• Highways England

  System zarządzania obłożeniem sieci (NOMS)

  Strategic Road Network, Anglia, Wielka Brytania

Project Summary

Projekt
Highways England (HE) to brytyjska organizacja rządowa, odpowiedzialna za funkcjonowanie, utrzymanie i modernizację strategicznej sieci dróg (Strategic Road Network - SRN) w Anglii. HE w ramach swojej działalności zarządza siecią autostrad i dróg głównych o długości 4300 mil (około 7000 km), co kosztuje państwo 140,4 milionów GBP rocznie. Aby efektywniej zarządzać wydarzeniami ograniczającymi ruch i zmniejszać związane z tym koszty, organizacja wspólnie z Bentley Systems zaprojektowała system zarządzania obłożeniem sieci (NOMS), który integruje wszystkie informacje o cyklu życia majątku trwałego. Korzystając z tego rozwiązania, HE zamierza zmniejszyć liczbę wydarzeń związanych z zamykaniem pasów ruchu o 300 w miesiącu. Wspólny interfejs mapowy, który wizualizuje zaplanowane w czasie prace drogowe, optymalizuje pracę podwykonawców i usprawnia komunikację w obrębie przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie
Zespół projektowy wykorzystał oprogramowanie AssetWise ALIM firmy Bentley do opracowania NOMS, platformy w chmurze do planowania i zarządzania wydarzeniami utrudniającymi ruch drogowy. NOMS umożliwia osobom zarządzającym majątkiem trwałym w HE dopilnowanie, żeby dostępność pasów ruchu nie spadła poniżej 97 procent w roku bieżącym, czego wymaga od nich licencja na prowadzenie działalności. NOMS jest kluczowym elementem szerszego zintegrowanego systemu zarządzania informacją o majątku trwałym w HE, który jest również dostarczany przez Bentley Systems. Pozwala on tej organizacji realizować strategię mającą na celu zmniejszanie nie tylko kosztów finansowych związanych pracami drogowymi, ale także stopnia narażania pracowników na niebezpieczeństwo i częstotliwości zakłóceń ruchu. 

Rezultaty
Dzięki NOMS, zarządzający majątkiem trwałym pracownicy HE są w stanie udostępniać informacje o  zamknięciach dróg władzom lokalnymi i osobom podróżującymi po Wielkiej Brytanii, a także po raz pierwszy mogą wizualizować wszystkie planowane wydarzenia mające wpływ na ruch na jednej mapie. NOMS ma potencjał, aby zapewnić HE oszczędności wynoszące 7,02 milinów GBP rocznie, ze zwrotem z inwestycji (ROI) w wysokości 1,651 procent w pierwszym roku. Oprócz zmniejszenia liczby zamknięć dróg o 3600 rocznie, NOMS zapewnia także znaczące korzyści związane z bezpieczeństwem pracowników, eliminując 14,400 godzin nocnych prac na drogach. Oczekuje się również, że zmniejszenie liczby zamknięć będzie miało pozytywny wpływ na środowisko, redukując roczną emisję dwutlenku węgla o 10 824 tony.


Oprogramowanie
HE opracowało NOMS przy użyciu oprogramowania AssetWise ALIM firmy Bentley Systems, które zwiększa efektywność ich działań dzięki możliwości zarządzania, kontroli, dystrybucji i archiwizowania wszelkiego rodzaju informacji związanych z infrastrukturą. AssetWise ALIM pozwala zarządzającym majątkiem trwałym na wizualizację wszystkich planowanych wydarzeń, centralne zarządzanie i planowanie działań związanych z eksploatacją, konserwacją i nowymi inwestycjami oraz podejmownie świadomych decyzji w celu zminimalizowania konieczności zamykania dróg. 

Project Playbook: AssetWise ALIM
Outcome/Facts
 • Zarządcy majątkiem trwałym mogą wizualizować wszystkie planowane zamknięcia dróg, a także centralnie planować działania operacyjne, konserwacyjne i planowe oraz zarządzać nimi.
 • Dzięki ograniczeniu liczby zamknięć dróg o 3600 rocznie organizacja Highways England zaoszczędzi 7,02 mln GBP, osiągając zwrot z inwestycji w wysokości 1651% w pierwszym roku.
 • Ograniczenie liczby zamknięć dróg przyczyni się do zmniejszenia liczby godzin roboczych związanych z pracami konserwacyjnymi o 14 400.
 • Ograniczając natężenie ruchu drogowego, system NOMS może się przyczynić do zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla o 10,824 tony rocznie.
Quote:
 • „Rozwiązanie NOMS firmy Bentley ma dla nas kluczowe znaczenie w zakresie integrowania i udostępniania informacji o majątku trwałym, umożliwiając organizacji Highways England czerpanie spójnych i kompleksowych korzyści przy jednoczesnej współpracy w całej firmie”.

  Richard Arrowsmith Lider zespołu ds. informacji o majątku trwałym Highways England