• Enorsul — usługi sanitarne

    Optymalizacja systemu wodociągowego i ograniczenie strat

    Olinda, Pernambuco, Brazylia

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma Compesa dostarcza wodę do miasta Olinda w brazylijskim stanie Pernambuco, w którym kombinacja zbiorników zasilanych wodą ze źródeł oraz głębokich studni poważnie ucierpiała w wyniku suszy. Zarządca musiał zwiększyć wydajność operacyjną miejskiej sieci wodociągowej, ponieważ system wodociągowy był przez lata rozbudowywany w celu zaspokojenia potrzeb wynikających z wykładniczego rozwoju terenów miejskich. Firma Enorsul Saneamento miała za zadanie zoptymalizować system wodociągowy firmy Compesa oraz ograniczyć straty wody o 56 procent. Zakres prac obejmował priorytetyzację wymiany i modernizacji infrastruktury oraz utworzenie 43 sektorów pomiarowo-kontrolnych (MCS).

Rozwiązanie
Firma Enorsul wykorzystała oprogramowanie WaterCAD i WaterGEMS do opracowania symulacji hydraulicznych, które umożliwiły zoptymalizowanie eksploatacji 426-kilometrowej sieci wodociągowej, zidentyfikowania i ograniczenia strat wody oraz określenia zmian niezbędnych do zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania. Efektywne podejście z zastosowaniem modelowania skróciło czas potrzebny na badania i diagnostykę z 18 do 10 miesięcy.

Rezultaty
Firma Enorsul przeanalizowała, oceniła i zidentyfikowała priorytetowe projekty usprawnień przy pomocy modelu symulacji hydraulicznej możliwego dzięki oprogramowaniu WaterGEMS, który okazał się być wiarygodnym odzwierciedleniem istniejących warunków. Na przykład było oczywiste, że nowo zaprojektowany system wodociągowy zoptymalizował wyniki, co pozwoli na ograniczenie strat fizycznych z 46 procent do 36 procent do 2021 roku. Symulacje wskazują, że do 2037 roku straty fizyczne spadną do 29 procent. Zarządca może oczekiwać zwrotu z inwestycji w związku z planowanymi interwencjami w ciągu zaledwie sześciu i pół roku.

Oprogramowanie
Zespół projektowy uniknął znacznych kosztów podczas opracowywania modeli eksperymentalnych dzięki wykorzystaniu oprogramowania WaterGEMS. Zespół mógł uwzględnić istniejące dane z baz danych, rejestrów katastralnych, planów, krzywych konsumpcji, informacji pomiarowych, danych historycznych oraz elementów georeferencjonowanych, skutecznie usprawniając pracę zespołu technicznego, a jednocześnie unikając znacznych kosztów.

Playbook projektów: WaterCAD, WaterGEMS

Rezultaty/Fakty
  • Model symulacji hydraulicznej możliwy dzięki oprogramowaniu WaterGEMS okazał się być wiarygodnym odzwierciedleniem istniejących warunków, umożliwiając firmie ocenę i identyfikację priorytetowych projektów usprawnień.
  • Na podstawie modelu symulacji hydraulicznej oszacowano, że nowy system wodociągowy pozwoli na ograniczenie strat fizycznych z około 46 procent do około 36 procent do 2021 roku.
  • Zwrot z inwestycji w związku z planowanymi interwencjami jest oczekiwany w ciągu sześciu i pół roku.
Cytat:
  • „Oprogramowanie WaterGEMS i WaterCAD pomogło nam ocenić propozycje ulepszeń sieci wodociągowej Olindy, które przyniosą korzyści ponad 250 000 mieszkańców, pracowników i turystów w regionie. To tylko jeden przykład tego, jak cenne mogą być takie rozwiązania dla zakładów świadczących podstawowe usługi sanitarne, ponieważ pomagają poprawiać warunki życia ludzi. Firma Bentley ma kluczowe znaczenie w tym procesie”.

    Vanessa Finamore Miranda Inżynier ds. środowiskowych i sanitarnych Enorsul