• RAM Structural System

  Potężne aplikacje strukturalne

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji budynków

Śmiałe zajmowanie się projektami i wydajne tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych; zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Szybkie projektowanie, analizowanie i tworzenie dokumentacji dla projektów budowlanych, oszczędzające czas i pieniądze. Pozwala na projektowanie wszystkiego, od pojedynczych elementów do dużych budynków i fundamentów. Zwiększenie produktywności przez eliminację żmudnych i czasochłonnych zadań za pomocą praktycznych aplikacji RAM. RAM maksymalizuje inwestycję w oprogramowanie przy pomocy jednego w pełni zintegrowanego pakietu aplikacji oferującego kompletną analizę i projektowanie budynku oraz rysowanie zarówno stalowych, jak i betonowych konstrukcji. Aplikacje takie jak Revit, Tekla i AECOsim Building Designer firmy Bentley pozwalają na łatwe udostępnianie danych konstrukcji za pośrednictwem procesów pracy zintegrowanego modelowania konstrukcji (ISM). 

Na RAM Structural System składają się cztery główne moduły projektowe:

 • RAM Steel: modelowanie i projektowanie całej konstrukcji
 • RAM Concrete: otrzymywanie wartości zbrojenia dla ram grawitacyjnych i bocznych
 • RAM Frame: analiza ram i ścian, w tym zgodność z wymaganiami co do obciążeń na działanie wiatru i obciążeń sejsmicznych
 • RAM Foundation: projektowanie, ocena i analiza fundamentów płaskich, ciągłych i palowych.
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie i analiza modeli konstrukcyjnych

  • Szybko modeluj całą konstrukcję, w tym płyty, krawędzie i otwory w płytach, belki, słupy, ściany, stężenia, stopy, ławy i pale fundamentowe. Skutecznie zautomatyzuj wiele czasochłonnych zadań związanych z projektowaniem i analizą oraz stwórz praktyczne układy konstrukcyjne i elementy gotowe do detalowania.
 • Projektowanie według standardów międzynarodowych

  • Zwiększ zasieg swojej praktyki biznesowej i skorzystaj ze światowych możliwości projektowych, używając szerokiej gamy międzynarodowych standardów i specyfikacji w naszych produktach do projektowania. Realizuj swoje projekty przy wykorzystaniu szerokiego wsparcia dla standardów międzynarodowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Modelowanie konstrukcji budowlanych

  • Modeluj, analizuj i projektuj przy użyciu intuicyjnych aplikacji przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach konstrukcji budowlanych. Szybko otrzymuj kompleksowe i dokładne projekty zgodne z amerykańskimi i międzynarodowymi normami budowlanymi.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
Learn More

Interested in finding out more about RAM Structural System?

Czytaj więcej
Modeling and Analysis of Diaphragms

February 16 and 22, 2018

Find out how you can accurately capture the effects of diaphragms in your structural design and analysis.

Register Now
Punkty widzenia