• COBA — Consultores de Engenharia e Ambiente

    Elektrownia wodna Kholombidzo

    Dystrykt Blantyre, Malawi

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma COBA Engineering and Environmental Consultants miała za zadanie przygotować studium wykonalności i opracować wstępne projekty inżynierskie dla 200-megawatowej elektrowni wodnej Kholombidzo położonej na rzece Shire. Projekt obejmował opracowanie i analizę złożonej konstrukcji zapory i elektrowni naziemnej. Konieczne było również przeprowadzenie badań terenowych i oszacowanie kosztów. Zespół musiał także przedstawić szacunkowy harmonogram realizacji na poszczególnych etapach budowy, a także specyfikacje prac budowlanych, mechanicznych i elektrycznych. Firma COBA stanęła przed trzema głównymi wyzwaniami: zarządzanie dużymi ilościami danych, w tym dużą liczbą robót ziemnych; konceptualizacja optymalnego projektu na wczesnym etapie i dokumentowanie wszystkich zmian; oraz wykorzystanie ograniczeń geotechnicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych obowiązujących na placu budowy w celu zapewnienia najlepszego rozwiązania infrastrukturalnego.

Rozwiązanie
Projekt został opracowany z zastosowaniem podejścia opartego na modelowaniu cyfrowym 3D i współpracy w hybrydowym środowisku firm Bentley i Autodesk. Modele 3D zostały utworzone przy pomocy oprogramowania AECOsim Building Designer, a rezultaty 2D zostały opisane i wykorzystane jako źródło informacji w oprogramowaniu AutoCAD. To podejście było zgodne z tradycyjnymi procesami pracy stosowanymi w firmie COBA, a jednocześnie zapewniło korzyści wynikające z wykorzystania metodologii BIM. Ponadto proces ten umożliwił zespołowi przygotowanie studium wykonalności i opracowanie optymalnego projektu w celu zwiększenia niezawodności systemów zasilania energią elektryczną oraz zaspokojenia przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną w Malawi.

Rezultaty
Przed zakończeniem projektu przy pomocy aplikacji firmy Bentley zespół projektowy opracował 14 geokoordynowanych modeli 3D, które zintegrował w postaci skoordynowanej cyfrowej reprezentacji projektowanej infrastruktury. Modelowanie 3D zwiększyło wydajność tworzenia rysunków i szacowania kosztów o 15 procent. Technologia firmy Bentley pozwoliła rozproszonym zespołom pracować jednocześnie, umożliwiając szybsze i dokładniejsze analizowanie informacji, co oszczędziło czas oraz zwiększyło jakość i dokładność rezultatów projektowych. Ponadto zintegrowanie prac w zakresie różnych branż w modelu 3D pozwoliło również na szybsze przygotowanie projektów inżynierskich, umożliwiając opracowanie bezkolizyjnych modeli, ponowne wykorzystanie informacji oraz interaktywne powiązanie geometrii 3D i metadanych.

Oprogramowanie
Firma COBA stworzyła środowisko cyfrowe obsługiwane przez aplikacje do projektowania firmy Bentley, w tym oprogramowanie AECOsim Building Designer, MicroStation i OpenRoads Designer. To środowisko zapewniło wszystkim branżom bezpieczny i łatwy dostęp do modeli 3D za pośrednictwem oprogramowania MicroStation i jego funkcji odniesień. Modele były przechowywane na tradycyjnym serwerze centralnym i były zgodne z wewnętrzną konwencją nazewnictwa plików firmy COBA, co zapewniło zespołowi dostęp do najnowszych informacji.

Playbook projektów:
AECOsim Building Designer, MicroStation, OpenRoads Designer
Rezultaty/Fakty
  • Przy pomocy aplikacji firmy Bentley zespół projektowy opracował 14 geokoordynowanych modeli 3D, które zintegrował w postaci skoordynowanej cyfrowej reprezentacji projektowanej infrastruktury.
  • Modelowanie 3D zwiększyło wydajność tworzenia rysunków i szacowania kosztów o 15 procent.
  • Oprogramowanie MicroStation umożliwiło rozproszonym zespołom równoczesne analizowanie informacji w sposób szybszy i dokładniejszy, oszczędzając czas oraz poprawiając jakość i dokładność.