• STAAD Advanced Concrete Design

  Stwórz swoją przyszłość

Zaawansowane oprogramowanie do projektowania konstrukcji żelbetowych

Wprowadź analizę konstrukcji żelbetowych na nowy poziom za pomocą STAAD Advanced Concrete Design. Oprogramowanie STAAD Advanced Concrete Design, zaprojektowane przez praktykujących inżynierów dla innych praktykujących inżynierów, zostało specjalnie stworzone przez naszych doświadczonych partnerów, firmę S-Cube Futuretech. Zmaksymalizuj inwestycję w oprogramowanie, łącząc siłę silnika analitycznego oprogramowania STAAD.Pro firmy Bentley z solidnym projektowaniem konstrukcji żelbetowych. Twórz rysunki zgodnie z globalnymi normami projektowania. Projektuj zgodnie z normami projektowymi Indii (IS), Wielkiej Brytanii (GB), Europy (EC) lub Stanów Zjednoczonych (ACI).

Czytaj więcej +
  • Design beams, columns and walls
  • Design non-traditional and custom shapes
  • Design to international standards
  • Model concrete floor based structures
  • Produce comprehensive quantity takeoffs
  • Produce concrete drawings and schedules
  • Design beams, columns and walls
  • Design non-traditional and custom shapes
  • Design to international standards
  • Model concrete floor based structures
  • Produce comprehensive quantity takeoffs
  • Produce concrete drawings and schedules
Możliwości
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie belek, słupów i ścian

  • Optymalizuj lub analizuj belki, słupy i ściany pod kątem obciążeń grawitacyjnych i poziomych w celu szybkiego wykonania bezpiecznych i ekonomicznych projektów. Śmiało twórz projekty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w USA oraz z wieloma międzynarodowymi specyfikacjami projektowymi i normami budowlanymi.
 • Projektowanie niestandardowych kształtów

  • Kontroluj projekty betonowych belek, ścian i słupów, w tym elementów o różnych kształtach (przekrój L, T i C). Twórz i sprawdzaj nieregularne układy prętów, w tym obejm i połączeń, przy użyciu szerokiej gamy właściwości. Bierz pod uwagę ciągłość słupów i belek wieloprzęsłowych przy określaniu odpowiedniego układu zbrojenia.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Modelowanie żelbetowych płyt stropowych

  • Modeluj płyty stropowe z użyciem, otworów, belek i słupów oraz opcjonalnego narzędzia do planowania stropów umożliwiającego wydajne modelowanie.
 • Tworzenie kompleksowych zestawień materiałów

  • Uzyskaj istotny wgląd w alternatywy projektów betonowych z obszernymi wykazami materiałów i szacunkami kosztów, uporządkowane według zastosowanego materiału, rozmiaru i kształtu. Oszacuj z góry powierzchnie szalunku i koszty.
 • Tworzenie rysunków i zestawień konstrukcji żelbetowych

  • Twórz kompletne rysunki zbrojeniowe z modeli 3D - przekroje, rzuty i detale obejmujące zautomatyzowane etykiety prętów zbrojeniowych, wymiary i uwagi. Dostosuj wszystkie rysunki w taki sposób, aby były zgodne z normami Twojej firmy. Automatycznie aktualizuj rysunki w oparciu o zmiany w modelu 3D.
Structural Enterprise Callout
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
Contact Sales
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
SCHEDULE DEMO
Callout_ist_70856977_VideosonDemand_2XL
Watch This

Check out this quick video on how RCDC gives you the advantage you need.

Watch Now