• RAM Concept

  Kompleksowy program do projektowania i analizowania płyt żelbetowych i fundamentów.

Oprogramowanie do projektowania płyt betonowych

Ekonomiczne projektowanie kablobetonowych i żelbetowych pięter zawierających płyty, maty i fundamenty płytowe z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność. Niezawodne i wydajne projektowanie pięter i fundamentów, oszczędzające czas i pieniądze i pokonujące najbardziej powszechne problemy, z jakimi użytkownik spotyka się jako projektant. RAM Concept pozwala na łatwe projektowanie skomplikowanych geometrii pięter i z łatwością uwzględnia zmiany przy użyciu sprawnej automatyzacji zadań i wyraźnie zorganizowanego wyjścia.
Możliwości
 • Analiza efektów zależnych od czasu

  • Uchwyć w swojej analizie zróżnicowane w czasie właściwości betonu. W trakcie analizy weź pod uwagę pełzanie, kurczenie się i pękanie w różnych okresach czasu, co pozwoli na dokładne przewidywanie odchyleń w oparciu o to, jak beton rzeczywiście się zachowuje.
 • Analiza konstrukcji - obciążenia grawitacyjne i poziome

  • Projektuj i analizuj proste lub złożone konstrukcje dla szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń grawitacyjnych takich, jak obciążenia stałe i zmienne, w tym także warunków pochylenia, w połączeniu z obciążeniami poziomymi, takimi jak obciążenia wiatrem czy obciążenia sejsmiczne.
 • Obliczanie przebicia

  • Oblicz i zaprojektuj połączenia płyt/słupów żelbetonowych na przebicie, uwzględniając wpływ nierównomiernych ruchów węzłów.
 • Projektowanie i analiza przy użyciu metody elementów skończonych

  • Precyzyjnie i wydajnie wykonaj analizę budynku, projekt i szkic całej konstrukcji przy użyciu metody elementów skończonych. Zredukuj lub wyeliminuj czas spędzany w oczekiwaniu na wyniki za pomocą naszych szybkich solverów.
 • Projektowanie fundamentów zgodnie z normami międzynarodowymi

  • Zaprojektuj szeroką gamę fundamentów, od prostych stóp fundamentowych po skomplikowane płyty fundamentowe i wyspecjalizowane fundamenty dla maszyn. Realizuj swoje projekty dzięki obsłudze norm amerykańskich i międzynarodowych.
 • Projektowanie systemów kablobetonowych i konwencjonalnych

  • Projektuj stropowe płyty żelbetowe i sprężane. Rozważ wszystkie główne aspekty projektowania płyt, w tym czas użytkowania, plastyczność i wytrzymałość, wymagania norm, odchylenia długoterminowe, przebicie i wibracje przy chodzeniu.
 • Generowanie obciążeń projektowych i kombinacji obciążeń

  • Zastosuj wobec konstrukcji wymagane przez normy obciążenia działaniem wiatru i działaniem sił sejsmicznych przy użyciu wbudowanych generatorów obciążeń. Oblicz istotne parametry obciążeń automatycznie w oparciu o geometrię konstrukcji, masę i wybrane postanowienia norm budowlanych bez potrzeby wykonywania oddzielnych obliczeń ręcznych. Połącz te przypadki obciążeń bocznych z działaniem grawitacji i innymi typami obciążeń przy użyciu generatorów kombinacji obciążeń.
 • Modelowanie konstrukcji budowlanych

  • Modeluj, analizuj i projektuj przy użyciu intuicyjnych aplikacji przygotowanych specjalnie z myślą o potrzebach konstrukcji budowlanych. Szybko otrzymuj kompleksowe i dokładne projekty zgodne z amerykańskimi i międzynarodowymi normami budowlanymi.
 • Udostępnianie modeli konstrukcyjnych

  • Przenoś wyniki geometrii i projektu modelu konstrukcyjnego między aplikacjami i synchronizuj zmiany zachodzące z upływem czasu. Szybko udostępniaj całemu zespołowi model konstrukcyjny, rysunki i informacje do przeglądu.
Find out where you stand?
Take the self-assessment to find out where you stand and get a recommendation from Bentley experts.
learn more
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży