• Structural Enterprise

  Technologia, ułatwiająca działalność

Pakiet oprogramowania do analizy i projektowania 3D

Nasz połączony pakiet oprogramowania STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie. Aplikacje te przez dekady sprawdzały się na świecie przy dużych i małych projektach infrastrukturalnych. Zapewniają one zmniejszenie kosztów ponoszonych z góry, upraszczają transakcje biznesowe i sprawiają, że zalety efektywnej wymiany danych znajdują się na wyciągnięcie ręki. Korzyści dla użytkownika obejmują: 

 • pełne plany procesów pracy,
 • większy stopień ponownego wykorzystania informacji,
 • nieograniczony dostęp dla każdego użytkownika,
 • mniejszy koszt własności.
Rozwiązanie Structural Enterprise pozwala na projektowanie w ramach dowolnego sektora infrastruktury z użyciem wielu materiałów i przy zastosowaniu wszelkich metod analizy odpowiednich dla danego zadania. Structural Enterprise pomaga w: 
 • projektowaniu wież przemysłowych i konstrukcji przesyłowych i komunikacyjnych przy użyciu STAAD.Pro, RAM Connection i STAAD Foundation Advanced;
 • projektowaniu wielopiętrowych betonowych budynków przy użyciu RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept i RAM Foundation;
 • projektowaniu wielopiętrowych stalowych budynków przy użyciu RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection i RAM Foundation;
 • projektowaniu konstrukcji przemysłowych przy użyciu Microstran, Limcon i STAAD Foundation Advanced.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Analiza wibracji maszyn i ich osiadania

  • Analizuj fundamenty bloku maszynowego pod kątem obciążenia dynamicznego. Wykorzystuj dane z kreatora do szybszego tworzenia modelu FEA (MES) ciał stałych, w tym maszyn przepływowych i tłokowych, różnych opcji obciążenia i sprężystości gruntu. Wykonuj dogłębne przeglądy analiz przy użyciu dynamicznych wykresów i szczegółowych wzorów w raportach.
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie dowolnej konstrukcji za pomocą jednego pakietu aplikacji

  • Planuj projekty infrastrukturalne, zarówno duże jak i małe, przy pomocy zintegrowanego pakietu oprogramowania STAAD, RAM i Microstran. Skutecznie zarządzaj wszystkimi projektami konstrukcyjnymi przy użyciu kompletnych i zintegrowanych procesów prac.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie zimnogiętych elementów stalowych

  • Projektuj pręty cienkościenne przy użyciu kompleksowej biblioteki kształtowników zimnogiętych bez potrzeby stosowania oddzielnej, specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Projektowanie systemów kablobetonowych i konwencjonalnych

  • Projektuj stropowe płyty żelbetowe i sprężane. Rozważ wszystkie główne aspekty projektowania płyt, w tym czas użytkowania, plastyczność i wytrzymałość, wymagania norm, odchylenia długoterminowe, przebicie i wibracje przy chodzeniu.
 • Projektowanie stalowych połączeń konstrukcyjnych

  • Projektuj i detaluj stalowe połączenia konstrukcyjne, w tym połączenia między belkami, belek z słupami i stężeniami oraz złożone połączenia między wieloma prętami. Uprość układ blach węzłowych, usztywnień, śrub i spoin przy pomocy obszernej biblioteki standardowych rodzajów połączeń. Z łatwością porównuj opłacalność i praktyczność zastosowania połączeń.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Import kształtów przekrojów stworzonych w DXF

  • Łatwo importuj przekroje niestandardowo zdefiniowanych odcinków w jednostkach metrycznych lub imperialnych dostępne w rysunkach DXF. Możesz również zdefiniować typowe kształty lub możesz wybrać je z szerokiej gamy bibliotek norm.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Integrowanie projektów połączeń stalowych

  • Zaprojektuj połaczenia stalowe w obrębie jednego zintegrowanego środowiska. Przenoś geometrię połączeń, wymiary prętów i siły połączeń z analizy 3D bezpośrednio do aplikacji projektującej połączenia stalowe. Pozwala to na skuteczne ponowne wykorzystanie informacji i zmniejsza ilość wymaganych przeróbek przy zmianie konstrukcji.
 • Integracja konstrukcyjnych procesów pracy w różnych aplikacjach

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Przeprowadzaj przeglądy projektu w obrębie całego zespołu za pomocą płynnie zintegrowanych aplikacji 3D i platform BIM.
 • Modelowanie konstrukcji budowlanych

  • Modeluj, analizuj i projektuj przy użyciu intuicyjnych aplikacji przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach konstrukcji budowlanych. Szybko otrzymuj kompleksowe i dokładne projekty zgodne z amerykańskimi i międzynarodowymi normami budowlanymi.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
Zacznij oszczędzać
Miej pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoje oprogramowanie.
Learn More
Pick Your Project
Engineers stand by STAAD not only for plants, but they RELY on it to quickly complete specialty civil structures like, metros, water storage, tunnels, and culverts.
Czytaj więcej
Free Trial
Interested in a STAAD.Pro free trial? Let us know.
Request Free Trial
Punkty widzenia