• Structural Enterprise

    Technologia, ułatwiająca działalność

Pakiet oprogramowania do analizy i projektowania 3D

Nasz połączony pakiet oprogramowania STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie. Aplikacje te przez dekady sprawdzały się na świecie przy dużych i małych projektach infrastrukturalnych. Zapewniają one zmniejszenie kosztów ponoszonych z góry, upraszczają transakcje biznesowe i sprawiają, że zalety efektywnej wymiany danych znajdują się na wyciągnięcie ręki. Korzyści dla użytkownika obejmują: 

  • pełne plany procesów pracy,
  • większy stopień ponownego wykorzystania informacji,
  • nieograniczony dostęp dla każdego użytkownika,
  • mniejszy koszt własności.
Rozwiązanie Structural Enterprise pozwala na projektowanie w ramach dowolnego sektora infrastruktury z użyciem wielu materiałów i przy zastosowaniu wszelkich metod analizy odpowiednich dla danego zadania. Structural Enterprise pomaga w: 
  • projektowaniu wież przemysłowych i konstrukcji przesyłowych i komunikacyjnych przy użyciu STAAD.Pro, RAM Connection i STAAD Foundation Advanced;
  • projektowaniu wielopiętrowych betonowych budynków przy użyciu RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept i RAM Foundation;
  • projektowaniu wielopiętrowych stalowych budynków przy użyciu RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection i RAM Foundation;
  • projektowaniu konstrukcji przemysłowych przy użyciu Microstran, Limcon i STAAD Foundation Advanced.
Możliwości
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
learn more
Request a Demo
Contact us for a free demo of STAAD.Pro
Request a Demo