• ProConcrete

  Modeluj i detaluj dowolne obiekty

Oprogramowanie do modelowania i detalowania konstrukcji żelbetowych

Oprogramowanie ProConcrete pozwala na modelowanie żelbetu w dowolnej kombinacji zbrojenia w postaci parametrycznych obiektów 3D. Informacje o wytwarzaniu, układaniu masy betonowej, harmonogramy gięcia prętów i ilości betonu oraz raporty materiałów można tworzyć bezpośrednio z modelu 3D, który automatycznie aktualizuje się, aby odzwierciedlić zmiany w nim zachodzące. Nasza zaawansowana aplikacja 3D do modelowania, detalowania i tworzenia harmonogramów konstrukcji betonowych zbrojonych na miejscu/prefabrykowanych i sprężanych pozwala na skrócenie czasu sporządzania dokumentacji, zmniejszenie liczby błędów i wad konstrukcyjnych. Za pomocą prostych i łatwych w użyciu narzędzi do zaawansowanego modelowania 3D konstrukcji żelbetowych użytkownik może:
 • sprawnie modelować dowolny kształt z żelbetu do 100% zgodności ze stanem powykonawczym;
 • szybko wydobywać rysunki 2D, które automatycznie aktualizują się po każdej zmianie modelu 3D;
 • łatwo wymieniać informacje z innymi aplikacjami i dyscyplinami;
 • szybko dostarczać wieloaspektowe i szczegółowe propozycje dostosowane do preferencji.

Możliwości
 • Projektowanie żelazobetonu według międzynarodowych standardów projektowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Modelowanie konstrukcji żelbetowych

  • Modeluj elementy strukturalne takie jak belki, kolumny, płyty, ściany, fundamenty i pręty zbrojeniowe. Twórz złożone kształty żelbetowe, w tym krzywe, pochylone lub nieprostopadłe kształty przy użyciu intuicyjnych poleceń. Dodaj stalowe zbrojenia do betonowych obiektów, które automatycznie się dostosowują w trakcie zmiany kształtu betonu.
 • Sporządzanie dokumentacji żelbetonu

  • Tworzenie rysunków konstrukcji żelbetowych, w tym odcinków, planów i szczegółów, które są automatycznie powiązane z modelem 3D. Możesz szybko tworzyć szczegóły dotyczące zbrojenia, w tym zautomatyzowanych etykiet, wymiarów i opisów prętów zbrojeniowych. Dostosuj wszystkie rysunki, aby pasowały do Twoich standardów firmy dla wszystkich Twoich żelbetowych projektów. Automatycznie zaktualizuj zdefiniowane przez użytkownika znaczniki, plany i rysunki prętów, wraz ze zmianą modelu 3D.
 • Udostępnianie modeli żelbetowych

  • Przenoszenie geometrii modelu strukturalnego i wyników projektowych z jednej aplikacji na drugą i synchronizowanie zmian w czasie. Możesz szybko udostępniać modele strukturalne, rysunki oraz informacje do przeglądu dla całego zespołu.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Użytkownicy oprogramowania AECOsim Building
Zaoszczędź 40% na oprogramowaniu ProStructures i zacznij już dzisiaj zwiększać swoją produktywność.