• Unipar Carbocloro

    System oczyszczania kondensatu dla wieży redukcji emisji rtęci

    Cubatão, São Paulo, Brazylia

Podsumowanie projektu

Projekt

Ten projekt o wartości 1 miliona BRL realizowany w Cubatão w Brazylii obejmował zaprojektowanie systemu oczyszczania kondensatu dla spalin emitowanych z wieży redukcji emisji rtęci, który zwiększyłby wydajność i zredukował emisje gazów znacznie poniżej obecnych norm międzynarodowych. Zespół projektowy stanął przed dużymi wyzwaniami, w tym związanymi z integracją nowego wyposażenia z istniejącym działającym zakładem, z poważnymi ograniczeniami przestrzennymi i z krótkim terminem podłączenia do procesu.

Rozwiązanie

Zespół projektujący wykorzystał oprogramowanie OpenPlant do stworzenia modeli 3D i usprawnienia procesu przeglądu, ułatwiając udostępnianie najważniejszych informacji w obrębie całego zespołu, działowi operacyjnemu. Firma Unipar Carbocloro postanowiła wykonać projekty inżynierskie we własnym zakresie zamiast zatrudniać firmę zewnętrzną, co pozwoliło zaoszczędzić 33 procent czasu projektowania i wyeliminowało błędy, skutkując krótszym ogólnym czasem realizacji projektu. Firma również usprawniła mobilność informacji między działem inżynierskim a działem zakupów, ponieważ listy materiałów były wydawane automatycznie w oparciu o specyfikacje zawarte w modelach 3D.

Rezultaty

Dzięki elastyczności oprogramowania OpentPlant firma Unipar Carbocloro mogła opracować własne aplikacje dostosowane do wyjątkowego środowiska. Pozwoliło to zaoszczędzić 52 000 dolarów na usługach osób trzecich przy jednoczesnej realizacji celu polegającego na zredukowaniu emisji gazów do poziomu o wiele niższego niż wymagany przez normy międzynarodowe. Rozwiązanie to w dużym stopniu poprawi jakość powietrza dla okolicznych społeczności.

Oprogramowanie

Aplikacje OpenPlant firmy Bentley pozwoliły zespołowi przeprowadzić projektowanie 3D swojego nowego systemu oczyszczania kondensatu dla zakładu oraz wykonać to o 33 procent szybciej niż wymagał tego termin realizacji projektu. Oprogramowanie zwiększyło poziom współpracy w obrębie zespołu projektowego, przyspieszyło cykle przeglądów, zautomatyzowało procesy specyfikacji materiałów (np. w przypadku tworzenia list materiałów i ustalania cen) oraz pozwoliło dopilnować konsekwentnego stosowania firmowych norm dla tego projektu.  

Outcome/Facts
  • Dzięki użyciu oprogramowania OpenPlant firmy Bentley firma Unipar Carbocloro zmniejszyła emisje gazów do atmosfery do poziomu o wiele niższego, niż wymagają postanowienia umów międzynarodowych.
  • Zespół firmy Unipar Carbocloro zaoszczędził szacowaną kwotę 52000 USD, która miała zostać przeznaczona na pokrycie kosztów zewnętrznych prac projektowych, dzięki temu, że oprogramowanie OpenPlant firmy Bentley pozwoliło opracować rozwiązanie przy użyciu własnych zasobów firmy.
  • Firma Unipar Carbocloro zdołała ukończyć projekt 33 procent wcześniej niż planowano.
Quote:
  • „Łatwa eksploatacja i elastyczność użycia były ważnymi powodami, dla których postanowiliśmy zastosować aplikacje firmy Bentley. . . Jesteśmy bardzo zadowoleni”.

    Carlos Rodrigues Inżynier projektu Unipar Carbocloro