• Structural Enterprise

    Technologia, ułatwiająca działalność

Pakiet oprogramowania do analizy i projektowania 3D

Nasz połączony pakiet oprogramowania STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie. Aplikacje te przez dekady sprawdzały się na świecie przy dużych i małych projektach infrastrukturalnych. Zapewniają one zmniejszenie kosztów ponoszonych z góry, upraszczają transakcje biznesowe i sprawiają, że zalety efektywnej wymiany danych znajdują się na wyciągnięcie ręki. Korzyści dla użytkownika obejmują: 

  • pełne plany procesów pracy,
  • większy stopień ponownego wykorzystania informacji,
  • nieograniczony dostęp dla każdego użytkownika,
  • mniejszy koszt własności.
Rozwiązanie Structural Enterprise pozwala na projektowanie w ramach dowolnego sektora infrastruktury z użyciem wielu materiałów i przy zastosowaniu wszelkich metod analizy odpowiednich dla danego zadania. Structural Enterprise pomaga w: 
  • projektowaniu wież przemysłowych i konstrukcji przesyłowych i komunikacyjnych przy użyciu STAAD.Pro, RAM Connection i STAAD Foundation Advanced;
  • projektowaniu wielopiętrowych betonowych budynków przy użyciu RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept i RAM Foundation;
  • projektowaniu wielopiętrowych stalowych budynków przy użyciu RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection i RAM Foundation;
  • projektowaniu konstrukcji przemysłowych przy użyciu Microstran, Limcon i STAAD Foundation Advanced.
Możliwości
Pick Your Project
Engineers stand by STAAD not only for plants, but they RELY on it to quickly complete specialty civil structures like, metros, water storage, tunnels, and culverts.
Czytaj więcej
Request a Demo
Contact us for a free demo of STAAD.Pro
Request a Demo
Punkty widzenia