• Structural Enterprise

  Technologia, ułatwiająca działalność

Pakiet oprogramowania do analizy i projektowania 3D

Nasz połączony pakiet oprogramowania STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie. Aplikacje te przez dekady sprawdzały się na świecie przy dużych i małych projektach infrastrukturalnych. Zapewniają one zmniejszenie kosztów ponoszonych z góry, upraszczają transakcje biznesowe i sprawiają, że zalety międzyoperacyjności znajdują się na wyciągnięcie ręki. Korzyści dla użytkownika obejmują: 

 • pełne plany przepływu pracy,
 • większy stopień ponownego wykorzystania informacji,
 • nieograniczony dostęp dla każdego użytkownika,
 • mniejszy koszt własności.
Rozwiązanie Structural Enterprise pozwala na projektowanie w ramach dowolnego sektora infrastruktury z użyciem wielu materiałów i przy zastosowaniu wszelkich metod analizy odpowiednich dla danego zadania. Structural Enterprise pomaga w: 
 • projektowaniu wież przemysłowych i konstrukcji przesyłowych i komunikacyjnych przy użyciu STAAD.Pro, RAM Connection i STAAD Foundation Advanced;
 • projektowaniu wielopiętrowych betonowych budynków przy użyciu RAM Frame Analysis, RAM Concrete, RAM Concept i RAM Foundation;
 • projektowaniu wielopiętrowych stalowych budynków przy użyciu RAM Steel, RAM Frame Analysis, RAM Frame Steel Design, RAM Connection i RAM Foundation;
 • projektowaniu konstrukcji przemysłowych przy użyciu Microstran, Limcon i STAAD Foundation Advanced.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Analiza wibracji maszyn i ich osiadania

  • Analizuj fundamenty bloku maszynowego pod kątem obciążenia dynamicznego. Wykorzystuj dane z kreatora do szybszego tworzenia modelu FEA (MES) ciał stałych, w tym maszyn przepływowych i tłokowych, różnych opcji obciążenia i sprężystości gruntu. Wykonuj dogłębne przeglądy analiz przy użyciu dynamicznych wykresów i szczegółowych wzorów w raportach.
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie dowolnej konstrukcji za pomocą jednego pakietu aplikacji

  • Planuj projekty infrastrukturalne, zarówno duże jak i małe, przy pomocy zintegrowanego pakietu oprogramowania STAAD, RAM i Microstran. Skutecznie zarządzaj wszystkimi projektami konstrukcyjnymi przy użyciu kompletnych i zintegrowanych procesów prac.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie zimnogiętych elementów stalowych

  • Projektuj pręty cienkościenne przy użyciu kompleksowej biblioteki kształtowników zimnogiętych bez potrzeby stosowania oddzielnej, specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Projektowanie systemów kablobetonowych i konwencjonalnych

  • Projektuj stropowe płyty żelbetowe i sprężane. Rozważ wszystkie główne aspekty projektowania płyt, w tym czas użytkowania, plastyczność i wytrzymałość, wymagania norm, odchylenia długoterminowe, przebicie i wibracje przy chodzeniu.
 • Projektowanie stalowych połączeń konstrukcyjnych

  • Projektuj i detaluj stalowe połączenia konstrukcyjne, w tym połączenia między belkami, belek z słupami i stężeniami oraz złożone połączenia między wieloma prętami. Uprość układ blach węzłowych, usztywnień, śrub i spoin przy pomocy obszernej biblioteki standardowych rodzajów połączeń. Z łatwością porównuj opłacalność i praktyczność zastosowania połączeń.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Import kształtów przekrojów stworzonych w DXF

  • Łatwo importuj przekroje niestandardowo zdefiniowanych odcinków w jednostkach metrycznych lub imperialnych dostępne w rysunkach DXF. Możesz również zdefiniować typowe kształty lub możesz wybrać je z szerokiej gamy bibliotek norm.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Integrowanie projektów połączeń stalowych

  • Zaprojektuj połaczenia stalowe w obrębie jednego zintegrowanego środowiska. Przenoś geometrię połączeń, wymiary prętów i siły połączeń z analizy 3D bezpośrednio do aplikacji projektującej połączenia stalowe. Pozwala to na skuteczne ponowne wykorzystanie informacji i zmniejsza ilość wymaganych przeróbek przy zmianie konstrukcji.
 • Integracja konstrukcyjnych procesów pracy w różnych aplikacjach

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Przeprowadzaj przeglądy projektu w obrębie całego zespołu za pomocą płynnie zintegrowanych aplikacji 3D i platform BIM.
 • Modelowanie konstrukcji budowlanych

  • Modeluj, analizuj i projektuj przy użyciu intuicyjnych aplikacji przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach konstrukcji budowlanych. Szybko otrzymuj kompleksowe i dokładne projekty zgodne z amerykańskimi i międzynarodowymi normami budowlanymi.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Zacznij oszczędzać
Miej pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoje oprogramowanie.
Learn More
Punkty widzenia