• STAAD.Pro

  Siła łączy się z inspiracją

Oprogramowanie do analizy konstrukcji i projektowania 3D

Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu przy pomocy STAAD.Pro. Zapewnienie realizacji projektów wykorzystujących stal, beton, drewno, aluminium i formowaną na zimno stal na czas i w obrębie budżetu, niezależne od stopnia ich złożoności. Projektowanie konstrukcji na całym świecie przy użyciu ponad 80 międzynarodowych zbiorów przepisów, co zmniejsza potrzebę nauki obsługi licznych programów przez zespół. Dzięki elastycznemu środowisku modelowania i zaawansowanym funkcjom, takim jak dynamiczne przeglądy i zarządzanie zmianami, można:
 • obniżyć łączny koszt własności: zaprojektować dowolny rodzaj konstrukcji, w tym przepusty, zakłady petrochemiczne, tunele, mosty i pale 
 • zwiększyć wydajność projektowania: usprawnić procesy pracy w celu zredukowania dublowania prac i eliminacji błędów
 • zmniejszyć koszty projektu i opóźnienia: zapewnić klientom dokładne i ekonomiczne projekty i szybko przetwarzać wnioski o zmiany
  • Design and analyze structural models
  • Import section shapes created in DXF
  • Produce structural design documentation
  • Utilize international section profiles
  • STAAD.Pro Product Overview
  • PHIL_STAAD Wow
  • Raoul_Cloud Services
  • Raoul_Cloud Services STAAD Scenario
  • Design and analyze structural models
  • Import section shapes created in DXF
  • Integrate slab and foundation designs
  • Produce section property reports
  • Produce structural design documentation
  • Utilize international section profiles
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie zimnogiętych elementów stalowych

  • Projektuj pręty cienkościenne przy użyciu kompleksowej biblioteki kształtowników zimnogiętych bez potrzeby stosowania oddzielnej, specjalnie do tego przeznaczonej aplikacji.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Import kształtów przekrojów stworzonych w DXF

  • Łatwo importuj przekroje niestandardowo zdefiniowanych odcinków w jednostkach metrycznych lub imperialnych dostępne w rysunkach DXF. Możesz również zdefiniować typowe kształty lub możesz wybrać je z szerokiej gamy bibliotek norm.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Integrowanie projektów połączeń stalowych

  • Zaprojektuj połaczenia stalowe w obrębie jednego zintegrowanego środowiska. Przenoś geometrię połączeń, wymiary prętów i siły połączeń z analizy 3D bezpośrednio do aplikacji projektującej połączenia stalowe. Pozwala to na skuteczne ponowne wykorzystanie informacji i zmniejsza ilość wymaganych przeróbek przy zmianie konstrukcji.
 • Tworzenie raportów właściwości profili

  • Szybko obliczaj właściwości profilu i z łatwością twórz szczegółowe raporty dotyczące niestandardowych przekrojów.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
 • Wykorzystanie profili przekrojów zgodnych z międzynarodowymi standardami

  • Uzupełnij swój model strukturalny, używając szerokiej gamy międzynarodowych baz danych profili przekrojów, które są zawarte bez dodatkowych opłat. Wykorzystaj możliwości globalnego projektowania z całego świata.
Shopping cart
Buy STAAD Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Structural Enterprise Callout
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
STAAD Above the Rest Stub
Schedule a Demo
Contact us to schedule a demonstration of STAAD.Pro
SCHEDULE A DEMO
Stub_RailTransit_YII17_290x163
Pick Your Project
Engineers stand by STAAD not only for plants, but they RELY on it to quickly complete specialty civil structures like, metros, water storage, tunnels, and culverts.
Czytaj więcej
callout_ist_44014512_NewWebinar_XL
ACCELERATE with STAAD

Rozpocznij swoją analizę konstrukcji z tą czteroczęściową serią webinarów i wykorzystaj w pełni mozliwości oprogramowania STAAD!

LEARN MORE
Punkty widzenia