• STAAD Advanced Analysis

  Innowacyjność bez granic

Zaawansowane oprogramowanie do analizy konstrukcji

Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą. Pomoże szybciej wykonywać zawiłe projekty, w tym:
 • projekty z dużymi, skomplikowanymi modelami i wieloma przypadkami i kombinacjami obciążeń;
 • konstrukcje o dużej wrażliwości na obciążenia dynamiczne;
 • modele polegające na efektach nieliniowych, takie jak kable;
 • modele wymagające iteracyjnych rozwiązań.

Nasz zaawansowany solver zapewnia moc dwóch solverów działających w jednym, co pozwala na analizowanie modeli z ponad 20 000 węzłami. Aplikacja dynamicznie wybiera metody optymalizacji wydajności podczas tworzenia matrycy.

Możliwości
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Import kształtów przekrojów stworzonych w DXF

  • Łatwo importuj przekroje niestandardowo zdefiniowanych odcinków w jednostkach metrycznych lub imperialnych dostępne w rysunkach DXF. Możesz również zdefiniować typowe kształty lub możesz wybrać je z szerokiej gamy bibliotek norm.
 • Przeprowadzanie nieliniowej geometrycznej analizy

  • Uwzględnij drugorzędne i nieliniowe efekty wynikające z poważnych przesunięć konstrukcyjnych w wynikach swoich analiz. Pewnie projektuj elastyczne konstrukcje, biorąc pod uwagę dodatkowe siły działające na skutek zwiększonych przemieszczeń.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
Free Trial
Interested in a STAAD.Pro free trial? Let us know.
Request Free Trial
Pick Your Project
Engineers stand by STAAD not only for plants, but they RELY on it to quickly complete specialty civil structures like, metros, water storage, tunnels, and culverts.
Czytaj więcej
Discount Offer

Upgrade to STAAD.Pro Advanced.

LEARN MORE
Wondering what's new in STAAD.Pro?

New Capabilities
Faster Performance
Get Your Update Today!

SEE WHAT'S NEW

Limited-time discount upgrade offer!

 • Find out how to upgrade to STAAD.Pro Advanced or Structural Enterprise
Learn More