• ProStructures

  3D – Wymyśl, modeluj, detaluj

Oprogramowanie do projektowania dla stali i betonu

Wydajne tworzenie modeli 3D dla stali konstrukcyjnej, prac metalurgicznych i budowli żelbetowych. Narzędzie ProStructures pozwala tworzyć rysunki projektowe, detale i harmonogramy produkcyjne, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D. Dostosowalne standardy użytkownika i otwarte środowiska pracy umożliwiają szybsze realizowanie projektów. Wszechstronne oprogramowanie stworzone przez doświadczonych inżynierów zajmujących się projektowaniem, ProStructures, zawierające ProSteel i ProConcrete, może pomóc w zwiększeniu produktywności i zyskowności. 

 • Automatyczne tworzenie dokładnej dokumentacji i detali. 
 • Łatwe tworzenie detali, takich jak schody, poręcze, drabiny czy schody okrężne. 
 • Automatyczne tworzenie rysunków 2D na podstawie modelu 3D, w tym list materiałów, danych NC i danych PPS.
 • Wyeliminowanie powielania prac dzięki integracji z produktami firmy Bentley i z produktami innych firm.
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Model structural steel
  • Produce steel fabrication drawings
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Model structural steel
  • Produce steel fabrication drawings
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Produce structural details_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • Utilize international section profiles
Możliwości
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Modelowanie konstrukcji parametrycznych

  • Modeluj pręty konstrukcyjne, takie jak belki, słupy, stężenia, połaczenia stalowe, fundamenty i pręty zbrojeniowe. Stosuj połaczenia stalowe między belkami i słupami, automatycznie aktualizując przy tym zmiany rozmiarów. Elementy prętowe są również parametryczne dla zespołów takich jak schody, drabiny i poręcze.
 • Modelowanie konstrukcji żelbetowych

  • Modeluj elementy żelbetowe, takie jak belki, słupy, płyty, ściany, stopy i ławy fundamentowe wraz z zachowaniem ich właściwości parametrycznych. Zmiany kształtu betonu powodują automatyczne dostosowanie prętów zbrojeniowych. Modeluj złożone kształty żelbetowe, w tym krzywe, pochyłe czy nieprostopadłe kształty przy użyciu intuicyjnych komend.
 • Sporządzanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych

  • Sporządź rysunki dla każdego elementu stalowego o każdym kształcie, dla każdego połączenia i blachy z modelu 3D. Z łatwością twórz kompletne rysunki pojedynczych części uwzględniające wymiary, notatki, etykiety i listy części. Dostosuj rysunki tak, aby był one zgodne z normami Twojej firmy. Wszelkie nieaktualne rysunki są automatycznie aktualizowane w oparciu o zmiany w modelu 3D.
 • Sporządzanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji żelbetowych

  • Twórz rysunki zbrojeniowe z modeli 3D - przekroje, rzuty i detale. Szybko detaluj zbrojenie wykorzytując zautomatyzowane etykiety prętów zbrojeniowych, wymiary i uwagi. Dostosuj wszystkie rysunki projektów żelbetowych tak, aby były zgodne z normami firmy. Automatycznie aktualizuj rysunki w oparciu o zmiany w modelu 3D.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji wykonawczej

  • Twórz dokumentację wykonawczą, taką jak przekroje, rzuty i detale, która jest automatycznie połączona z modelem 3D. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane na rysunkach. Zarządzaj z łatwością zmianami i poprawkami modelu za pomocą zautomatyzowanych oznaczeń rysunków, które muszą być ponownie wydane.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
 • Śledzenie i przywracanie zmian projektu konstrukcyjnego

  • Zarządzaj zmianami wprowadzonymi w modelu 3D, śledź zmiany z uwzględnieniem opisów i czasu. Wybrane zmiany mogą być cofnięte w dowolnej chwili podczas realizowania projektu. Zbadaj liczne scenariusze projektowe oraz szybko naprawiaj błędy modelowania.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
ProStructures CONNECT Edition Delivers Parametric Structural Components to Drive Greater Productivity

Brand: ProStructures

Product Line: Structural Detailing

Product: ProStructures, ProConcrete, ProSteel

Availability:  General Access, December 2017

Czytaj więcej
CONNECT
Wondering what’s new in ProStructures?
New Capabilities
Faster Performance
Get Your Update Today!
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.