• STAAD Foundation Advanced

  Prawidłowo wykonane fundamenty

Kompleksowe oprogramowanie do projektowania fundamentów

Stwórz sprawny projekt i dokumentację fundamentów przy użyciu specyficznych dla zakładu narzędzi do projektowania, licznych kodów projektowych z rozmiarami prętów podanymi w systemach imperialnym i metrycznym, optymalizacji projektu i automatycznego generowania rysunków. STAAD Foundation Advanced zapewnia usprawniony przepływ pracy dzięki integracji ze STAAD.Pro lub jako samodzielna aplikacja. Program umożliwia zaprojektowanie praktycznie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych. 
 • Umożliwia łatwe modelowanie skomplikowanych lub prostych podstaw fundamentowych, takich jak fundamenty zakładu podtrzymujące zbiorniki pionowe czy zbiorniki poziome i inne podstawy fundamentowe.
 • Szybkie modelowanie powszechnych fundamentów, takich jak izolowane, łączone, ciągłe, palowe i wiele innych. 
 • FEA pozwala na uproszczenie scenariuszy stanowiących wyzwania, takich jak fundamenty dla maszyny wibrującej, analiza poprzeczna filarów czy projektowanie płyty fundamentowej ciągłej.
 • Integracja ze STAAD.Pro pozwala na skuteczne użycie modelu strukturalnego użytkownika z modelem fundamentów, wraz z automatycznie zsynchronizowanymi zmianami w obu modelach.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Analiza wibracji maszyn i ich osiadania

  • Analizuj fundamenty bloku maszynowego pod kątem obciążenia dynamicznego. Wykorzystuj dane z kreatora do szybszego tworzenia modelu FEA (MES) ciał stałych, w tym maszyn przepływowych i tłokowych, różnych opcji obciążenia i sprężystości gruntu. Wykonuj dogłębne przeglądy analiz przy użyciu dynamicznych wykresów i szczegółowych wzorów w raportach.
 • Analizowanie dynamicznej wydajności stanu ustalonego

  • Uzyskaj nawet 2000 razy wyższą wydajność za pomocą aplikacji STAAD do rozwiązywania zaawansowanej matrycy sztywności. Zajmuj się dużymi modelami geometrycznymi z licznymi przypadkami obciążeń bez utraty jakości analizy. Osiągaj pierwszorzędna wydajność analizy dynamicznej.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Detalowanie konstrukcji

  • Twórz szczegółowe rysunki 2D bezpośrednio z wyników projektu ustalonych w modelu konstrukcyjnym. Dostosuj styl i format rysunków przy użyciu ustawień dostępnych w oprogramowaniu.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Zacznij oszczędzać
Miej pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoje oprogramowanie.
Learn More