• RAM Concept

  Kompleksowy program do projektowania i analizowania płyt żelbetowych i fundamentów.

Oprogramowanie do projektowania płyt betonowych

Ekonomiczne projektowanie kablobetonowych i żelbetowych pięter zawierających płyty, maty i fundamenty płytowe z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność. Niezawodne i wydajne projektowanie pięter i fundamentów, oszczędzające czas i pieniądze i pokonujące najbardziej powszechne problemy, z jakimi użytkownik spotyka się jako projektant. RAM Concept pozwala na łatwe projektowanie skomplikowanych geometrii pięter i z łatwością uwzględnia zmiany przy użyciu sprawnej automatyzacji zadań i wyraźnie zorganizowanego wyjścia.
Możliwości
 • Analiza efektów zależnych od czasu

  • Uchwyć w swojej analizie zróżnicowane w czasie właściwości betonu. W trakcie analizy weź pod uwagę pełzanie, kurczenie się i pękanie w różnych okresach czasu, co pozwoli na dokładne przewidywanie odchyleń w oparciu o to, jak beton rzeczywiście się zachowuje.
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Zgodność z wymaganiami sejsmicznymi

  • Projektuj i detaluj systemy uodparniające na działanie sił sejsmicznych, generując obciążenia sejsmiczne zgodnie z odpowiednimi normami budowlanymi. Bierz te siły pod uwagę przy projektowaniu elementów oraz w projektowaniu szkieletów i większych systemów konstrukcyjnych. Egzekwuj wymagania co do plastyczności wskazane w odpowiednich normach projektowych przy ustalaniu proporcji elementów i przy opatrywaniu ich detalami.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie stalowych połączeń konstrukcyjnych

  • Projektuj i detaluj stalowe połączenia konstrukcyjne, w tym połączenia między belkami, belek z słupami i stężeniami oraz złożone połączenia między wieloma prętami. Uprość układ blach węzłowych, usztywnień, śrub i spoin przy pomocy obszernej biblioteki standardowych rodzajów połączeń. Z łatwością porównuj opłacalność i praktyczność zastosowania połączeń.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Projektowanie systemów kablobetonowych i konwencjonalnych

  • Projektuj stropowe płyty żelbetowe i sprężane. Rozważ wszystkie główne aspekty projektowania płyt, w tym czas użytkowania, plastyczność i wytrzymałość, wymagania norm, odchylenia długoterminowe, przebicie i wibracje przy chodzeniu.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Modelowanie konstrukcji budowlanych

  • Modeluj, analizuj i projektuj przy użyciu intuicyjnych aplikacji przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach konstrukcji budowlanych. Szybko otrzymuj kompleksowe i dokładne projekty zgodne z amerykańskimi i międzynarodowymi normami budowlanymi.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Modeling and Analysis of Diaphragms

February 16 and 22, 2018

Find out how you can accurately capture the effects of diaphragms in your structural design and analysis.

Register Now
Zacznij oszczędzać
Miej pewność, że maksymalnie wykorzystujesz swoje oprogramowanie.
Learn More
Punkty widzenia