• ProConcrete

  Modeluj i detaluj dowolne obiekty

Oprogramowanie do modelowania i detalowania konstrukcji żelbetowych

Oprogramowanie ProConcrete pozwala na modelowanie żelbetu w dowolnej kombinacji zbrojenia w postaci parametrycznych obiektów 3D. Informacje o wytwarzaniu, układaniu masy betonowej, harmonogramy gięcia prętów i ilości betonu oraz raporty materiałów można tworzyć bezpośrednio z modelu 3D, który automatycznie aktualizuje się, aby odzwierciedlić zmiany w nim zachodzące. Nasza zaawansowana aplikacja 3D do modelowania, detalowania i tworzenia harmonogramów konstrukcji betonowych zbrojonych na miejscu/prefabrykowanych i sprężanych pozwala na skrócenie czasu sporządzania dokumentacji, zmniejszenie liczby błędów i wad konstrukcyjnych. Za pomocą prostych i łatwych w użyciu narzędzi do zaawansowanego modelowania 3D konstrukcji żelbetowych użytkownik może:
 • sprawnie modelować dowolny kształt z żelbetu do 100% zgodności ze stanem powykonawczym;
 • szybko wydobywać rysunki 2D, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D;
 • łatwo wymieniać informacje z innymi aplikacjami i dyscyplinami;
 • szybko dostarczać wieloaspektowe i szczegółowe propozycje dostosowane do preferencji.

  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
  • ProConcrete Product Story Overview
  • Design to international design standards
  • Detail and schedule concrete reinforcing
  • Model parametric structures
  • Model reinforced concrete
  • Produce structural concrete details
  • Produce structural construction documentation
  • Produce structural design documentation_PSTRUCT_PSTEEL_PCONCRETE
  • Share structural models
  • Track and rollback structural design changes
Możliwości
 • Projektowanie żelazobetonu według międzynarodowych standardów projektowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Modelowanie konstrukcji żelbetowych

  • Modeluj elementy strukturalne takie jak belki, kolumny, płyty, ściany, fundamenty i pręty zbrojeniowe. Twórz złożone kształty żelbetowe, w tym krzywe, pochylone lub nieprostopadłe kształty przy użyciu intuicyjnych poleceń. Dodaj stalowe zbrojenia do betonowych obiektów, które automatycznie się dostosowują w trakcie zmiany kształtu betonu.
 • Sporządzanie dokumentacji żelbetonu

  • Tworzenie rysunków konstrukcji żelbetowych, w tym odcinków, planów i szczegółów, które są automatycznie powiązane z modelem 3D. Możesz szybko tworzyć szczegóły dotyczące zbrojenia, w tym zautomatyzowanych etykiet, wymiarów i opisów prętów zbrojeniowych. Dostosuj wszystkie rysunki, aby pasowały do Twoich standardów firmy dla wszystkich Twoich żelbetowych projektów. Automatycznie zaktualizuj zdefiniowane przez użytkownika znaczniki, plany i rysunki prętów, wraz ze zmianą modelu 3D.
 • Udostępnianie modeli żelbetowych

  • Przenoszenie geometrii modelu strukturalnego i wyników projektowych z jednej aplikacji na drugą i synchronizowanie zmian w czasie. Możesz szybko udostępniać modele strukturalne, rysunki oraz informacje do przeglądu dla całego zespołu.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Tell Me More!
Interested in finding out more about this product?
Czytaj więcej
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More