• RAM Structural System

  Potężne aplikacje strukturalne

Oprogramowanie do projektowania konstrukcji budynków

Śmiałe zajmowanie się projektami i wydajne tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych; zgodnie z lokalnymi przepisami budowlanymi. Szybkie projektowanie, analizowanie i tworzenie dokumentacji dla projektów budowlanych, oszczędzające czas i pieniądze. Pozwala na projektowanie wszystkiego, od pojedynczych elementów do dużych budynków i fundamentów. Zwiększenie produktywności przez eliminację żmudnych i czasochłonnych zadań za pomocą praktycznych aplikacji RAM. RAM maksymalizuje inwestycję w oprogramowanie przy pomocy jednego w pełni zintegrowanego pakietu aplikacji oferującego kompletną analizę i projektowanie budynku oraz rysowanie zarówno stalowych, jak i betonowych konstrukcji. Aplikacje takie jak Revit, Tekla i AECOsim Building Designer firmy Bentley pozwalają na łatwe udostępnianie danych konstrukcji za pośrednictwem procesów pracy zintegrowanego modelowania konstrukcji (ISM). 

Na RAM Structural System składają się cztery główne moduły projektowe:

 • RAM Steel: modelowanie i projektowanie całej konstrukcji
 • RAM Concrete: otrzymywanie wartości zbrojenia dla ram grawitacyjnych i bocznych
 • RAM Frame: analiza ram i ścian, w tym zgodność z wymaganiami co do obciążeń na działanie wiatru i obciążeń sejsmicznych
 • RAM Foundation: projektowanie, ocena i analiza fundamentów płaskich, ciągłych i palowych.
  • Produce structural design documentation
  • RAM Structural System Promotional Video
  • Analysis and Design for Tilt-Up Concrete Buildings
  • Raoul_Cloud Services RAM Insights
  • Integrate slab and foundation designs
  • Produce structural design documentation
Możliwości
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie ram wytrzymałych na obciążenia poziome

  • Sprawdź wytrzymałość usztywnionych ram pod kątem sił sejsmicznych i działania wiatru wykorzystując różne normy międzynarodowe. Szybko uzyskaj bezpieczne i niezawodne projekty dla wszystkich projektów budowlanych.
 • Design tilt-up walls

  • Create a single 3D model that includes your tilt-up walls and roof/floor systems. Simplify modeling accounts for analytical separation between adjacent walls and eccentric gravity loads on walls. Apply pressures with linearly varying magnitudes and automatic distribution over wall openings. Perform elastic second-order analysis for consideration of slenderness effects. Design concrete walls for out-of-plane and in-plane forces, with consideration of reveals and seismic provisions for special walls.
 • Wyszczególnianie i planowanie wzmocnienia betonu

  • Przygotuj rysunki ułożenia prętów zbrojeniowych uwzględniające przekroje, rzuty, detale, zestawienia prętów zbrojeniowych, listy materiałów w oparciu o model 3D. Wszystkie zestawienia i rysunki mogą być dostosowane, aby były zgodne z normami Twojej firmy dla projektów żelbetowych.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Integracja projektów płyt i fundamentów

  • Projektuj płyty i fundamenty przy użyciu wyspecjalizowanych aplikacji, które są zintegrowane w obrębie głównego modelu analizy. Twórz obliczenia projektu i rysunki zbrojeń. Dodawaj informacje projektowe do modeli BIM przy użyciu ISM.
 • Tworzenie konstrukcyjnej dokumentacji budowlanej

  • Twórz automatycznie dokumenty projektu budowlanego, w tym wymagane rzuty i elewacje wykorzystywane do przekazania założenia projektowego. Zmiany wprowadzone w modelu 3D są automatycznie aktualizowane w dokumentacji.
Shopping cart
Buy RAM Structural System Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Structural Enterprise Callout
Meet Structural Enterprise WorkSuite
Get all the structural analysis software applications - in one comprehensive cost-efficient package. 
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More
CallOut_StructuralEnterprise_290x163
Learn More

Interested in finding out more about RAM Structural System?

Czytaj więcej