących interfejsów projektu z 4000 do 1000 technologia firmy Bentley umożliwiła zmniejszenie liczby przeróbek, usprawnienie współpracy wielu branż przy projekcie oraz zwiększenie produktywności o 35% dzięki możliwości bezproblemowego udostępniania dokładnych informacji w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie
Firma MRT Corp wykorzystała oprogramowanie ProjectWise do usprawnienia procesu projektowania wielobranżowego oraz oprogramowanie AssetWise do zarządzania informacjami o cyklu życia. Aplikacje firmy Bentley dostarczyły środowisko CDE umożliwiające wszystkim branżom dynamiczną pracę z wykorzystaniem modelowania zintegrowanego w celu zapewnienia skoordynowanych projektów. Rozwiązania firmy Bentley umożliwiły również zintegrowanie informacji o projekcie i majątku trwałym z systemem do eksploatacji i konserwacji w celu zapewnienia optymalnej wydajności majątku trwałego w jego całym cyklu życia. Zespół wykorzystał oprogramowanie ContextCapture do fotogrametrii 3D, która umożliwiła zweryfikowanie dokładności projektu.

Playbook projektów: ProjectWise, AssetWise, ContextCapture, STAAD, OpenRail Connected Data Environment
Outcome/Facts
  • Strategia BIM firmy MRT Corp, w tym cyfrowe procesy pracy zapewniane przez technologie firmy Bentley, zwiększyła efektywność współpracy przy projekcie o 35 procent.
  • Środowisko CDE firmy Bentley wykorzystuje usługi w chmurze Azure firmy Microsoft w celu umożliwienia projektowania wielobranżowego, zwiększenia prawdopodobieństwa wykonalności budowy i dostarczenia dokładnych informacji powykonawczych.
  • Najważniejsze etapy projektu zostały zidentyfikowane dzięki wykorzystaniu fotogrametrii 3D do odzwierciedlenia rzeczywistych warunków w modelach 3D budowy.
Quote:
  • „Połączone środowisko danych firmy Bentley, łączące oprogramowanie ProjectWise i AssetWise, zapewnia firmie MRT Corporation bezproblemowe rozwiązanie w zakresie procesów pracy BIM i wspiera udostępnianie informacji w całym cyklu życia projektu. Wykorzystanie platformy CDE firmy Bentley działającej w chmurze Azure firmy Microsoft umożliwia rozproszonym geograficznie zespołom projektowym współpracę w taki sposób, jakby wszyscy znajdowali się w jednym miejscu”.

    Poh Seng Tiok Planowanie i projektowanie MRT Corporation