• OpenComms Designer

  GIS Network Engineering and Communications Solution

Design and manage better and faster networks

OpenComms Designer is a GIS client-based network engineering solution that enables you to plan, engineer, construct, and maintain your fiber, coax, and hybrid fiber-coax networks.

Keep up with the demand for new service and network performance with faster designs, reviews, and approvals.

OpenComms Designer enables you to easily integrate new network designs performed in-house or by contractors working either connected or disconnected. This flexible working environment reduces budget and schedule risks, all while increasing overall productivity.

Czytaj więcej +
  • Create fiber network schematics
  • Design and document ISP
  • Design fiber networks
  • Design hybrid fiber coax networks
  • Perform coax network engineering calculations and analysis
  • Perform network engineering calculations and analysis
  • OpenComms Designer_10.20
  • Create fiber network schematics
  • Design and document ISP
  • Design fiber networks
  • Design hybrid fiber coax networks
  • Perform coax network engineering calculations and analysis
  • Perform network engineering calculations and analysis
Capabilities
 • Konfiguracja specyfikacji elementów sieci komunikacyjnych

  • Zapewniaj spójność projektów za pomocą konfigurowalnych specyfikacji inżynierskich. Administratorzy otrzymają prostsze interfejsy użytkownika do wyświetlania, modyfikowania i rozszerzania wcześniej skonfigurowanych bibliotek elementów. Wsparcie obejmuje wszystkie wymagane typy elementów dla sieci koncentrycznych, światłowodowych i HFC.
 • Tworzenie schematów, diagramów i raportów sieciowych

  • Publikuj dokładne dokumenty bezpośrednio z inteligentnego modelu sieci. Zapewnij wsparcie dla prac terenowych za pomocą szkiców sieci, schematów obiektów i innych elementów. Twórz listy materiałów i raporty dla projektu, obszaru świadczenia usług lub obiektu. Konfiguruj raporty do wydruku lub importu do innych systemów.
 • Projektowanie sieci HFC

  • Modeluj wszystkie elementy wyposażenia, połączenia i jakość sygnału od fizycznego portu światłowodu w stacji nadawczej do portu współosiowego u abonenta. Wykorzystuj narzędzia do tworzenia precyzyjnych schematów, wsparcie dla GIS i weryfikację projektu w czasie rzeczywistym, aby kończyć projekty w czasie krótszym niż przy użyciu konkurencyjnych rozwiązań.
 • Projektowanie sieci światłowodowych

  • Projektuj wszystkie wymagane struktury światłowodów, w tym FTTx. Wykorzystuj narzędzia do obsługi multipleksowania i demultipleksowania długości fal oraz splatania i śledzenia sieci. Przydzielaj obwody i zarządzaj szerokością pasma w odniesieniu do pojedynczych światłowodów. Wytyczaj kanały kablowe i zarządzaj nimi w obrębie systemów przewodów.
 • Projektowanie i dokumentowanie wewnętrznych instalacji przemysłowych

  • Korzystaj z szablonów, reguł projektowych i bibliotek wyposażenia w celu szybkiego projektowania przyłączy, centrali i innych obiektów. Twórz automatyczne listy materiałów, połączenia, przebiegi przewodów, obwody i inne raporty. Dokonaj integracji z projektami zewnętrznych instalacji przemysłowych w celu wykonania modelu całej sieci.
 • Integracja z systemami zarządzania pracą

  • Połącz prace projektowe z planowaniem na poziomie całego przedsiębiorstwa w celu uniknięcia problemów związanych z budżetem i harmonogramem. Skonfiguruj dwustronne połączenie z najbardziej typowymi systemami zarządzania pracą w przedsiębiorstwie. Używaj standardowych interfejsów opartych na danych w celu łatwego wdrażania i utrzymywania integracji.
 • Zarządzanie przepływami pracy projektu telekomunikacyjnego

  • Zapewnij inżynierom, wykonawcom i dyrektorom możliwość realizowania i śledzenia zleceń pracy zgodnie z praktykami firmy. Twórz i przydzielaj zlecenia pracy w sposób natywny lub poprzez integrację z systemem zarządzania pracą. Uzyskaj natychmiastowy widok i powiadomienia na temat oczekujących, wykonywanych, zaległych i wykonanych zleceń pracy.
 • Całościowe modelowanie sieci

  • Twórz i utrzymuj kompletny model sieci ze zintegrowanym projektem i dokumentacją części wewnętrznych i zewnętrznych instalacji przemysłowych. Modeluj łączność między abonentami a stacją czołową lub centralą. Monitoruj sieć i uzyskaj dostęp do szczegółowych danych inżynierskich dla dowolnego urządzenia sieciowego.
 • Wykonywanie obliczeń i analiz inżynierskich sieci

  • Weryfikuj projekty za pomocą obliczeń inżynierskich wykonywanych niemal w czasie rzeczywistym, które są aktualizowane w miarę umieszczania lub edytowania urządzeń. Przyspiesz planowanie za pomocą wykonywanej w czasie rzeczywistym analizy budżetu optycznych strat transmisyjnych, jakości sygnału RF i optymalizacji zasilania. Wizualnie identyfikuj urządzenia niespełniające specyfikacji projektu.
 • Przeglądanie i zatwierdzanie projektów telekomunikacyjnych

  • Otrzymuj automatyczne alerty dotyczące zleceń pracy oczekujących na ocenę. Korzystaj z linków w zleceniach pracy w celu uzyskania szybkiego dostępu do plików projektu i ich przeglądania. Zatwierdzaj projekty lub je odrzucaj z komentarzami w zleceniu pracy i z oznakowaniem na rysunku projektu. Publikuj zatwierdzone projekty w systemie zarządzania pracą przedsiębiorstwa.
Calendar_callout_290x163_416
Znajdź wydarzenie w pobliżu
Zapoznaj się z naszym kalendarzem wydarzeń, żeby zobaczyć pełną listę webinariów i wydarzeń w pobliskim mieście.
Czytaj więcej