• ProSteel

  Detaluj dowolne elementy stalowe

Oprogramowanie do wytwarzania i opracowywania detali stali

Dzięki oprogramowaniu ProSteel możliwe jest tworzenie precyzyjnych modeli 3D dla stali strukturalnej, obróbki metalu i zestawów stalowych. Następnie można szybko sporządzać rysunki konstrukcyjne, detale i harmonogramy, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D. Ponadto szczegółowy sygnał wyjściowy do maszyn CNC automatyzuje proces wyrobu stali. ProSteel w pełni wspiera zadania budowy i planowania dla stali strukturalnej i obróbki metali w środowisku modelowana 3D. Przy pracy z AutoCAD lub MicroStation otrzymuje się intuicyjne i zintegrowane narzędzie do modelowania z wielu materiałów, które jest doskonale przystosowane do rozplanowywania złożonych konstrukcji, sporządzania rysunków warsztatowych, składania wszystkich łączników i zarządzania listami materiałów.

 • Szybkie wydobywanie rysunków 2D, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D.
 • Łatwa wymiana informacji z innymi dyscyplinami dzięki międzyoperacyjności z innymi aplikacjami firmy Bentley i innych producentów.
 • Wydajne tworzenie zestawu do modelowania parametrycznego zwykłych obiektów, takich jak stalowych schodów, poręczy i drabin.
 • Szybkie badanie wielu scenariuszy w celu zapewnienia klientowi najbardziej opłacalnych opcji.

Możliwości
 • Projektowanie stalowych połączeń konstrukcyjnych

  • Projektuj i detaluj stalowe połączenia konstrukcyjne, w tym połączenia między belkami, belek z słupami i stężeniami oraz złożone połączenia między wieloma prętami. Uprość układ blach węzłowych, usztywnień, śrub i spoin przy pomocy obszernej biblioteki standardowych rodzajów połączeń. Z łatwością porównuj opłacalność i praktyczność zastosowania połączeń.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Modelowanie konstrukcji stalowych

  • Modeluj konstrukcje stalowe, takie jak belki, słupy i stężenia, w oparciu o tablice stalowe typowe dla danego kraju lub w oparciu o kształty zdefiniowane przez użytkownika. Dokończ swój projekt konstrukcji stalowej, modelując standardowe lub niestandardowe połączenia stalowe, które automatycznie dostosowują się w oparciu o pręty łączące. Modeluj całościowe płyty stalowe, w tym blachy węzłowe i zsypy.
 • Sporządzanie dokumentacji warsztatowej konstrukcji stalowych

  • Sporządź rysunki dla każdego elementu stalowego o każdym kształcie, dla każdego połączenia i blachy z modelu 3D. Z łatwością twórz kompletne rysunki pojedynczych części uwzględniające wymiary, notatki, etykiety i listy części. Dostosuj rysunki tak, aby był one zgodne z normami Twojej firmy. Wszelkie nieaktualne rysunki są automatycznie aktualizowane w oparciu o zmiany w modelu 3D.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji wykonawczej

  • Twórz dokumentację wykonawczą, taką jak przekroje, rzuty i detale, która jest automatycznie połączona z modelem 3D. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane na rysunkach. Zarządzaj z łatwością zmianami i poprawkami modelu za pomocą zautomatyzowanych oznaczeń rysunków, które muszą być ponownie wydane.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
 • Śledzenie i przywracanie zmian projektu konstrukcyjnego

  • Zarządzaj zmianami wprowadzonymi w modelu 3D, śledź zmiany z uwzględnieniem opisów i czasu. Wybrane zmiany mogą być cofnięte w dowolnej chwili podczas realizowania projektu. Zbadaj liczne scenariusze projektowe oraz szybko naprawiaj błędy modelowania.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More