• Mott MacDonald

    Thames Tideway East

    Londyn, Anglia, Wielka Brytania

Podsumowanie projektu

Projekt
Tunel Thames Tideway to projekt konstrukcyjno-budowlany o wartości 4 mld GBP rozpoczęty w celu rozwiązania problemu przelewania się powstałej w epoce wiktoriańskiej londyńskiej kanalizacji ściekowej oraz spełnienia wymagań norm środowiskowych. Jest to największy projekt infrastrukturalny, jaki kiedykolwiek został rozpoczęty przez brytyjską branżę wodną. Projekt musi objąć 10 kilometrów prac tunelowych przebiegających 70 metrów poniżej centrum Londynu oraz sześć szybów w przestrzeni publicznej. Firma Mott MacDonald musiała wdrożyć skuteczną strategię komunikacji, współpracy i zapewniania jakości w celu pomyślnego zrealizowania projektu, ponieważ obejmuje on 12 branż projektowych, liczne firmy w łańcuchu dostaw i wiele osób zainteresowanych.

Rozwiązanie
Firma Mott MacDonald, główny projektant kontraktu Tideway East, zgromadziła informacje ze wszystkich branż w inteligentnych, złożonych modelach 3D. Ta współpraca wyeliminowała konieczność tworzenia 350 tradycyjnych rysunków 2D. Różne branże projektowe mogą przeglądać projekt w tradycyjnym formacie 2D, jednocześnie mając w zasięgu ręki bogaty w dane model 3D, po którym można się łatwo poruszać. Wszystkie informacje o projekcie są przechowywane centralnie i udostępniane za pośrednictwem oprogramowania ProjectWise, co ułatwia przeprowadzanie analiz, raportowanie, kalkulację kosztów, raportowanie postępów i wizualizacje ryzyka. Ponadto oprogramowanie Navigator umożliwia łatwą i zdalną współpracę.

Rezultaty
Po zakończeniu projektu ilość ścieków przelewających się do Tamizy ulegnie zmniejszeniu, a jakość wody się poprawi. Dzięki wykorzystaniu aplikacji firmy Bentley zespół projektowy dysponuje teraz połączonym środowiskiem danych, z którego może korzystać 16 wykonawców pracujących zdalnie, aby mieć o 80% szybszy dostęp do dokumentów. Pionierska, oparta na modelach metoda realizacji wykorzystana przez zespół zwiększyła produktywność o 30%, skracając czas przygotowania projektu o sześć miesięcy. Inżynierowie mogą znaleźć informacje online w ciągu kilku minut, zamiast poświęcać godziny na przeglądanie dokumentacji papierowej. Ponadto platforma do współpracy ProjectWise firmy Bentley dzięki modelom 3D ułatwiła cotygodniowe spotkania z wykonawcami i osobami zainteresowanymi, poprawiła komunikację oraz zmniejszyła liczbę przeróbek, a także skróciła czasy podróży i zmniejszyła koszty.

Oprogramowanie
Oprogramowanie ProjectWise umożliwia 16 organizacjom zaangażowanym w projekt współpracę przy projekcie w czasie rzeczywistym. Wszystkie prace są zestawiane w skoordynowane, złożone modele, dzięki czemu wszyscy mogą pracować z najnowszymi zatwierdzonymi plikami projektowymi, co minimalizuje liczbę kosztownych przeróbek i pomaga zespołowi realizować zadania na czas. Oprogramowanie Navigator umożliwia zdalne, interaktywne, cotygodniowe spotkania koordynacyjne dotyczące postępów w BIM z wykorzystaniem złożonych modeli 3D, które zespoły w całej Europie mogą przeglądać i oznaczać. Do tej pory ułatwiło ono 170 spotkań dotyczących postępów w BIM, w których wzięło udział ponad 1500 osób.

Playbook projektów: AECOsim Building Designer, LumenRT, Pointools, ContextCapture, MicroStation, Navigator, ProjectWise, STAAD
Speak to a Sales Representative
Learn more about upgrading to CONNECT.
CONTACT US
Outcome/Facts
  • Oprogramowanie ProjectWise zrewolucjonizowało zarządzanie informacjami, umożliwiając inteligentne raportowanie i pozwalając kierownikom na proaktywne rozwiązywanie usterek.
  • Do tej pory oprogramowanie Navigator usprawniło 170 spotkań, w których wzięło udział ponad 1500 pracowników różnych biur, zapewniając efektywną komunikację i współpracę z wykorzystaniem wizualizacji 3D.
  • Technologia modelowania 3D firmy Bentley umożliwiła firmie Mott MacDonald zastąpienie dokumentacji zawierającej 350 rysunków 2D inteligentnymi, złożonymi modelami 3D.
Quote:
  • „Środowisko CDE zapewniane przez oprogramowanie ProjectWise umożliwiło firmie CVBJV łatwy dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji o projekcie, a także usprawniło i ułatwiło zatwierdzenia projektu”.

    Chebli Matta Kierownik ds. projektowania i inżynierii CVBJV Mott MacDonald