• Long Jian Road & Bridge Co., Ltd.

    Projekt mostu drogowego Heihe–Błagowieszczeńsk na rzece Heilongjiang (Amur)

    Heihe, prowincja Heilongjiang, Chiny

Podsumowanie projektu

Projekt
Zlokalizowany w chińskiej strefie ekonomicznej Silk Road projekt mostu Heihe–Błagowieszczeńsk na rzece Heilongjiang musiał zostać zrealizowany w krótkim czasie z uwzględnieniem środowiska naturalnego regionu i jego narażenia na ekstremalne wahania temperatury. Ponadto most musiał spełnić wysokie wymagania właściciela, a wskaźnik odchylenia projektu nie mógł przekroczyć kwoty 500 000 CNY przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika odpadów głównego materiału wynoszącego 1 procent. Długość całej trasy wynosi 19,9 kilometra, a długość mostu wantowego — 1284 metry.

Rozwiązanie
Firma Long Jian Road & Bridge Co. świadczyła usługi wykonawstwa generalnego w ramach projektu i wykorzystała metodologię BIM firmy Bentley, aplikacje do modelowania rzeczywistości i oprogramowanie ProjectWise do opartego na współpracy projektowania, modelowania, zarządzania budową, udostępniania informacji i optymalnej koordynacji projektu. Aplikacje firmy Bentley zapewniły środowisko do zarządzania 5D umożliwiające wyjątkowe śledzenie postępów, monitorowanie nasuwania podłużnego, raportowanie i kontrolowanie jakości, dokładne zarządzanie kosztami oraz kontrole bezpieczeństwa projektu.

Rezultaty
Dzięki wykorzystaniu technologii BIM firmy Bentley do wspierania cyfrowego zarządzania 5D firma Long Jian Road & Bridge Co. zwiększyła efektywność zarządzania o 25 procent i osiągnęła wiodący krajowy poziom postępu projektu, jakości, bezpieczeństwa, kosztów i zarządzania środowiskiem. Wykorzystanie aplikacji firmy Bentley zmniejszyło również użytkowanie gruntów o 770 metrów kwadratowych, oszczędzając 100 000 CNY, a dokładne modelowanie stalowych belek głównych zaoszczędziło pięć dni roboczych. Zespół projektowy ograniczył zużycie materiału o 30 ton, oszczędzając 100 000 CNY, zwiększył efektywność modelowania o ponad 35 procent oraz zmniejszył liczbę godzin roboczych o 35 dni. Podejście 5D również skróciło czas organizacji, koordynacji i kontroli budowy o 30 procent.

Oprogramowanie
Zespół firmy Long Jian Road & Bridge Co. wykorzystał różnorodne oprogramowanie firmy Bentley do osiągnięcia wymaganych wyników, w tym oprogramowanie MicroStation i ProjectWise, które wspierało ujednolicone, kompleksowe zarządzanie projektem 5D oparte na współpracy, oraz oprogramowanie Navigator, które umożliwiło dokładną organizację budowy w celu terminowego zrealizowania projektu. Oprogramowanie OpenBridge Modeler zwiększyło dokładność tworzenia szablonów i tyczenia punktów koordynacyjnych przy zachowaniu dokładności pomiarów w zakresie 5 milimetrów w przypadku modelowania belek ciągłych. Oprogramowanie OpenBridge Modeler również wspierało modelowanie parametryczne mostu, umożliwiając inżynierom przeprowadzanie terminowych kontroli mostu i kontroli jakości, co 50-krotnie zwiększyło efektywność. Oprogramowanie ProStructures umożliwiło dokładne modelowanie konstrukcji stalowych i wzmocnień, zapewniając większą dokładność konstrukcji i mniejsze zużycie materiałów. Oprogramowanie ContextCapture umożliwiło cyfrowe zarządzanie majątkiem trwałym, zarządzanie bezpieczeństwem, wykonywanie cyfrowych pomiarów terenu oraz optymalizację robót ziemnych.

Playbook projektów: AECOsim Building Designer, Descartes, LumenRT, ContextCapture, MicroStation, Navigator, OpenBridge Modeler, OpenRoads, ProjectWise, ProSteel, ProStructures, RM Bridge
Outcome/Facts
  • Firma Long Jian Road & Bridge Co. pomyślnie zrealizowała projekt dzięki wykorzystaniu w pełni elektronicznego podejścia BIM w całym przedsiębiorstwie.
  • Technologia rzeczywistości wirtualnej LumenRT umożliwiła właścicielowi-zarządcy utworzenie wirtualnych spacerów 3D w celu uzyskania oceny i zatwierdzenia projektu od osób zainteresowanych i społeczeństwa.
  • Rozwiązanie firmy Bentley umożliwiło skrócenie czasu budowy, koordynacji i inspekcji o około 30 procent.
Quote:
  • „Kompleksowe rozwiązania technologiczne oprogramowania firmy Bentley nie tylko przyniosły obiektywne korzyści ekonomiczne podczas realizacji projektu, ale również zapewniły efektywne, wygodne i widoczne wsparcie techniczne w zakresie zarządzania pracami inżynierskimi, aby sprostać wyzwaniom wynikającym ze złożonych środowisk projektowych. Efektywność zarządzania kompleksowego wzrosła o 25 procent, a wyjątkowy w skali stulecia most został zrealizowany z wykorzystaniem technologii cyfrowych”.

    Xuyuan Liang Dyrektor centrum technologii badań i rozwoju Long Jian Road & Bridge Co.