• STAAD Advanced Analysis

  Innowacyjność bez granic

Zaawansowane oprogramowanie do analizy strukturalnej

Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą. Pomoże szybciej wykonywać zawiłe projekty, w tym:
 • projekty z dużymi, skomplikowanymi modelami i wieloma przypadkami i kombinacjami obciążeń;
 • konstrukcje o dużej wrażliwości na obciążenia dynamiczne;
 • modele polegające na efektach nieliniowych, takie jak kable;
 • modele wymagające iteracyjnych rozwiązań.

Nasz zaawansowany solver zapewnia moc dwóch solverów działających w jednym, co pozwala na analizowanie modeli z ponad 20 000 węzłami. Aplikacja dynamicznie wybiera metody optymalizacji wydajności podczas tworzenia matrycy.

Możliwości
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Import kształtów przekrojów stworzonych w DXF

  • Łatwo importuj przekroje niestandardowo zdefiniowanych odcinków w jednostkach metrycznych lub imperialnych dostępne w rysunkach DXF. Możesz również zdefiniować typowe kształty lub możesz wybrać je z szerokiej gamy bibliotek norm.
 • Przeprowadzanie nieliniowej geometrycznej analizy

  • Uwzględnij drugorzędne i nieliniowe efekty wynikające z poważnych przesunięć konstrukcyjnych w wynikach swoich analiz. Pewnie projektuj elastyczne konstrukcje, biorąc pod uwagę dodatkowe siły działające na skutek zwiększonych przemieszczeń.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
Free Trial
Interested in a STAAD.Pro free trial? Let us know.
Request Free Trial
Discount Offer

Upgrade to STAAD.Pro Advanced.

LEARN MORE
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży