• 3D ScanWorld

    Energy Factory Knappenrode

    Spreetal, Burg, Niemcy

Podsumowanie projektu

Projekt
Obiekt Energy Factory Knappenrode w niemieckiej Saksonii dawniej był zakładem przetwórstwa węgla, a jest obecnie muzeum. Przeznaczenie części kompleksu ulegnie zmianie, a zbędne lub nieciekawe maszyny zostaną zdemontowane, ponieważ utrzymanie rozległych terenów w ich pierwotnej postaci oraz funkcji licznych składników majątku trwałego jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne. Aby zachować zabytkową konstrukcję i znajdujący się w niej majątek trwały, stanowiące dziedzictwo kulturowe, władze zleciły opracowanie kompleksowej dokumentacji przed rozpoczęciem prac renowacyjnych. Aby sprostać tym wymaganiom, firma 3D ScanWorld współpracowała z agencjami wspólnotowymi w celu wykonania skanowania laserowego 3D. W tym celu niezbędne było wykorzystanie realnego rozwiązania, aby dokładnie zarejestrować układ całego zakładu.

Rozwiązanie
Zespół wykorzystał zestaw danych otrzymany ze skanów do przygotowania klasycznych rysunków architektonicznych rzutów i przekrojów w postaci chmur punktów, importując je do oprogramowania Bentley Pointools w celu wizualizacji i integracji z cyfrowymi historycznymi zasobami budowlanymi. Wykorzystanie oprogramowania Pointools pozwoliło zespołowi szybko usunąć z przestrzeni zbędne elementy, aby się skupić na elementach istotnych. Członkowie zespołu mogli opracować dokumentację wizualną ze skomplikowanym retuszowaniem obrazu kilka razy szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku klasycznej dokumentacji fotograficznej, a także wykonywać przeglądy z wykorzystaniem chmur punktów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu jest dostępny jednolity zestaw planów architektonicznych dla różnych branż.

Rezultaty
Na początku firma 3D ScanWorld wykorzystała zestaw danych otrzymany ze skanów do przygotowania klasycznych rysunków architektonicznych, takich jak rzuty. Te rysunki, wraz z różnymi aksonometriami i przekrojami, stanowiły podstawę etapu projektowania i planowania. Zamierzony wynik był jednolitą podstawą dla danych wykorzystywanych przez różne branże. Dzięki wizualizacji przygotowanej przy pomocy oprogramowania Pointools zespół mógł ustalić sposób zintegrowania nowego projektu z historycznymi zasobami budowlanymi.

Oprogramowanie
Przy pomocy oprogramowania Pointools firma 3D ScanWorld mogła szybko odizolować maszyny, które mają zostać zdemontowane. Zaletą tego rozwiązania było to, że obiekt został podzielony na segmenty i że aksonometrie można było renderować bez zbędnych elementów ograniczających czytelność obrazu. Następnie model został dodany do chmury punktów. Dokumentacja dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego jest bardzo obszerna i obejmuje dokumentację fotograficzną, rysunki wymiarowe CAD oraz kilku stron tekstu opisującego obiekt i podającego powody demontażu maszyn. Dokumentacja filmowa jest również dostępna dla zwiedzających, aby mogli oni zobaczyć, jak przestrzenie wyglądały wcześniej. W przyszłości te elementy będzie można przywrócić przy pomocy danych pochodzących ze skanowania oraz drukarki 3D.

Playbook projektów: Pointools

Rezultaty/Fakty
  • Ponieważ obiekt jest obecnie muzeum, firma 3D ScanWorld wykorzystała oprogramowanie firmy Bentley do modelowania rzeczywistości w celu opracowania dokumentacji zakładu przemysłowego przy pomocy skanowania laserowego na potrzeby renowacji.
  • Dzięki oprogramowaniu Pointools firma 3D ScanWorld mogła zwizualizować przestrzeń bez obecności maszyn w celu zachowania przemysłowego charakteru obiektu po ich demontażu.
  • Firma 3D ScanWorld opracowała dokumentację wizualną kilka razy szybciej, niż byłoby to możliwe w przypadku klasycznej dokumentacji fotograficznej ze skomplikowanym retuszowaniem obrazu.
Cytat:
  • „Podczas pracy z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D często myślałam o ziarnie prawdy w słowach Marka Twaina: »osoba z nowym pomysłem jest dziwakiem, dopóki ten pomysł się nie powiedzie«”.

    Susanne Schiffner Specjalista CAD 3D ScanWorld