• RAM Structural System

  Potężne aplikacje strukturalne

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji budynków

Śmiałe zajmowanie się projektami i wydajne tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych; zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Szybkie projektowanie, analizowanie i tworzenie dokumentacji dla projektów budowlanych, oszczędzające czas i pieniądze. Pozwala na projektowanie wszystkiego, od pojedynczych elementów do dużych budynków i fundamentów. Zwiększenie produktywności przez eliminację żmudnych i czasochłonnych zadań za pomocą praktycznych aplikacji RAM. RAM maksymalizuje inwestycję w oprogramowanie przy pomocy jednego w pełni zintegrowanego pakietu aplikacji oferującego kompletną analizę i projektowanie budynku oraz rysowanie zarówno stalowych, jak i betonowych konstrukcji. Aplikacje takie jak Revit, Tekla i AECOsim Building Designer firmy Bentley pozwalają na łatwe udostępnianie danych konstrukcji za pośrednictwem procesów pracy zintegrowanego modelowania konstrukcji (ISM). 

Na RAM Structural System składają się cztery główne moduły projektowe:

 • RAM Steel: modelowanie i projektowanie całej konstrukcji
 • RAM Concrete: otrzymywanie wartości zbrojenia dla ram grawitacyjnych i bocznych
 • RAM Frame: analiza ram i ścian, w tym zgodność z wymaganiami co do obciążeń na działanie wiatru i obciążeń sejsmicznych
 • RAM Foundation: projektowanie, ocena i analiza fundamentów płaskich, ciągłych i palowych.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
Find out where you stand?
Take the self-assessment to find out where you stand and get a recommendation from Bentley experts.
learn more
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Learn More

Interested in finding out more about RAM Structural System?

Czytaj więcej