• STAAD(X).Tower

  Wznieś się ponad konkurencję

Oprogramowanie do projektowania masztów komunikacyjnych

Wydajne analizowanie i projektowanie słupów oraz masztów komunikacyjnych samonośnych i z odciągami jest możliwe dzięki bardzo mocnym narzędziom parametrycznym i narzędzi do modelowania fizycznego, jakimi dysponuje rozwiązanie STAAD(X).Tower. Dzięki automatycznemu generowaniu modeli, w tym sklasyfikowanych paneli i nóg, można oszczędzić czas i szybciej zakończyć projekty. Edytowanie modelu w celu osiągnięcia dokładnego pożądanego kształtu i konfiguracji jest bardzo łatwe. Możliwe jest projektowanie i dołączanie elementów zewnętrznych, takich jak anteny, akcesoria i platforma, jak i generowanie obciążenia wiatrem, lodem i obciążeń sejsmicznych po otrzymaniu kodów TIA oraz innych standardowych obciążeń.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Obliczanie obciążenia lodem

  • Wykonuj obliczenia obciążeń konstrukcyjnych lodem i działaniem wiatru z uwzględnieniem wszelkich urządzeń mieszczących się na budowli. Obliczaj rzeczywisty obszar okrycia lodem dla budynku i wyposażenia pomocniczego wymagany do obliczeń sił w oparciu o pożądaną grubość lodu.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Modelowanie masztów komunikacyjnych

  • Przeprowadzaj kompleksowe analizy i twórz projekty słupów (stożkowych i prostych), wież samonośnych (z trzema lub czterema podporami) i wież z odciągami (z trzema lub czterema podporami) oraz wież komunikacyjnych za pomocą modelowania fizycznego i narzędzi parametrycznych, przy minimalnej interakcji z użytkownikiem. Z łatwością dodawaj elementy i generuj obciążenia wiatrem i lodem oraz obciążenia sejsmiczne zgodne z kodeksami TIA i IS, a także innymi standardowymi obciążeniami.
 • Przeprowadzanie nieliniowej geometrycznej analizy

  • Uwzględnij drugorzędne i nieliniowe efekty wynikające z poważnych przesunięć konstrukcyjnych w wynikach swoich analiz. Pewnie projektuj elastyczne konstrukcje, biorąc pod uwagę dodatkowe siły działające na skutek zwiększonych przemieszczeń.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Zacznij oszczędzać
Miej pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoje oprogramowanie.
Learn More