• Sectionwizard

  Właściwości, na jakie można liczyć

Oprogramowanie do obliczania przekroju profilu

Dzięki programowi Sectionwizard możliwe jest szybkie i precyzyjne obliczanie właściwości odcinka i uzyskanie wartości obciążeń dla wszystkich niestandardowych i złożonych kształtów w ramach znajomego interfejsu STAAD.Pro. Szybkie budowanie odcinków przy użyciu niestandardowych profili, standardowych bibliotek, parametrycznie definiowanych odcinków lub importowanych kształtów w jednostkach metrycznych lub imperialnych przyczynia się do oszczędzania czasu. Możliwe jest łatwe obliczanie elastycznych i plastycznych właściwości odcinka niestandardowych i składanych kształtów, w tym pola powierzchni, momentu bezwładności, współczynników plastycznych czy odcinka, stałych skrętnych i wypaczeń i wielu innych. Szybko wizualizuj i porównuj wartości obciążenia w dowolnym punkcie przekroju przy użyciu sił osiowych i momentów na profilu kształtu w celu sprawdzenia adekwatności odcinka.


  • Import section shapes created in DXF
  • Utilize international section profiles
  • Import section shapes created in DXF
  • Produce section property reports
  • Utilize international section profiles
Możliwości
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Learn More
Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży