• STAAD Foundation Advanced

  Prawidłowo wykonane fundamenty

Kompleksowe oprogramowanie do projektowania fundamentów

Stwórz sprawny projekt i dokumentację fundamentów przy użyciu specyficznych dla zakładu narzędzi do projektowania, licznych kodów projektowych z rozmiarami prętów podanymi w systemach imperialnym i metrycznym, optymalizacji projektu i automatycznego generowania rysunków. STAAD Foundation Advanced zapewnia usprawniony przepływ pracy dzięki integracji ze STAAD.Pro lub jako samodzielna aplikacja. Program umożliwia zaprojektowanie praktycznie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych. 
 • Umożliwia łatwe modelowanie skomplikowanych lub prostych podstaw fundamentowych, takich jak fundamenty zakładu podtrzymujące zbiorniki pionowe czy zbiorniki poziome i inne podstawy fundamentowe.
 • Szybkie modelowanie powszechnych fundamentów, takich jak izolowane, łączone, ciągłe, palowe i wiele innych. 
 • FEA pozwala na uproszczenie scenariuszy stanowiących wyzwania, takich jak fundamenty dla maszyny wibrującej, analiza poprzeczna filarów czy projektowanie płyty fundamentowej ciągłej.
 • Integracja ze STAAD.Pro pozwala na skuteczne użycie modelu strukturalnego użytkownika z modelem fundamentów, wraz z automatycznie zsynchronizowanymi zmianami w obu modelach.
  • Design foundations to international standards_SFA_SE_EDITED
  • Detail and schedule concrete rebar_SFA_EDITED
  • Produce structural design documentation_SFA_EDITED
  • Produce structural details_SFA
  • Analyze machine vibration and settlement
  • Calculate punching shear
  • Design foundations to international standards_SFA_SE_EDITED
  • Detail and schedule concrete rebar_SFA_EDITED
  • Produce structural design documentation_SFA_EDITED
  • Produce structural details_SFA
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Analiza wibracji maszyn i ich osiadania

  • Analizuj fundamenty bloku maszynowego pod kątem obciążenia dynamicznego. Wykorzystuj dane z kreatora do szybszego tworzenia modelu FEA (MES) ciał stałych, w tym maszyn przepływowych i tłokowych, różnych opcji obciążenia i sprężystości gruntu. Wykonuj dogłębne przeglądy analiz przy użyciu dynamicznych wykresów i szczegółowych wzorów w raportach.
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
Shopping cart
Buy STAAD Foundation Advanced Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Contact Sales
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More