• Finnmap Infra Oy

    Autostrada 3 – węzeł Arolampi

    Riihimäki, Finlandia

Podsumowanie projektu

Projekt

Na zlecenie Centrum Rozwoju Gospodarczego, Transportu i Środowiska Uusimaa firma Finnmap Infra Oy miała pomóc w zaprojektowaniu nowego połączenia z autostradą Highway 3 poprzez węzeł w kształcie łzy w miejscowości Riihimäki na południu Finlandii. Zespół projektowy musiał zadbać o to, aby w trakcie budowy ruch samochodów pozostawał niezakłócony, a jednocześnie zaoszczędzić czas i środki. W celu spełnienia tych celów firma Finnmap Infra Oy zdecydowała się skorzystać z fotogrametrii i innych aplikacji projektowych.

Rozwiązanie

Firma Finnmap Infra Oy zaprojektowała i zbudowała rampy oraz skrzyżowania, co wiązało się z przeniesieniem drogi dojazdowej i zbudowaniem nowej drogi do obsługi lekkiego ruchu, w tym przejścia podziemnego. Korzystając z oprogramowania firmy Bentley, zespół stworzył modele sterowania maszynowego, aby zaoszczędzić czas projektowania. Utworzono przejrzyste projekty, które pomogły również zaoszczędzić czas na etapie budowy. Modele te ułatwiły efektywną współpracę pomiędzy projektantami i wykonawcami.

Rezultaty

Modele sterowania maszynowego stworzone z wykorzystaniem zintegrowanych aplikacji firmy Bentley zapewniły pięcioprocentową oszczędność kosztów projektu. Modele te znacznie poprawiły również precyzję wykonania wszystkich robót ziemnych i wyeliminowały konieczność stosowania palików, co doprowadziło do obniżenia kosztów pomiarów. Zakończony pod koniec 2016 r. projekt o wartości 10,4 mln EUR pomaga w przeniesieniu części ciężkiego ruchu ulicznego z sieci ulic na autostradę. Nowy węzeł umożliwia również wytyczenie potencjalnych stref dla nowych obszarów przemysłowych i mieszkalnych w regionie. Przedsiębiorstwa działające na tym obszarze odniosą korzyści z poprawy logistyki w kontekście ruchu przychodzącego i wychodzącego do/z tego obszaru poprzez połączenie z autostradą Highway 3.

Oprogramowanie

Zespół projektowy wykorzystał możliwości fotogrametrii oprogramowania ContextCapture do monitorowania postępu budowy. Aplikacja OpenRoads umożliwiła zespołowi zaprojektowanie sieci drogowych z wykorzystaniem inżynierii uwzględniającej montaż / wymagania budowy, wraz ze wszystkimi informacjami potrzebnymi do wsparcia operacyjnych procesów pracy. Aplikacja pomogła również określić najlepsze praktyki i ułatwiła wymianę informacji. Oprogramowanie LumenRT ułatwiło tworzenie wizualizacji miejsca projektu w czasie rzeczywistym.

 Playbook projektów: ContextCapture, OpenRoads, LumenRT

Wynik/fakty
  • Firma Finnmap Infra Oy zaprojektowała i zbudowała nowe połączenie z autostradą Highway 3 w postaci węzła w kształcie łzy.
  • Korzystając z oprogramowania firmy Bentley, zespół stworzył modele sterowania maszynowego. Utworzono przejrzyste projekty, które pomogły również zaoszczędzić czas na etapie budowy.
  • Możliwości fotogrametryczne oprogramowania ContextCapture ułatwiły zespołowi projektowemu monitorowanie postępów budowy.
  • Dzięki oprogramowaniu OpenRoads zespól mógł zaprojektować sieć drogową z wykorzystaniem inżynierii uwzględniającej montaż / wymagania budowy.