• Sectionwizard

  Właściwości, na jakie można liczyć

Oprogramowanie do obliczania przekroju profilu

Dzięki programowi Sectionwizard możliwe jest szybkie i precyzyjne obliczanie właściwości odcinka i uzyskanie wartości obciążeń dla wszystkich niestandardowych i złożonych kształtów w ramach znajomego interfejsu STAAD.Pro. Szybkie budowanie odcinków przy użyciu niestandardowych profili, standardowych bibliotek, parametrycznie definiowanych odcinków lub importowanych kształtów w jednostkach metrycznych lub imperialnych przyczynia się do oszczędzania czasu. Możliwe jest łatwe obliczanie elastycznych i plastycznych właściwości odcinka niestandardowych i składanych kształtów, w tym pola powierzchni, momentu bezwładności, współczynników plastycznych czy odcinka, stałych skrętnych i wypaczeń i wielu innych. Szybko wizualizuj i porównuj wartości obciążenia w dowolnym punkcie przekroju przy użyciu sił osiowych i momentów na profilu kształtu w celu sprawdzenia adekwatności odcinka.


  • Import section shapes created in DXF
  • Utilize international section profiles
  • Import section shapes created in DXF
  • Produce section property reports
  • Utilize international section profiles
Możliwości
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży