• Leighton Asia

  Hong Kong Boundary Crossing Facilities, most Hongkong–Zhuhai–Makau

  Hongkong

Podsumowanie projektu

Projekt
Inwestycja Hong Kong Boundary Crossing Facilities (HKBCF), zlokalizowana na zrekultywowanej wyspie o powierzchni 130 hektarów, będzie służyła jako strategiczny wielomodalny węzeł komunikacyjny w zachodnim Hongkongu i zapewni usługi w zakresie odprawy pojazdów i pasażerów wjeżdżających do i wyjeżdżających z Hongkongu za pośrednictwem nowego, 50-kilometrowego mostu Hongkong–Zhuhai–Makau. Firma Leighton Asia we współpracy joint venture z firmą Chun Wo Building Construction (LeightonJV) była odpowiedzialna za budowę budynku odpraw pasażerów o powierzchni 40 000 metrów kwadratowych oraz za związane z nim prace. Aby zrealizować projekt o wartości 4,6 mld USD obejmujący zróżnicowaną infrastrukturę i liczne budynki w sposób terminowy i ekonomiczny, wielobranżowy zespół zintegrował technologię BIM w celu usprawnienia procesów pracy i zidentyfikowania potencjalnych problemów inżynierskich.

Rozwiązanie
Firma LeightonJV wykorzystała postępy w BIM firmy Bentley do usprawnienia komunikacji oraz do przewidywania i rozwiązywania problemów konstrukcyjnych. Oprogramowanie firmy Bentley zapewniało środowisko do modelowania opartego na współpracy, umożliwiając zespołowi zaprojektowanie i wybudowanie zróżnicowanej infrastruktury i uzbrojenia podziemnego z wykorzystaniem oprogramowania MicroStation jako wspólnej platformy. Wykorzystanie elastycznych i zapewniających efektywność wymiany danych rozwiązań firmy Bentley w zakresie projektowania i wizualizacji poprawiło dokładność modelowania i zwiększyło mobilność informacji, gwarantując realizację budowy zgodną z harmonogramem.

Rezultaty
Technologia BIM firmy Bentley ułatwiła wykrywanie kolizji, co zmniejszyło liczbę przeróbek podczas budowy, oszczędzając około 12 procent jej kosztów. Integracja oprogramowania Bentley Pointools i Bentley Descartes umożliwiła zespołowi wykonującemu pomiary porównanie modeli projektowych 3D z chmurami punktów w celu uniknięcia rozbieżności na placu budowy, co pozwoliło zaoszczędzić 15 procent kosztów pomiarów. Oparte na współpracy aplikacje BIM firmy Bentley usprawniły procesy pracy między wielobranżowymi zespołami inżynierskimi oraz poprawiły komunikację z osobami zainteresowanymi, co przełożyło się na realizację projektu zgodnie z budżetem i harmonogramem.


Oprogramowanie
Zintegrowanie oprogramowania MicroStation z oprogramowaniem OpenRoads umożliwiło firmie LeightonJV połączenie wszystkich projektów infrastruktury na jednej wspólnej platformie i wykorzystanie jednego formatu plików DGN. Oprogramowanie Bentley Pointools i Bentley Descartes umożliwiło zespołowi porównanie zeskanowanych chmur punktów z modelami BIM w celu uzyskania bardziej dokładnych projektów. Wykorzystanie oprogramowania ProjectWise do udostępniania informacji w czasie rzeczywistym między wieloma branżami zapewniło aktualność wszystkich plików oraz racjonalny system do przechowywania plików, podczas gdy oprogramowanie LumenRT umożliwiło przedstawianie postępów budowy przedstawicielom administracji i społeczeństwa za pomocą animowanych wizualizacji.

Playbook projektów: AECOsim Building Designer, LumenRT, ContextCapture, Descartes, MicroStation, Navigator, OpenRoads, ProjectWise
Outcome/Facts
 • Firma LeightonJV wykorzystała opartą na współpracy technologię BIM firmy Bentley w celu zoptymalizowania projektu i budowy 130-hektarowego węzła komunikacyjnego Hong Kong Boundary Crossing Facilities (HKBCF) zlokalizowanego na sztucznej wyspie.
 • Oprogramowanie MicroStation zapewniło wspólną platformę umożliwiającą integrację w projekcie wszystkich konstrukcji i budynków.
 • Oprogramowanie ProjectWise przyspieszyło udostępnianie informacji i usprawniło procesy pracy między wielobranżowymi zespołami inżynierskimi.
 • Elastyczne i zapewniające efektywność wymiany danych aplikacje BIM firmy Bentley zmniejszyły liczbę przeróbek i zaoszczędziły łącznie 27 procent kosztów projektu wartego 4,6 mld USD.
Quote:
 • „Postępy w BIM firmy Bentley w zakresie inżynierii lądowej rozpoczynają następny etap modelowania BIM, zwiększając liczbę związanych z nim korzyści, szczególnie w przypadku trudnych projektów infrastrukturalnych o dużej skali. Ta platforma usprawniła naszą współpracę z różnymi osobami zainteresowanymi, umożliwiając importowanie, zdobywanie i wymienianie istotnych informacji.”

  Sr. Michael Kin Wong Kierownik ds. pomiarów Leighton Asia