• STAAD Advanced Concrete Design

  Form your future

Advanced Concrete Design Software

Take your concrete analysis to a new level with STAAD Advanced Concrete Design. Designed by practicing engineers for practicing engineers, STAAD Advanced Concrete Design was purpose-built by our expert partners, S-Cube Futuretech. Maximize your software investment by combining the power of Bentley’s STAAD.Pro, RAM Structural System, or ETABS analytical engines with robust concrete design. Produce drawings according to global design standards. Design in compliance with India (IS), United Kingdom (GB), Europe (EC), or United States (ACI) design standards.

Czytaj więcej +
Capabilities
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie niestandardowych kształtów

  • Kontroluj projekty betonowych belek, ścian i słupów, w tym elementów o różnych kształtach (przekrój L, T i C). Twórz i sprawdzaj nieregularne układy prętów, w tym obejm i połączeń, przy użyciu szerokiej gamy właściwości. Bierz pod uwagę ciągłość słupów i belek wieloprzęsłowych przy określaniu odpowiedniego układu zbrojenia.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Modelowanie żelbetowych płyt stropowych

  • Modeluj płyty stropowe z użyciem, otworów, belek i słupów oraz opcjonalnego narzędzia do planowania stropów umożliwiającego wydajne modelowanie.
 • Tworzenie kompleksowych zestawień materiałów

  • Uzyskaj istotny wgląd w alternatywy projektów betonowych z obszernymi wykazami materiałów i szacunkami kosztów, uporządkowane według zastosowanego materiału, rozmiaru i kształtu. Oszacuj z góry powierzchnie szalunku i koszty.
 • Tworzenie rysunków i zestawień konstrukcji żelbetowych

  • Twórz kompletne rysunki zbrojeniowe z modeli 3D - przekroje, rzuty i detale obejmujące zautomatyzowane etykiety prętów zbrojeniowych, wymiary i uwagi. Dostosuj wszystkie rysunki w taki sposób, aby były zgodne z normami Twojej firmy. Automatycznie aktualizuj rysunki w oparciu o zmiany w modelu 3D.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Watch This

Check out this quick video on how STAAD Advanced Concrete Design gives you the advantage you need.

Watch Now
STAAD Advanced Concrete Design
Everything you need for global concrete design. Download the infographic.

Czytaj więcej