• Enorsul – Sanitation Services

    Optimization of Water Distribution System and Reduction of Losses

    Olinda, Pernambuco, Brazil

Project Summary

Project
Compesa supplies water to the city of Olinda, Pernambuco, Brazil, where the combination of spring-fed reservoirs and deep wells had been hard hit by drought. Management needed to improve the operating efficiency of its water supply system for the city, as the water system had expanded over the years to accommodate exponential urban growth. Enorsul Saneamento was retained to optimize Compesa's water distribution system and reduce water losses by 56 percent. The scope included prioritization of infrastructure replacement and improvement and implementation of 43 metering and control sectors (MCS).

Solution
Enorsul used WaterCAD and WaterGEMS to produce hydraulic simulations that were used to optimize operation of the 426-kilometer water supply network, identify and reduce water loss, and determine changes needed to meet present and future demand. The effective modeling approach shortened the period for study and diagnostics from 18 to 10 months.

Outcome
Enorsul analyzed, evaluated, and identified priority improvement projects using the hydraulic simulation enabled by WaterGEMS, which proved to be a reliable representation of the existing reality. For example, it was clear that the newly designed water distribution system optimized results, reducing physical losses from 46 percent to 36 percent by 2021. By 2037, the simulations indicate that physical losses will fall to 29 percent. Management can expect a return on investment from planned interventions in only six-and-a-half years.

Software
The design team avoided significant costs in the creation of experimental models by using WaterGEMS. The team could incorporate existing data from databases, cadastral records, plans, consumption curves, metering information, historic data, and georeferenced elements, efficiently facilitating the work of the technical team while avoiding significant costs.

Project Playbook: WaterCAD, WaterGEMS

Outcome/Facts
  • Model symulacji hydraulicznej możliwy dzięki oprogramowaniu WaterGEMS okazał się być wiarygodnym odzwierciedleniem istniejących warunków, umożliwiając firmie ocenę i identyfikację priorytetowych projektów usprawnień.
  • Na podstawie modelu symulacji hydraulicznej oszacowano, że nowy system wodociągowy pozwoli na ograniczenie strat fizycznych z około 46 procent do około 36 procent do 2021 roku.
  • Zwrot z inwestycji w związku z planowanymi interwencjami jest oczekiwany w ciągu sześciu i pół roku.
Cytat:
  • „Oprogramowanie WaterGEMS i WaterCAD pomogło nam ocenić propozycje ulepszeń sieci wodociągowej Olindy, które przyniosą korzyści ponad 250 000 mieszkańców, pracowników i turystów w regionie. To tylko jeden przykład tego, jak cenne mogą być takie rozwiązania dla zakładów świadczących podstawowe usługi sanitarne, ponieważ pomagają poprawiać warunki życia ludzi. Firma Bentley ma kluczowe znaczenie w tym procesie”.

    Vanessa Finamore Miranda Inżynier ds. środowiskowych i sanitarnych Enorsul