• STAAD Advanced Analysis

  Innowacyjność bez granic

Zaawansowane oprogramowanie do analizy konstrukcji

Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą. Pomoże szybciej wykonywać zawiłe projekty, w tym:
 • projekty z dużymi, skomplikowanymi modelami i wieloma przypadkami i kombinacjami obciążeń;
 • konstrukcje o dużej wrażliwości na obciążenia dynamiczne;
 • modele polegające na efektach nieliniowych, takie jak kable;
 • modele wymagające iteracyjnych rozwiązań.

Nasz zaawansowany solver zapewnia moc dwóch solverów działających w jednym, co pozwala na analizowanie modeli z ponad 20 000 węzłami. Aplikacja dynamicznie wybiera metody optymalizacji wydajności podczas tworzenia matrycy.

  • Import section shapes created in DXF
  • Perform geometric nonlinear model analysis_SAA
  • Utilize international section profiles
  • PHIL_STAAD Wow
  • Raoul_Cloud Services
  • Raoul_Cloud Services STAAD Scenario
  • Import section shapes created in DXF
  • PHIL_64-bit solver and advanced analysis
  • Perform geometric nonlinear model analysis_SAA
  • Produce section property reports
  • Utilize international section profiles
Możliwości
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie niestandardowych kształtów

  • Kontroluj projekty betonowych belek, ścian i słupów, w tym elementów o różnych kształtach (przekrój L, T i C). Twórz i sprawdzaj nieregularne układy prętów, w tym obejm i połączeń, przy użyciu szerokiej gamy właściwości. Bierz pod uwagę ciągłość słupów i belek wieloprzęsłowych przy określaniu odpowiedniego układu zbrojenia.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Przeprowadzanie nieliniowej geometrycznej analizy

  • Uwzględnij drugorzędne i nieliniowe efekty wynikające z poważnych przesunięć konstrukcyjnych w wynikach swoich analiz. Pewnie projektuj elastyczne konstrukcje, biorąc pod uwagę dodatkowe siły działające na skutek zwiększonych przemieszczeń.
 • Tworzenie rysunków i zestawień konstrukcji żelbetowych

  • Twórz kompletne rysunki zbrojeniowe z modeli 3D - przekroje, rzuty i detale obejmujące zautomatyzowane etykiety prętów zbrojeniowych, wymiary i uwagi. Dostosuj wszystkie rysunki w taki sposób, aby były zgodne z normami Twojej firmy. Automatycznie aktualizuj rysunki w oparciu o zmiany w modelu 3D.
 • Tworzenie kompleksowych zestawień materiałów

  • Uzyskaj istotny wgląd w alternatywy projektów betonowych z obszernymi wykazami materiałów i szacunkami kosztów, uporządkowane według zastosowanego materiału, rozmiaru i kształtu. Oszacuj z góry powierzchnie szalunku i koszty.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
Structural Enterprise Callout
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
learn more
STAAD Above the Rest Stub
Schedule a Demo
Contact us to schedule a demonstration of STAAD.Pro
SCHEDULE A DEMO
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
ACCELERATE with STAAD

Rozpocznij swoją analizę konstrukcji z tą czteroczęściową serią webinarów i wykorzystaj w pełni mozliwości oprogramowania STAAD!

LEARN MORE