• CEDD-AECOM

    The Earth Solutions — Rozwój dawnego kamieniołomu Anderson Road Quarry Site

    Hongkong

Podsumowanie projektu

Projekt
Firma HKSARG/CEDD NT East Development Office zleciła firmie AECOM zaprojektowanie infrastruktury lądowej i zarządzanie jej wykonaniem w ramach projektu rozwoju dawnego kamieniołomu Anderson Road Quarry Site, który rozwiąże istotny problem braku mieszkań w Hongkongu, zapewniając około 40 hektarów gruntów pod zabudowę mieszkaniową i komercyjną. Projekt, którego koszt jest szacowany na 1 mld USD, obejmował kształtowanie terenu, sieci drogowe, system odwodnienia (w tym zbiornik retencyjny gromadzący wodę opadową i sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy), system kanalizacji, uzbrojenie podziemne i tereny zielone służące przyszłej społeczności.

Rozwiązanie
Zespół firmy AECOM opracował projekt 3D infrastruktury lądowej, wykorzystując zintegrowane środowisko BIM oraz szczegółowe modelowanie rzeczywistości z zastosowaniem tekstur zapewniane przez oprogramowanie ContextCapture firmy Bentley. Ponadto zespół dodał informacje takie jak najważniejsze daty, zdjęcia z placu budowy, rysunki 2D i wizualizacje BIM do siatek rzeczywistych, zamieniając je w wydajne modele informacji. Wszystkie siatki rzeczywistości, które nieustannie rejestrowano podczas budowy za pomocą dronów, były przechowywane w oprogramowaniu SDMS dostępnym z poziomu urządzeń mobilnych, zapewniając archiwum postępów budowy.

Rezultaty
Wykorzystując modelowanie rzeczywistości, oprogramowanie SDMS oraz informacje o postępach 4D, firma AECOM zaoszczędziła ponad 255 dni roboczych na miesiąc podczas realizacji projektu, w tym 35 dni roboczych dzięki zastąpieniu ręcznych pomiarów topograficznych modelowaniem rzeczywistości, 20 dni roboczych dzięki wyeliminowaniu ręcznego wykonywania zdjęć i 100 dni roboczych dzięki automatycznemu importowaniu danych dotyczących osiadania i ruchu oraz korelowaniu tych danych z siatkami rzeczywistości. Ponadto zapewniając dostęp z poziomu urządzeń mobilnych do realistycznych widoków 4D postępów budowy za pośrednictwem oprogramowania SDMS, zespół ograniczył nieporozumienia i zmniejszył liczbę przeróbek, a także usprawnił komunikację z osobami zainteresowanymi.

Oprogramowanie
Zespół projektowy firmy AECOM wykorzystał oprogramowanie ProjectWise do zarządzania wszystkimi danymi oraz ich udostępniania różnym branżom inżynierskim, oprogramowanie MicroStation i OpenRoads do modelowania projektowego i kształtowania terenu oraz oprogramowanie AECOsim Building Designer do wdrożenia metodologii BIM. Zespół wykorzystał również oprogramowanie ContextCapture do monitorowania postępów budowy oraz oprogramowanie LumenRT do stworzenia animacji ukończonego projektu w celu jego zaprezentowania społeczeństwu. Razem te aplikacje zwiększyły wydajność pracy, ułatwiły komunikację między zespołami roboczymi a osobami zainteresowanymi oraz usprawniły ogólne procesy pracy.

Playbook projektów: AECOsim Building Designer, Pointools, ContextCapture, LumenRT, MicroStation, OpenRoads, ProjectWise
Outcome/Facts
  • Wykorzystując modelowanie rzeczywistości, oprogramowanie SDMS oraz informacje o postępach 4D, firma AECOM zaoszczędziła ponad 255 dni roboczych na miesiąc podczas realizacji projektu.
  • Informacje takie jak najważniejsze daty, zdjęcia z placu budowy i rysunki 2D zostały dodane do szczegółowych siatek rzeczywistości pokrytych teksturami, zamieniając je w wydajne modele informacji.
  • Oprogramowanie SDMS zapewniło interaktywny i przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwiający przeglądanie siatek rzeczywistości oraz sprawdzanie postępów budowy.